Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
865 results
Organizations: Berkeley
Der var en Mand, der blev kaldt Peder Ufødt, og det kom af, te han var skåren ud af hans Moders Side, og for det, te han aldrig var bleven født. Derfor kunde han have Magt over alle Gjenfærd og Spøgelser. Han blev tit kaldet hen, hvor det var galt med sådant noget, og så rettede han det.
da.etk.DSnr_05_0_00388
En præst nedmaner et spøgelse og flætter et gjærde rundt om, for at ingen siden skulde gå derover, ti i så fald sank de ned i jorden. nik. chr.
da.etk.DS_05_0_00696
For mange år siden huserede et spøgelse i Marvede præstegård. Præsten vilde mane det ned, men spøgelset slog bogen fra ham tre gange. Der blev da sendt bud efter præsten Hellig-Jens i Kvislemark, som var bekjendt for sin helligdom og klogskab. Ham slog spøgelset bogen fra to gange. Men så spurgte Hellig-Jens ham, hvad han havde gjort . . . Han havde...
Præst-Jens tjente hos Præsten i Gjødvad. Så var denne en Gang oppe sønder på for at mane et Spøgelse, og Præst-Jens var med. Han fik en Studepude om Halsen og gik foran. Da hørte de en Stemme sige: »Er du Præst, er du Præst?« Men Præsten, som gik bag efter, svarede: »Er det ikke ham, der er Præst, så er han her.« Derefter blev Spøgelset manet ned. J....
da.etk.DSnr_05_0_00381
Her oppe i Vinde hede mellem Vinde og Tolstrup, går et spøgelse, de kalder Tolstrup Slåri. Han går og råber: "How how, vis te bøy!" Jens Kvist har en gang fulgtes med ham. Han var nu et grumme langt menneske og vilde ikke vel skotte om efter spøgelset, men når han gjorde det, skulde han kige dygtig i vejret. Folk kan også ret vel gå vild på den...
Der er én nedmanet i Torstedlund allé. Han slog bogen fra præsten. "Den kan jeg uden ad." - "Ja, det er netop min ulykke," sagde spøgelset. lærer mosbæk, støvrinc
da.etk.DS_05_0_00704
Udenfor kirkegårdsmuren ved Bov kirkegård står der i præstens have en sten, hvor under én skal være nedmanet. På stenen findes en gammel tysk indskrift, broager.
I Marvede præstegård gik det sagn, at en præst havde nedmanet et spøgelse. Men det var karlen, der havde klædt sig ud og så blev manet ned og så senere gik igjen. I laden stod en stump af en pæl, som ragede et stykke op over gulvet. Præsten Møller, som jeg var hos, havde ladet den tage op, den gang laden blev bygget om, og underneden den fandtes benraden...
Provst Krarup kjørte ad Møllegyden mellem Randrup mølle og Randrupgård, og så beder han kusken at holde og står af vognen og siger: "Du må ikke kjøre, inden der kommer én og siger: "Kjør nu i Guds navn." Så kom der én og sagde: "Nu kan du kjøre." Atter kom der én til . . . Præsten var henne i Hummelkjær at mane et spøgelse. Det var en hel udørk, noget...
da.etk.DS_05_0_00691
Der var et spøgelse der ovre på Lnndø, som de kaldte Parykmanden. Han var på en mark osten for byen. Han var så stor, og så borede han sig lige ned i jorden. Der havde mange mødt ham, og de gik altid vildt og for det meste den hele nat, når de havde set ham. ane kirstine refsgàrd.
da.etk.DS_05_0_00125
Præsten Patberg i Jebjærg, som er meget bekjendt i Salling for sin dygtighed til at mane, skulde en nat hen og mane et spøgelse. Præsten var kjørende, og da han kommer i nærheden af stedet, hvor spøgelset går, siger han til sin kusk, at nu skulde han blive holdende her med vognen og ingen ting bryde sig om, hvad han end hørte og så. Lidt efter at præsten...
Nordøst for Gården Kringlum er der en Kilde i en lille Høj, og den er altid fuld af Vand, om det end om Sommeren er nok så tørt. Her siger man, at én skal være manet ned. Simon Lykou, Ballum. Bramming Efterskole. Ballum S., Tønder Nørre A.
da.etk.DSnr_05_0_00392
Nede på Søndergård i Emmerlev Sogn skal der sidde en Gjenganger nede under en Grue, hvor han er manet ned. Antoni Levinsen, Sønder-Sejerslev, Emmerlev. Bramming Efterskole. Emmerlev S., Tønder Nørre A.
Pastor Blicher i Spentrup havde været henne at mane et Gjenfærd, og så befalede han Karlen: »Glem nu ikke at lukke alle Dørene.« Men Karlen var nysgjerrig og vilde kikke ud, altså lod han en Dør stå på Klem. Men da tog det Ovret af Huset. Spentrup S., Norhald H. Skrædder Christiansen, Kristrup.
da.etk.DSnr_05_0_00384
I Mogenstrup var der en, der gik igjen, han hed Frøen og er bleven manet af Pastor Stockholm. Han kunde dog ikke ene gjøre det, og Tisse Præst var med til det. Testrup Højskole. Grinderslev S., Salling Nørre H,
da.etk.DSnr_05_0_00380
Da det ofte kan drage slemme følger efter sig at tiltale et spøgelse eller overnaturligt væsen, gjør man klogt, hvis man møder en skikkelse af tvivlsom beskaffenhed, da at tiltale den således: "Er du et menneske, så tal, er du en ånd, så vig!" n. p. olsen.
Hr. Palle i Aggersborg var i med en gjenganger, der bebrejdede ham, at han havde stjålet en hvedekage. Den kaldte ham Palle Tyv og Palle Sladder. kristen kjeldsen, ullerup.
da.etk.DS_05_0_00702
En pastor Brandt manede en gjenganger nede i æ Lysemose, det er en mose, der tilhører mig. Det var en han. Kusken holdt ved et sted, der nu kaldes Frisesdal tæt ved Estrup skov. Så siger præsten til kusken, lav han gik med gjeng.: "Nu kjører du ikke o. s. v. n. j. termansen.
da.etk.DS_05_0_00699
Hr. Borgen kom over til en gård i Hornborg for at mane, og der blev også ro i gården. jens knudsen, trebjærg.
da.etk.DS_05_0_00697
I Bramstrup er en kvinde manet ned ret inde i stuen, og en pæl er sat ned over hende. Hun hed Luudorret. I Voldum præstegårds kjælder er også én sat ned. mariane nielsdatter, skader.
da.etk.DS_05_0_00684
2110