284 datasets found
Place of Narration: Staby Ulfborg
Du kan gå ind i min have og plukke de æbler, du vil. men du kommer til tre låger, og ved hver skal du give de halve af dem, du har, og et halvt, og må ingen skjære itu. Han beholdt kun ét tilbage. Hvor mange plukkede han? 15. P. K. Madsen.
da.etk.JAT_06_0_00848
I en mølle er der 4 hjorner, i hvert hjørne står en sæk, hvorpå der sidder 4 katte, og hver kat har 4 killinger, hvor mange fødder? — 322. P. K. M.
da.etk.JAT_06_0_00835
På hvidetirsdag kaldes den forste skoledreng, der går ud ad skoledøren, hvide-kok, og 'len forste pige hvide-høne. I Skalstrup skole var intet barn for at komme forst aske-onsdag, fordi den første da skulde bære aske ud. Nes. P. K. M.
da.etk.JAT_04_0_00292
A skuld hælsen dæ fræ Mariane å Pæ Stærk o mannda, om do vild o tiisda kom o wonnensda, blyww ve wås o tåsda, fo en skjæffuld te di onden o fræjjda, følle mæ wås te kjærk o løwerda å høør en awskyele å kjøn brojjviels o søndde. Vestjylland. P. Kr. Madsen.
Lever af en høne, ikke af en elefant, tre ting vil jeg sige, og det er sandt. Hvo som rækker, ikke nåer, hvo som bejler, ikke ja fåer, hvo som sejler uden vind. det er tre forlorne ting. p. Kr. Madsen.
da.etk.JAT_04_0_00126
Spinder edderkop ned foran én, er det en bejler til vedkommende. Spinder den op igjen, bebuder det lykke, og den kaldes da en lykkespinder. p. K. M. Til 16. Folketro om barnelivet.
Når krager og ravne flokker sig skrigende og kredser om husene, vil der ske dødsfald. P. K. M.
da.etk.JAT_03_0_01641
Når en kage vender sig i ovnen (trimler af skåddet), varsler det død i huset. P. K. M.
da.etk.JAT_03_0_01619
Man må ikke synge med maden i munden, så spørger man snart lig. P. K. M.
da.etk.JAT_03_0_01618
Nyser man med maden i munden, vil man snart spørge lig. P. K. M.
da.etk.JAT_03_0_01617
Falder en kniv ned fra loftet og står på odden, vil man snart spørge lig. P. K. M.
da.etk.JAT_03_0_01607
Brænder der hul midt på en torv i skorstenen, vil snart én do. Det samme, hvis der i asken viser sig en form som en fod. P. K. M., M. Møller.
da.etk.JAT_03_0_01597
Er det forste menneske, en ligskare møder på sin vej, et mandfolk, bliver det første dødsfald i samme bylag af mandkjøn; er det derimod en kvindelig person, bliver det en kvinde. p. K. M. Klæder.
Når én ved en vis lejlighed plejer at blive søvnig, skal han dø ved denne tid. p. k. M.
da.etk.JAT_03_0_01570
Når arbejdsredskaberne er lagte over kors på graven, ser man efter, til hvad side den sidste skovl eller spade peger, ti fra den side vil det næste lig komme. Holmsl. P. K. M.
da.etk.JAT_03_0_01556
Man må ikke lægge rebet foroven på graven, når den er dækket til, da vil den næste døde blive en hængt. P. K. M.
da.etk.JAT_03_0_01494
De, som er druknede, kommer til land til Kristi himmelfartsdag. Det blæser også altid den dag. P. K. M.
da.etk.JAT_03_0_01483
Drømme om æg eller æbler betyder dødsfald. Ovstrup. P. K. M.
da.etk.JAT_03_0_01474
Ser man i drømme den klare lue af en ildebrand, betyder det held, den kvalmende røg: uheld. P. K. M.
da.etk.JAT_03_0_01431
Drømmer man, at man er lige ved at falde i vandet, betyder det, at det onde søger at få magt med os. p. K. M.
da.etk.JAT_03_0_01406