26,549 datasets found

Filter Results
 • story9885

  De spotnaam van Troteter dagteekent eerst van 't jaar dertig. Op kermisavond, einde september, was de gansche bevolking er op de been, door de mare, dat een Hollandsch leger...
 • story9874

  Een weerwolf verlostCatarina Breure van Denderhautem diende te Ninove op het hof van Schoor. Het was een meisje van omtrent tien jaar, en gelast de koeien naar de weide te...
 • story9873

  De KruiszwaanDe oude Zwanensagen nemen ook ten onzent, onder het volk, de zeldzaamste vormen aan. Eene Brusselsche volksvertelling, die overigens op velerlei verschillende...
 • story9872

  Muziekmakende tooverheksenIn de XVIde eeuw woonde in de nabijheid der kerk, te Denderleeuw, een landbouwer met name de Proost. Hij was tevens koster der parochie en een der...
 • story9870

  In de Bergstraat te AntwerpenBeth van Jan was bestolen! Dagelijks werd haar geld, alvorens zij slapen zou gaan, goed geborgen in de bovenste lade van eene kast, die met sterke...
 • story9867

  De Ammansput't Was in de kermisweek — Sint Amandus kwam van Winnik (Denderwindeke), waar hij was gaan prediken.Op den Roe, (wijk van Pollare) was ieder aan zijnen hak. Amandus...
 • story9865

  Jefken de SpeelmanEen vedelaar van Ternath, Jefken Snep, keerde eens laat in den nacht terug van Goyck-kermis. Als hij in Liedekerkbosch kwam, bevond hij zich eensklaps in de...
 • story9864

  Een kring om de maanDaar was een buitenmensch aan 't boteren, en hij kon onmogelijk boter krijgen, en 't was reeds laat in den avond. Daar werd geklopt, en een bruinpater trad...
 • story9863

  De Zwarte MadamEenige jaren geleden ontmoetten de buitenlieden uit de omstreken van Ternath, als zij heel vroeg in den morgend met hunne korven langs de Brusselbaan ter markt...
 • story9862

  KluddePaerdsknechten zaten op zekeren nacht, in de weide, de vier koppel paerden hunner hoeve te bewaken. Als zij moesten naar huis keeren, waren er negen, en geen kon...
 • story9861

  Het verwenschte kalfHonderden keeren heb ik hooren vertellen, dat er te Ternath, alle honderd jaren, in zekere weide een soort van kalf komt liggen, met oogen als vuur, en dat...
 • story9860

  De doodskopDaar was eens een rijke heer, die aan God noch zijn gebod geloofde, en van kerk noch kluis en wou weten, en die gaf eens een groote feest. 's Morgens vroeg al waren...
 • story9855

  De Sint AldegondisputTe Hofstade bij Aalst, aan het begin der dreef bekend als de Langerek is een nog al groote put, genaamd de Sint-Aldegondisput. Voor lange jaren stond daar...
 • story9854

  De "Gouden Mahomet" te WanzeleOnder den kelder van een huis te Wanzele zit een gouden beeld, dat in de omstreken bekend is onder den naam van den Goudenen Mahomet'. 's Avonds...
 • story9853

  De Drakenput van WetterenEr bestond vroeger te Wetteren een put, waarin groote rijkdommen moeten verborgen liggen. De schat wordt bewaakt door allerlei monsters, leeuwen,...
 • story9852

  De Trotmeulen van Pollaere, ook geheeten de St-AmandusputHet was kermis te Pollaere bij Ninove. De heilige Amandus was op zijn ronde en kwam daags voor de kermis te Pollaere om...
 • story9844

  KarlokenOp de Heide van Kester, in 't Payottenland, werd vroeger dikwijls eene klagende stem gehoord, die gedurig riep: "Waar moet ik hem zetten?"Dit was de geest van Karloken,...
 • story9843

  De vuurman te BaasrodeOp zekeren nacht zaten visschers, te Baasrode, in hunne boot op de Schelde, toen zij zeer ver, in een bosch, eenen man ontdekten, die in vlam en vuur...
 • story9842

  De waterduivelZekere Meesters kwam eens, des nachts, van de wijk den Eeke' te Wetteren, naar huis terug. Aan de plaats gekomen, waar thans de poederfabriek bevindt, zag hij eene...
 • story9841

  De pastoor van CalckenVoor vele jaren was er te Calcken een pastoor overleden, en nog langen tijd daarna zag men hem, elken middernacht, naar den hof der pastorij komen, gezeten...