31,089 datasets found
Der er en bakke her sonden for Brunbjcerg, hvor de siger, der bor en bjærgmand. Jeg har ikke set ham, men de siger, han har levet i mange hundrede år. De kalder ham "lille Muk", og han har en gang fortalt min fader sin levnetsbeskrivelse. Han er egenlig fodt i en by i Asien, de kalder Nikæa, og hans fader han hed Mukra, Det var en velhavende mand, men så...
Nisser, trolde, bjærgmænd, ellefolk, underjordiske, havfruer, havmænd, åmænd o. fl. ligger i dvale, men vil vågne året 1900 og gjøre et farligt spektakel og ståhej i landet. De vil lave storm af "ingen ting" og uvejr af endnu mindre. A. E. Jakobsen. Nordfyen.
Før måtte bjærgmænd, nisser, trolde, gjenfærd o. s. v. gå på jorden, men efter reformationen må de kun færdes under jorden. J. Jensen, Refshalegård.
da.etk.DS_01_0_00006
Jens Nibe siger, at Vorherre også har skabt dværgene. Han har skabt både onde og gode. Dværgene er onde, og det er bedst at undgå at have noget med dem at gjøre. Dog har de ikke så stor magt som menneskene. Xik. Christensen, Åby.
da.etk.DS_01_0_00005
Bjærgmændene er blevne til på den måde, at da Vorherre nedstyrtede de onde engle fra himlen, så kunde de ikke nå til helvede alle sammen, og nogle bosatte sig da i højene og bakkerne. Johan Jensen, Mollerup.
Den gang Vorherre udstødte de faldne engle af himlen, faldt de ned på jorden og blev til alt det troldtøj, der findes. De, som faldt på tagene, blev nisser; de, som faldt i vandet, havfolk; de, som faldt på bjærgene, bjærgfolk, og de, som faldt i moser, blev til ellefolk. H. Hansen, Hjallese.
I gamle dage var der mange steder, hvor der boede gårdboer, højfolk og ellefolk. Disse væsener havde forsyndet sig mod Gud og var af Vorherre blevne nedstyrtede fra himlen. De, som faldt i gårdene, kaldtes gårdboer, de, der faldt på højene, højfolk, og de, som faldt på engene, kom til at hedde ellefolk. ' a. Olesen, Nørre-Sundby.
Der blev nisser og bjærgmænd og sådan noget til på den måde, at da Vorherre styrtede de onde engle ned fra himlen, så faldt nogle af dem på bjærge og banker, og det blev til bjærgmænd; nogle faldt i skove og moser, og det blev eliefolk, og de, der faldt ned i bygninger, blev til nisser. Det er jo smådjævle alt sammen. Hvor de ellers havde en nisse i...
Her omme i Engene mellem Branderup og Agerskov findes en Eng, der kaldes Mollesånk, og et Sted i Strømmen findes en hel Masse Egepæle. Der har i gamle Dage stået en Vandmølle, som gik under. Præsten i Agerskov og Mølleren på den Mølle var blevne urede om Tienden, Præsten fik Ret, men så blev Mølleren gal i Hovedet og vilde hævne sig. Han fik da...
da.etk.DSnr_03_0_00693