Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
26 results
Dutch Keywords: formule
De heksen bestrijken zich met tooverzalf en vliegen dan, onder het uitspreken eener tooverspreuk, den schoorsteen uit. Een boer ontdekte op zekeren nacht dat zijne vrouw het bed had verlaten. Hij zag haar onder den schoorsteen staan, bezig zich te besmeren, en vroeg wat zij uitvoerde. Zij zeî: Ik ga een reisje maken; wil je meê? Dan moet je zeggen: «Er...
nl.verhalenbank.57911
Trijntje Parrekiet (weduwe Jansen alias Koeman) te Broek in Waterland kon kollen. Het was een zeer bizonder mensch. Ze rookte, pruimde en dronk genever. Eens heeft ze het iemand willen leren. Deze moest daartoe dicht naast haar komen zitten en alles woordelijk nazeggen. Haar leerling beloofde dit. Daarop kwam eerst een kalf naast hen staan, en toen een...
nl.verhalenbank.9263
Voor bloeding, verstuiking, verbranding, roos en stuipen waren genezers, die door bidden en kruisen maken konden helpen. ’t Hing samen met de Vlucht van Egypte. Onderweg heeft toen de ezel z’n poot gebroken. Biddend heeft St. Jozef dat genezen en de huidige genees-formules herinneren aan dat gebed.
nl.verhalenbank.47523
Iemand, die de zwarte kunst verstaat en wagens wil laten stilstaan, moet eerst vragen of hij mee mag rijden. Bij weigering prevelt hij iets, waarop het paard kreupel wordt en hem niet kan voorbij komen. Mag hij eindelijk meerijden, dan prevelt hij weer iets, en het paard wordt weer even zoo als vroeger. De vader van mijn zegsman had het van een smid te...
nl.verhalenbank.9256
Spookdieren: Van mijn betovergrootvader werd verteld, dat hij jager was. Op een avond ging hij met zijn geweer huiswaarts. In de buurt van het “Heiblumke”, een huis in de Laaghei, hoorde hij geraas en gesnuif in de struiken langs de weg. Hij schrikte, doch kon niets zien, greep zijn geweer, en vroeg luid: “Ben je van God, spreek dan. Ben je van de duivel,...
nl.verhalenbank.69367
’n Vrouw, die hekse kos, begos oud te worre. Durrum wou ze ’t hekse ok leren on heur dochter. De heks zej: “Ge mot ’n spreuk leren en as ge die kent, goj op ’n bessemsteel zitte net as op ’n pjed en dan vlieg ge dör de schorsten de loch ien. De spreuk is: Hutepetuut De schorsten uut Over heggen en struuk Nor....(en dan nuum je de plats, wor ge hin wil)....
nl.verhalenbank.49630
I. De duivel 5. Zijn U bepaalde personen bekend, die als duivelbanner of duivelbanster worden geraadpleegd? In welke gevallen gebeurt dat? Voor ongeveer 50 jaar raadpleegde men bij kinderziekten een duivelbander in de Knijpe bij Heerenveen. Meestal vonden de ouders een krans in het hoofdkussen waar het kind op sliep. In sommige gevallen wordt thans nog...
nl.verhalenbank.126974
Jans kon ook zieken genezen. Hij kwam dan binnen en keek eens naar de zieke, bromde wat in zijn eigen en ging dan weg. Meestal was de zieke dan na een paar dagen wel weer genezen. Ook kon hij begrafenissen veuruit zien.
nl.verhalenbank.43563
Op ’n plek kwame nou en dan ouwe wieve bé’j mekoar. Eén van die vrouwe gieng dan wel es weg um te gon hekse. Ze smèrde d’r eige dan ien med’n zalf of zoiets, uut ’n döske. Dan zei ze: Utemetuut, de schorsten uut Over heggen en struuk. En dan kos ze hekse. Ze gieng op ’n bessemsteel de schorsten uut. En wa ze dan vorders deej, wiste ze niet. Eén van de...
nl.verhalenbank.50483
Zoo was er eertijds te Holysloot een kind van een bakker ziek. Aangezien er niet spoedig verandering ten goede kwam, werd dit aan de werking van een of andere kol toegeschreven. Men onderzocht, om dit te weten te komen, het hoofdkussen van het kind en vond daarin de duidelijkste bewijzen (rozen, sterren enzovoort). Dat kussen werd nu in den oven gestopt...
