Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Icelandic Keywords

There are no Icelandic Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
174 datasets found
Danish Keywords: sonde
Man skal forbi Ørum, før de river på r. D3r taler de som her. Imellem Gleesborg og Fjellerup, imellem Ørum og Kastbjærg, imellem Enslev og Ginnerup er grændsen. Grændsen mellem Eugsømål og dette er åen og dalen syd for Ørsted ud til Kattegat. Skjellet for endt og blødt d er dalstrøget syd for Avning, GI.-Lystrup, Pindstrup. Men ved Kolindsund i Sonder...
da.etk.JAT_06_0_01257
Stine Ladefoged i Hvidbjærg gik altid i hvide træsko, som hun selv malte rode, og i et rødt skjørt og en rød trøje, og rødt klæde havde hun om hendes hoved. Vinduer og døre var rode, og hvor en så i hendes hus, var det rødt. Hun havde også 4 rode køer og en rød tyr, og der var en rod skorsten på huset. Lige sonden hendes hjem er 4 veje, og når hun kom...
da.etk.JAT_06_0_01144
Anders Kristian Kielsen Sovstrup er født i SonderHovstrup, Tårs, den 15. marts 1828. Han har altid opholdt sig på den egn, undtagen i krigens tid, da han var soldat. I 7 år har han tjent i Ugilt, og har siden været bosiddende i Tårs. Han er meget nævenyttig, er både tømrer, maler, glarmester og drejer. En stor del af sine historier har han lært af sin...
da.etk.JAT_06_0_00902
Der var et par unge folk her inde i Bjerge herred, der havde været kjærester i flere år, men det var den gang, som det er nu, at en fattig må ikke gjærne få en rig. Han var en pæn, skikkelig karl, men ubemidlet, og hun var en gårdmandsdatter. De kom sammen pæ en pæn måde. men det var nu pigens forældre imod. Efter at de nu sådan havde gået i 5 år, kom de...
I Haverslev og Ravnkilde sogne siges V, nien i Sønderup og Årestrup rø. Brorstrup og Binderup har v, men Års og Havbro w. Nogle lier i Støvring har stodtone på p, t, k. Her siges: lækkert vejr, lækker regn. lækkert korn. I N.-Kongerslcv siger de ikke brej, mer. vre. I Hurup: Stue-bro å sittekåg (ikke kåag). Kristen Mikkelsens hustru, Støvring hede....
da.etk.JAT_06_0_00780
Her i Give siges ud til Horsens, ud til Vejle, ned til Frederits, Skanderborg og Århus, ned til Viborg, til Ribe, Varde, Holstebro, Ringkjobing, ned til Ty og Mors, men derimod of> til Kolding, op til Salling og Vendsyssel, ned til Brande og Herning, nede i Himmerland, både op og ned i æ Sonden, oppe i Holsten, henne i Jelling, hen i Givskud, Tørring,...
A pust dæ, Batel, var et udtryk, der meget brugtes, mens jeg gik i skole, når vi gjorde hinanden hastig bange. Det betyder: A pudsede dig, Bærtel. - Butdar: spise eller forrådskammerdør. Stutdør: stuedør. Bruges endnu af meget gamle folk. — En mand fra Stokholm i Sale sogn, Harsyssel, havde fået høsttjeneste hos Thomas Andersen i Balling. En...
Der kom bud il bønderne fra alle herremændene her i egnen, at slaverne var brudt ud, og de kommanderede dem til at møde ved herregårdene og forsvare dem, for det hed sig. at det var herregårdene, de vilde brænde af. Nogle efterkom opfordringen* andre ikke. Til mig, som boede nær ved gården Hcjselt i Torslev, kom der bud fra manden, men jeg svarede, at...
Nogle Lemboere var tilstede i Rogind kro, og pastor Esmarch sad imellem dem. Nogle andre folk sad ved et andet bord, og iblandt dem var én, som var så ukristelig til at bande. Så kom pastor Esmarch hen til ham. slog ham på skulderen og sagde: “De må ikke bande sådan, Jens Pedersen”. Han svarede helt rolig: “De bander jo selv, hr. pastor”. — “Ja, jeg...
