474 datasets found
Danish Keywords: time
En bestemt Time hver Nat kommer der kjørende en Vogn med et Par sorte Heste for ind på Tølløse ved Holbæk, og Ilden står dem ud af Næseborene. Lærer Pedersens Kone, Pjedsted. Tølløse S., Merløse H.
da.etk.DSnr_05_0_00149
Hvem der putter sig langt ned under dynen i siu seng om natten, bliver gammel. K. M. Rasmussen.
da.etk.JAT_03_0_00369
Der er en time på Povls dag, det skal være ondt at være ude, da skal der altid ske en ulykke for folk, der er ude i den tid. Mikkel Sørensen.
da.etk.JAT_01_0_00573
I Vinderslev ringede de en halv time, når én var død, tre gange med to slip imellem. Lige så i Højbjærg.
da.etk.JAT_04_0_00222
Drømmer du nm Øg, vil der times dig en ulykke. Mads Jepsen.
da.etk.JAT_03_0_01472
Der var en kvinde af natmandsfolkene, der gjorde barsel her nede i Stistrup, og en halv time efter at hun havde fået barnet, var hun ude ved kjelden efter vand. Manden i gården gik der ude, og så råbte hun hen til ham: “Køt I, a brøølt?” Det gyste ordentlig i folkene, da de hørte det. Kristen Jensen, Fovlum.
da.etk.JAH_05_0_00562
En gammel Mand, Søren Peter omme fra Stenbjærg Lide på Enner Mark, fandt en Klud på Vejen med en enlig Skilling i. Siden duede han aldrig mere. Han skulde altid op om Natten, siden han fandt den Klud, og gå oppe et Par Timer, og omsider døde han. Tamdrup S., Nim H. Vilhelmine Jensen, Vrønding Mølle.
da.etk.DSnr_06_0_00717
Min Moder lå dødssyg. Om Natten Kl. 12 skulde min Fader på Arbejde i Papirfabrikken (i Silkeborg), og hun bad ham om at passe sine Ting og gå, skjøndt han jo nødig vilde gå fra hende. Da han havde været på Fabrikken en Times Tid, mærkede han, hun kom og lagde sin Hånd på hans, og så vidste han, at hun var død, og var glad ved, at hun sådan tog Afsked med...
da.etk.DSnr_02_H_00226
Wolle Gålldsagåe til hans kone, at hun ikke måtte komme op til ham, inden en time var gået. Da hun så kom der op, var hans hoved vreden om i hans nakke, og han var død. Anders Udsen.
da.etk.DS_06_0_00124
Ved Svejlundsbjsrge er der mange, som har kjørt vild, og enmand kjørte vild der i flere timer. Omsider blev han kjed af det og spændte hestene fra og lagde sig til at sove under vognen, til det blev dag. Om morgenen, da han vågnede, lå han ganske tæt ved vejen og måtte le af, at han ikke havde kunnet finde den om aftenen. n. c.
da.etk.DS_05_0_00315
Da Sollested kirke blev bygget, kunde man ikke iå tårnet til at stå. Først da man havde begravet en årsgarnmel hvid hest levende under tårnet, blev det stående. Kirkehesten kommer endnu en gang imellem frem for dagens lys og viser sig for en eller anden, som da vil times en stor ulykke. Hesten hopper ligesom på tre ben, men man véd dog ikke rigtig,...
da.etk.DS_02_H_00127
I Ulstedlund boede en mand, der hed Kræn Abraham; han var sådan lidt hjamsk i det. Hans kone var dod, og da han nu var ene, gik han tit ud til naboerne. Så kom han ind til hans naho, der lå på sottesengen, og de havde haft mange gemytlige timer sammen. “Ja så mænd, Andreas”, siger han, “nu er det vist sidste gang, vi snakker sammen her i livet. Når du nu...
da.etk.JAT_06_0_00009
Den sidste, der stod i gabestokken her i Nordby, var en gammel skomager, Johan Valker, der havde stjålet en lille smule. Han stod der en times tid en søndag eftermiddag, og de gav ham én pægl brændevin, for at han selv skulde begge klavea om halsen, da de ikke selv måtte sætte ham i den. Lærer Larsen, Nordliv.
Det var forhen meget varmt om sommeren, og når så mandfolkene en tre timer midt om dagen holdt op med at arbejde, gik kvindfolkene med glibe ned i fjorden og fiskede ål. Lavrs Knudsen, Bode.
Lav vi boede her ude i vort gamle Sted her vesten for, da så' vi en Dag, som vi sad og spiste vor Onden — vi havde gamle Jens til at hjælpe os i Tørvemosen, te Brødkniven vendte sig i Vinduet og gav et lille Skringel. Det var ikke uden en Time efter, da kom der Bud, at vor Bedstefader i Snede var dod, og vi skulde over til Begravelse. A tog så Kniven og...
da.etk.DSnr_02_H_00313
Når et Menneske er død, så vil han gå forbi alle de Huse, som han har Bekjendte i. En Aften, mens vi har boet i Billris, hørte både min Moder og jeg og et Par andre til noget ligesom komme helt rask gående hen til Indgangsdøren og så gå forbi. Min Fader var netop ikke hjemme den Aften, og vi troede først, at det var ham, der kom, og jeg sagde også: »Der...
En mand her fra byenPeder Vejrhøj, skulde kjøre med nogle mænd fra Brorstrup til Ålborg og var tidlig oppe om morgenen. Så gik han jo ud og hørte efter, om de kom, for det var frostvejr. Endelig kom de, men han syntes, de kjørte fejl og blev ved at kjøre ned over Vesterby mark, og det var galt, for der var jo bækken, som løber her igjennem byen nord og...
da.etk.DS_05_0_02052
Den gamle Morten i Vejlø, som nu er død, gik en gang ud med mad til sine folk, der skar torv i skoven, men da han kom i den tykning, der kaldes Tåget, blev han helt vildfarende, og skjøndt han tydelig kunde høre folkene tale og arbejde i tørven, var det ham dog umuligt at finde dem længere, men måtte gå i tykningen adskillige timer, før han fandt dem....
I forrige tider mødte børnene ber i Sæby en times tid et par gange om ugen sådan i middagslaget oppe i våbenhuset ved Sæby kirke, og så kom degnen her og hørte dem over i deres boger. Det var al den undervisning de fik. Han kom tit ikke mere end én gang ugentlig. Grynderup.
På Butbjærg i Ny-Stenderup sogn bræuder der lvs om natten. På Gamle-Stenderup bymark, nær ved OdenseFåborg-landevej, står en mægtig nvidtjorn, der ikke må beskadiges, da vil der times dem en stor ulykke, der har været Så forvovne. Jutta Jørgensen.