nl.verhalenbank.9404
HIJ HAD ER GENOEG VAN In Mierlo klopte eens een jonge bakkersknecht aan de deur van een bakkerij. Zij werd opengedaan door de bakkersvrouw die weduwe was en de bakkersknecht vertelde het doel van zijn komst: hij zocht werk. De bakkersvrouw had juist iemand nodig en nam de bakkersknecht aan tegen kost en inwoning. Ze stelde echter één voorwaarde: hij mocht...
nl.verhalenbank.49574
Heksn kun man ook leern. Was n keerl dichte bie de grenze, die dat doen kon. Zo wazzen er twei jonges, die dat ook van hum leerden. Toen ze t konden, wilden ze naar zien wienkelder toe. Nou hadden ze leerd, dat ze dan zeggen moestn: “Over bos en stroek.” Ze vergistn zuk en zeden: “Deur bos en stroek”. En toen begunden ze te loopn; deur de bossen, dat heur...
nl.verhalenbank.44439
¶ Het xi. capittel. "Ick soude u wonder segghen vanden paerden, ende van haren 1170 medicinen, mer om deswil dathet dye mannen nemen tot haren voerdeele, so sal icker af swighen ende spreken van anderen dinghen. Nochtans wil ic wel dat ghijt weet, so wanneer dat ghy siet een paert dat hem niet en wilt laten bescrijen, noch in een scip...
nl.verhalenbank.29123
Als u op een mooie zomerdag, genietend van de natuur door het bos of park wandeld, moet u eens letten op de beukenboom. Dan ziet u rondom rond zo’n hoge boom vaak een kring van paddenstoelen staan. Vroeger en nu ook nog wel, werd zo’n kring van paddenstoelen een heksenkring of heksenkrans genoemd. Want daar dansde vroeger de heksen. Waarom juist de...
nl.verhalenbank.70209
Ziekten De koorts is een booze daemon, die de menschen op 't onverwachts overvalt. "De koorts viel me op 't lijf" hoort men dan zeggen. Om van de ziekte af te komen, gaat men naar een bezweerder (aflezer). Dat doet men ook bij verzweringen en verstuikingen. Waar het Christendom geheel ons volksleven heeft doordrongen, vindt men in de bezwering een...
nl.verhalenbank.39021
Bouke Alles, Sierd Harmens en noch ien út 'e Grinzer Pein wienen us mei har trijen as feinten op 'e Grinzer Merke. Sierd Harmens dat wie de lettere duvelbander. Dêr op 'e merke stie in gûchelspul, dêr 't twa fan har yn woenen. Sierd Harmens woe der net yn. Doe 't de beide oaren oanhâlden, dat hy der mei yn soe, liet er him oerhelje. Yn dat gûchelspul...
nl.verhalenbank.17399
Der ware ers drie studente en deervan was er ien, die niet an de opstanding geloofde. De andere twee zeiden op laatst: "Nou, as de dooden dan niet op kennen staan, dan durf jij zeker wel op het kerkhof te gaan, 's nachts om twaalf uur, en driemaal te zeggen: 'Sta op, gij dooden'." Dat dorst hij wel, dat toe gonge ze een weddenschap an. 's Nachts gong hij...
nl.verhalenbank.9333
Tseard Harms wie in tûken-ien. Dy koe mear as sljochtwei. Dêr hat Hinse Jehannes de Boer syn kunsten ek fan leard. Us pake syn heit en Tseard Harms wienen ris to Grins. Doe gongen se nei in gûchelspul ta. Der wie ek noch in neef fan myn oerpake by. Myn oerpake en syn neef woenen der bislist yn, mar Tseard Harms hie der gjin sin oan. Mar de oare beiden...
nl.verhalenbank.16035
I. Mythologische Sagen: De Daemonen der vier elementen: C. Vuurgeesten: 2. Vuurman. No. 46. Als de gure herfstwind in donkere avonden over de heidevelden raast, dan gebeurt het soms dat de gloeige man door de lucht rijdt. Dan strijkt hij neer op de daken der hoefkes en geeselt de schoorsteenen met vurige kettingen. Wee u dan, als gij of uwe voorouders...
nl.verhalenbank.46621
DE HEKSENMOEDER EN HAAR DOCHTER Er was eens een jongeman die danig verliefd was op een knappe boerendochter. De liefde was wederkerig, al stelde het meisje één voorwaarde: de jongen mocht alle dagen komen, behalve op vrijdagavond. De jongen hield zich daaraan, maar op den duur begon hij toch verschrikkelijk nieuwsgierig te worden. En ja hoor! Op een...
nl.verhalenbank.49577
31