448 datasets found
Danish Keywords: række
Nord for Torup nede i Mosen brændte der om Natten tre Lys, der stod i en Række. Folk troede, at der var gjemt en Skat på det Sted. Lærer Obel, Vrejlev. Tolstrup S., Børglum H.
da.etk.DSnr_03_0_01320
Når katten sidder under kakkelovnen og tørrer sig om snuden med poten, får man snart fremmede. H. Bering.
da.etk.JAT_03_0_01173
Når man kjorer fra hjemmet med enten mandens eller konens lig, så skal man lægge mærke til, hvordan vinden blæser. Blæser den i samme retning, som ligskaren kjorer, altså fra hjemmet, tager den afdøde lykken med sig i graven, men har den vinden imod, forbliver lykken i hjemmet. C. L. R.
da.etk.JAT_03_0_01057
Pastor Petersen i Store-Rørbæk var fra Als, hvor hans fader var smed. Han skoede selv hans heste og var meget praktisk. Så kaldte Per Kjeldsen på Mølgård ham altid Per Smed. En dag pà Hobro marked, præsten stod og snakkede med nogle andre præster, kom Kjeldsen og rakte sin store næve ud. “God dag, Per Smed!” — “Tak, Per Nar”. Så hummede Kjeldsen sig med...
da.etk.JAH_06_0_00781
Min Mands Fader der boede i en Gård i Lystrup ved Århus, fortalte, at han én Gang havde set en Nisse i et Ladevindue. Han kom på Vejen der om ved og blev jo lidt benavet ved at se ham og turde ikke ret se på ham. Nissen havde fået en hel Del af Byens Hunde samlet til sig, og så rækkede han Benene ud imod dem og sagde: »Pappa, pus mæ den Lall!« Den gamle...
da.etk.DSnr_02_B_00186
Tæt øst for Jerslev by ligger Bulhøw (Bodilhøj), som skal have sit navn af, at en heks, som hed Bodil, en gang blev opbrændt her. Jerslev mark er trindt omgiven af høje, så langt øjet rækker. Nik. Chr.
da.etk.DS_07_0_01464
Den, der vil være en heks, skal gå tre gange avet om en kirke ved midnatstid, og alle tre gange række tungen ind ad noglehullet. L, Fr.
da.etk.DS_07_0_00492
På Korup mark ligger tie høje i en række, kaldet Kongshøje, og man siger, at der skal ligge en konge begravet.
da.etk.DS_04_0_00073
Der er en række høje imellem Hallund og Kjølske, de kaldes Wolle Knøse, de hører nok egentlig til Lunden. Der skal sidde så stor en skat i, og det hedder: Der skal wæær så møj guld i Wol Knøøs, te di en gang skal Danmark udiøøs. jens mosen, ø."brønderslev.
da.etk.DS_03_0_02375
Der har også været et lys at se på Nbrre-Havbros skalde, en hedebrink, især imod højtid, og a har gået efter det, men så såre a gjorde det, var det forbi. Folk har bildt mig ind, at der var noget kast ned i gamle dage, og det har ikke kunnet fundenes Igjen. povl thomsen oc ole ræk, havbro.
da.etk.DS_03_0_02172
Kirken i Nordby skulde have været bygget ved Søby, men så blev sagerne flyttet op om natten på en banke, der kaldes Kirkespjaeld, og der blev den bygget. Vognene, som de kjørte materialierne op til kirken med, blev om natten sat hen i en række i Vogndalsrenden. hans farver, nordbv.
da.etk.DS_03_0_00861
Mændene har alle en lille udvækst på halsen under hagen, det kommer af, at den gang Adam havde fået æblet, som Eva rakte ham, så fortrød han det...... Annette Jensen.
da.etk.DS_02_G_00008
I ældre tid var der fem gårde i Skygge by, og da lå de allesammen nær ved hinanden i en række, så nær endog, at alle fem gårdes stuehuse var byggede sammen, så de dannede et sammenhængende hus. 21 og 22. J. .lensen, Refshale.
da.etk.JAT_03_0_00022
Der er et helt Højdedrag fra Sønderup Bro og langs med Viborg-Vejen med en hel Række Høje på, der er vist 14 i en lang Række. Den største af dem er Skjoldhøj, og derefter kaldes alle Højene for Skjoldhøjene. På en anden af disse Høje, der er noget fladtrykt og kaldes Fladhøj, brænder Lys om Natten, og der skal en Skat være begravet i den Høj.
da.etk.DSnr_03_0_01321
En Aften, da en Mand fra Darum kom kjørende hjem fra Bramming, kunde han ikke forstå, hvad der var i Vejen med Hestene, og da de var komne i Stalden, smed de sig ned og vilde ikke æde. Der kom en anden Vogn bag efter, og Kusken på den så' en lang Række Vogne. Det var et Ligfølge, og den forreste Vogn var Ligvognen, for han kunde se Krandsene. Den første...
En kone fra Obling havde forhekset en mands køer, så de kunde ikke kjærne smør. Det var den samme kone, der havde fået taget i Obling til at skride ned. Så hentede de den gamle Sander. Han lagde nogle hår af køerne ned i gangen imellem begge rækker, efter at han dér havde taget en 2, 3 sten op, og da han var færdig med det, sagde han: »I morgen vil der...
Når man vil høre Fanden til, skal man tre torsdage i række løbe tre gange avet omkring kirken og blæse ind ad nøglehullet, og så den tredje torsdag, sidste gang man har blæst, kommer Fanden med en hel hat fuld af penge ud af kirken. Ch. Knuth.
da.etk.DS_07_0_00495
Kosakkerne kom til Grenå ad landevejen fra Æbeltoft, og der var så mange af dem, te rækken nåede helt fra Høgholm til Grenå En gi. kone i byen kom ud og så dem, og så råbte hun: »Nu er vi allesammen ombragt!« Da de nu kom ind i byen, skød de gjenuem vinduerne ind i sengene til byens folk. Ane Katrine Nielsdatter, Fjellerup-.
da.etk.DS_04_0_00369
I ældre tid siges der at have været en bro tværs over Rosborg sø, og da den blev udtørret, fandtes der en lang række egepæle i bunden, som viste for, at deu virkelig havde været der. Ved den venstre side af søen er en gammel skandse med brystværn ud til det sted, hvor broen har gået mod land, og der fortælles, at dronning Margrete har ligget i lejr der,...
da.etk.DS_04_0_00144
Tro ikke hører Sig alt ser Gjør hvad vil Hævn du kan Kristen Pedersen Havbjærg, Torsted. Den midterste ordrække ned ad skal læses hver gang. Man begynder med 1ste ord i 1ste række, føjer dertil hele auden række og (iider med første ord i sidste række.