31,089 datasets found
I Husby: geer di te kjierk. I Hyrnp: geer di to kirrek. I Grum toft sæer di: kwårn. I Husby sæer di: kwarn, de æ få gallt, I Starup og Bol: de æ få galt,
da.etk.JAT_06_0_01271
Pas å æ baen, fæj u æ skaen, læ it æ il gå ti i æ ån, så ka do gå a Kvæn mæ gån. I Kværn sogn kan de ikke godt udtale r. Angel. 1270—71. Aleth Hansen.
da.etk.JAT_06_0_01270
Vester-Vedsted: Tlowe, kjærk, powes, a, et, Hvidding: Hoi, kjerk, poos, æ, æt (o: ikke). Taps.
da.etk.JAT_06_0_01269
I Darum siges: Mar i æ far, grøer i æ gryyr. a serer unr o æ mørring å sey'er et.
da.etk.JAT_06_0_01268
Ta æ perr, den stoer i æ når sii å æ gryy, siges, når en gryde koger over. Sejling.
da.etk.JAT_06_0_01267
Serupperne siger: Æ stttttr står o æ mørring å skire mæ æ båår fære. Sejling.
da.etk.JAT_06_0_01266
Op efter Han herred siger man: Di bager i djer vmen og kjører til mølle i djer Men.
da.etk.JAT_06_0_01265
Hier å dier å has å hwas, såen sæje di Sallingbo" grus. Severin Kjær.
da.etk.JAT_06_0_01264
Po Mås hendter di æ slop uud æpo æ monng å kyr erød i æ kohus å kyr æ mog uà æpo æ mønng. I Salling hendter di æ støwt o æ mørring å kjør erød i æ nøs å kjør æ mog ?td o æ mørring. P. Chr.
da.etk.JAT_06_0_01263
Stistrup møllebæk gjør skjel imellem v og w. I Strandby siges mæ, i Fovlum mæj. I Strandby er u halvt skridende, og man siger både kom og kam, lysse o. s. v.
da.etk.JAT_06_0_01262
x. ka sto o æ mørring å sie, næer de ær hyww merre, a ka si åp ar æ gare å nier ar æ gyre, dær ær mar i æ far^ å grør i æ gryre. Ale v. Horsens. H. G. A. Stampe.
da.etk.JAT_06_0_01261
Ovre i Åle siger de: En kan stå po æ mørring å si, næe de æ hyww mærre. Her i Hesselballe siger de: En kan stå på æ mødding å si, næe de æ hyww mædde.
da.etk.JAT_06_0_01260
I min ungdom sagde folk her altid æ : A skal ind til æ by i dag. Men nu er det gået af brug. Ellen Marie Kirstine Rasmussen, Ry.
da.etk.JAT_06_0_01259
Her i Bjærggrav er der stødtone på p, t, Tc, men i Hersom ikke, ej heller i Vammen.
da.etk.JAT_06_0_01258
Man skal forbi Ørum, før de river på r. D3r taler de som her. Imellem Gleesborg og Fjellerup, imellem Ørum og Kastbjærg, imellem Enslev og Ginnerup er grændsen. Grændsen mellem Eugsømål og dette er åen og dalen syd for Ørsted ud til Kattegat. Skjellet for endt og blødt d er dalstrøget syd for Avning, GI.-Lystrup, Pindstrup. Men ved Kolindsund i Sonder...
da.etk.JAT_06_0_01257
Molboerne di tænker endt, di teenker. 1 Nørre herred siges: Høwden, på Mols: BiT'stæen; Nørre h.: Hållemlåend, Mols: Forager; Nørre h.: den er møj gamtøer, de ær ino gatøer.
da.etk.JAT_06_0_01256
Til Grenå marked siger pigen : “Goda?/>, garreláem, gi ro markensgaww?” — “Ee gi, ræ krøuæ”. — Ja. gi ro mæ er hwærrestras, så gir a ræ er hatteboen”. Fru Lundby, Vejen station.
da.etk.JAT_06_0_01255
I Hemmed og Bonderup sagde de gamle: De wer u ottes eller it, I Gjerrild: endtes. De siger hun til klokken. Ent. klåkken, kattin, sængin; At. klok-æen, katøen, sængen. TJbest. bæste, hest. bcestøen. Gjerrild.
da.etk.JAT_06_0_01254
Wæjjstbii få wæjen lege wællenoeen å æ wælt. Voldby.
da.etk.JAT_06_0_01253
lien lim væn æ vø, Ras, som han soo, ræn-åån, re æ riin åll ræmm. Voldby.
da.etk.JAT_06_0_01252