Mads Bitte-Kræn fra Stenbjærg sagde alting bagvendt. Han havde to sønner: Bitte-Kræn og Ott. Om Ott sagde han en dag: “Han løvvt Færregors låå å sonden hans hywer trææsku”. Hans kone døde ude i Tisted, og det var han bedrovet over. Han udtalte sig med, at ban var så grov kjed af, at han ikke var ved hende de sidste tre dage hun døde. De to brødre kunde...
da.etk.JAT_06_0_00031
Der var en tyvebande her på egnen, og Thomas Stald og Wolle Ast de var hovedmændene, de boede i Lystrup Treide men ikke i ét hus. Alle Lystrup mænd var mistænkt som tyve og hælere, og de sagde, at der kun var én ærlig mand i byen, og det var en tyrk, men den mand hed også Tyrk. De kjorte omkring og stjal, og de lagde dyner på vejen at kjøre på for ikke...
da.etk.JAT_05_0_00445
Anno 1786 d. 4. september var det den grueligste storm, som jeg har oplevet, og nogen kunde huske. Den skade, stormen forårsagede, var meget stor. Følgende kornlader blev rent kastede over ende: i Tørring 13, i Bøvling 15, i Hove 1*. i Fabjærg 9, i Lomborg og Rom 18 huse og lader. Vandborg kirketårn slog ned og ruinerede degneboligen og til al vanheld,...
da.etk.JAT_05_0_00347
Anno 1H67. Dette år var det en stor vinter me<; is og sne, ulidelig frost og megen knog fra 4. januar og så tolv påskedage, sneen lå mange steder til den 10. maj. Anno Ui74. Denne vinter fra snapsmandag og siden i 12 uger var så streng med frost, kuld og mange dages knog, som næppelig nogen kan mindes. Dom. 22 a tnnit. 1660 skulde jeg have viet et par...
da.etk.JAT_05_0_00345
Et bagetrug med brød i strandede i stormfloden ved det østligste hus i Sonder-Farup. Det kom fra den vestligste gard. Lærer Mortensen, V.-Vedsted.
da.etk.JAT_05_0_00336
Min moder fortalte om nogle kjæltringer, hun så en dag komme henne på Oårdbovasen. Der var en 6, 7 i folge, og én af dem kom hen til huset, det var det, der er her lige sonden for, og gik bag ind. Min moder havde lige baget og fået brødet af ovnen, og så gik han straks hen og tog en kage og rejste af med. Hun var bange for ham og var glad ved at slippe...
I min si. faders embedstid blev ved en gravs opkastelse funden en blyplade, som min fader tilkjøbte sig. Den er rund, omtrent et stråbreds tykkelse med en 4 småhuller i den ydre rand, atter der inden for 2 rande, hvor imellem står rundt om: Mads Homand Sostrup, og midt på pladen omtrent en figur som en krone, derunder årstallet 1615. Man troede, det...
da.etk.JAT_05_0_00274
I Nørre-Ravndal i Lem boede en mand ved navr Søren Kristian Ravndal. Kort efter at han havde fået gården, giftede han sig med en pige, der hed Mette, men de passede ikke godt sammen, for han var ærlig og vilde ingen fornærme, men hun var slem til at stjæle ; når hun kunde komme af sted med at rapse noget, hun kom forbi, så tog hun det, hvad enten hun...
da.etk.JAT_05_0_00208
Atten hundred å åt da kom min oldefa'r ind til soldat. Det er et gammelt rim, og deraf kunde vi huske det. Han var det i fem år til 1813, og da han kom hjem i en udlov (orlov), blev han skreven for stedet, og så behovede han ikke at ligge bestandig som soldat. Så kom det slag ved Sehested, og da hk han ordre og skulde ind. Han havde en hel del søskende,...
Det gjaldt blot om at få varerne nør ad, og de indkjObtos i Ribe. Der kom intet sonder ad af varer. Det vi bar over, afleverede vi i Allerup og Tjærreborg eller æ posthus. For sådan en tur fik vi gjærne en otte, ti mark. Peder Madsen, Farup.
da.etk.JAT_05_0_00135
Det var i 1850, da skulde vi have tre læs brændevin og sprit over åen her omme vesten for Hjortlund. A havde et folog for, der var tyk af føllet, og skulde have fire ankere sprit, og de andre to vogne skulde have hver seks ankere brændevin, for at prisen kunde blive omtrent ens, og assarten også ens. Den ene vilde ikke kjøre æbag, og den anden heller...
da.etk.JAT_05_0_00129
10