490 datasets found
Danish Keywords: følge
Der er også Spøgeri på Donneruplund. Der er Plantning på begge Sider af Vejen ned efter Give, og der skal gå en Dame fulgt af to sorte Hunde. En Aften kom der en Mand og fortalte, at de havde været efter ham. De kom nede ved en Kalvhave, og så blev de ved at følge ham, til han kom ud af den Plantning. Give S., Nørvang H. Kristen Mortensen Hauberg,...
da.etk.DSnr_05_0_00723
Hvis hestene langsomt trækker et lig, følger snart én efter. Nik. Chr.
da.etk.JAT_03_0_01673
Det er meget uheldigt først på året at se en død hugorm, den skal være levende. J. Kr. Nielsen, Grindsted.
da.etk.JAT_03_0_01064
«Havde jeg vidst, at hvilen var så god, skulde hæssene have fulgt mig både.» Lærer Hansen.
da.etk.DS_02_B_00051
Følger vi Fåborg-landevejen fra Kværndrup by efter Egeskov, så finder vi lidt uden for byen, der, hvor vejen svinger lidt til højre, en banke inde i Vestermarken til højre for landevejen, som kaldes Rubbjærg (Rugbjærg). Denne banke har før stået på fire pæle, og man har set bjærgfolkene dandse der inde under. p. Jensen, Kværndrup.
da.etk.DS_01_0_00739
Døer der to medlemmer af én familie i et år, er det sikkert, at et tredie følger efter inden et år efter det sidste medlems død. Nordfyen. A. E. Jakobsen.
da.etk.JAT_03_0_01576
Når den lille fugl med saksen i halen kommer, så venter vi godt vejr.
da.etk.JAT_03_0_01269
I Gassum skole har jeg fundet en tabelet med følgende indskrift langs med de skrå sider og på hyldens kant. Morten 11. Kriksen, Desser.
da.etk.JAT_03_0_00062
Den, der kjøber et kreatur, må passe på at få noget reb med, da der ellers ingen lykke følger med. N. Kristian Pedersen, Grynderup.
da.etk.JAT_01_0_01055
Når frøerne følger med kornet hjem fra marken, far vi snart regnvejr. L. E. L.
da.etk.JAT_01_0_00407
Det ene slags vejr hævner det andet. (Efter langvarig tørke følger længe regn). 316—18. Kr. Andersen, Kjertinge.
da.etk.JAT_01_0_00318
Sorgekoner er de koner, der følger med liget til kirken. Det er ikke de samme, der pynter ligene og lægger dem i kiste dagen før begravelsen. Når en husmand blev begravet, var der kun én vogn, og mændene gik til kirken. Rask mølle.
da.etk.JAH_04_0_00250
Nar folkene skulde til hove at hoste, vilde de jo gjærne følges ad. De lyttede da efter, om slibetøjet ikke skreg et sted, og når de hørte det, skyndte de sig og>a med at fa slebet. Man vilde altså have det sådan, at slibestenssvinget kunde skrige. H. P. Nielsen, Sejling.
da.etk.JAH_02_0_00036
På sin rejse kom kongen (Frederik den fjerde) til Bomholt fra Tvilumgård af. Så tog han derind, der boede den gamle Maren Bomholtes som enke. Han var bleven torstig og bad om noget at drikke. Så giver hun ham noget øl at drikke af et lerkrus. Dernæst skulde hun med ham ud at vise ham vejen efter Tolstrup. Hun følger da med ham op på Storehøj, og der...
da.etk.JAH_01_0_00114
Der går en gammel Herredsvej fra Bræsten Kro ned over Vingsted Mølle og så ad Ødsted, Mejsling, Stubberup og derfra ud til Chansseen. Når den har fulgt den en lidt, så går den ad Tyvkjær og Øster-Sundstrup og så ud til Snoghøj-Vejen. Norden for Bræsten går den ad Balle og Gammelby og kommer så til den gamle Viborg-Vej. Ude Jørgensen, Lindeballe. Vejle A.
da.etk.DSnr_03_0_01100
Her er mange Fortællinger om, at Folk er bleven fulgt hjem af Lygtemanden, og man måtte så betale ham for det ved at kaste et Pengestykke på Flammen, hvorpå den forsvandt. Chr. Olsen, Store-Toroje ved Fagse.
Rind Kirkes Vare er et Par Lam, der følges ad, som de er koblede. Jens Møller, Fårup.
da.etk.DSnr_02_H_00003
Da præsten i Henne skulde brændes, bad en gammel kone om hans tøfler. Men han smed dem for af i ilden og sagde: »Hest og grime skal følges ad.« Der er en lille sort plet i marken, hvor der ingen ting vil gro. Der skal det være, han er brændt. Thomas Jensen, Henne.
da.etk.DS_07_0_01456
Mens a var hjemm6 i Fristrup, fik vi en fremmed stud. og den vilde aldrig følges med de andre hoveder, men rende sin vej. Så vænnede min moder ham til del, og det foregik omme osten for det østre hus. Siden den tid vilde han godt gå med, og hver eneste aften, når hovederne blev drevne hjem, gik han af sig selv om på det samme sted, hvor han var bleven...
da.etk.DS_07_0_01186
En mand gik en aften om hosten hjem for at se til kone og børn, og hans vej gik igjennem True by. Da kom en hare til ham på gaden og gik nok så pænt ved siden ad ham, han lod den gå og hverken talte til den eller jog efter den ; men de blev ved at følges ad, til de kom til en gård, hvis det var, har jeg glemt. Da blev haren borte, det skulde nok være...
da.etk.DS_07_0_00103