Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
36 results
Dutch Keywords: duivel
Nogmaals uit de mond der ouden: Het zou gebeurd zijn dat iemand in gezelschap van anderen, zo erg zou hebben gevloekt en daarbij als het ware God hebben gelasterd en gehoond, op weg naar huis, des anderen morgens dood werd aangetroffen. Het hoofd was dan omgedraaid en meer buitensporigheid zag men dan aan het lijk. Een gevecht met Satan zou dan hebben...
nl.verhalenbank.14777
Kent u verhalen van mensen, dieren of voorwerpen die bezeten zijn (waren)? Wat doet men hiertegen? Kent men duiveluitdrijving? Zo ja, wat gebeurt er, worden er bepaalde woorden / zinnen opgezegd? Ja, kwakzalverijmiddelen, spinnewebben op het hoofd leggen, aderlaten enz. Soms gebeurde het ritueel volgens een bezweringsformule.
nl.verhalenbank.45529
Witte Wieven Dominee Detmar, te Ede, kwam laat terug van het bezoek bij een ouderling en moest de Witte Wieven bij Kernhem passeren. Hij voelde zich ongerust, er zou hem iets gebeuren. Toch ging hij. Op het Hooge Dennenboschje verscheen hem een witte juffer. Dominee zei: "Ben je van God, dan staat, ben je van de duivel, dan gaat." En de gedaante verdween.
nl.verhalenbank.13627
Verlydt van Cathelynken onbert bij Brugge wede, wijlen Boudin Bernaart in zijn levene Draadtwerkere, Prochiaet in Westcappelle, gedaen bij heuren vrijen wel wetende wille den 9 en jann: en anderwerf den 17e daar aane dit jaar 1541. De voorn: Cathalina onbaart bekend en verklaart hoe dat zij voortijds een tijd van Jaren geleeden bij den gerechte van 't...
nl.verhalenbank.48812
Spookdieren: Van mijn betovergrootvader werd verteld, dat hij jager was. Op een avond ging hij met zijn geweer huiswaarts. In de buurt van het “Heiblumke”, een huis in de Laaghei, hoorde hij geraas en gesnuif in de struiken langs de weg. Hij schrikte, doch kon niets zien, greep zijn geweer, en vroeg luid: “Ben je van God, spreek dan. Ben je van de duivel,...
nl.verhalenbank.69367
Nou, dat zijn de kinderen...kinderen uit Leusden, die vroeger [...] zijn gestorven voordat ze konden worden gedoopt. Dat is gewoon een echt verhaal. En die zijn dan begraven achter de rozenstruik. [...] De Heig [fonetische schrijfwijze] ja. Dat is echt in Leusden. Die zijn dan achter de heg begraven omdat ze nooit gedoopt zijn, dus mochten ze eigenlijk...
nl.verhalenbank.45371
I. De duivel 1. Zijn U verhalen bekend over mensen, die de duivel gezien hebben of omgang met hem hebben gehad (met hem gedanst hebben, met hem kaart hebben gespeeld), of kent U andere verhalen, waarin de duivel een rol speelt? Gelieve elk verhaal te noteren op een afzonderlijk blad papier en in elk verhaal duidelijk aan te duiden hoe de duivel...
nl.verhalenbank.127101
DE KLOK IN DEN ,,BREULKUIL" TE BEEGDEN. In den tijd toen de duivel nog macht had over ongedoopte dingen, werd er in een dorp bij Beegden de klok ,,te vroeg" geluid. Dadelijk vloog de duivel ,,brullend" aan door de lucht, haalde de klok uit den toren en wierp ze in den moerassigen poel, die staat in het lage weiland langs den weg van het kasteel Horn naar...
nl.verhalenbank.42783
I. De duivel 5. Zijn U bepaalde personen bekend, die als duivelbanner of duivelbanster worden geraadpleegd? In welke gevallen gebeurt dat? Voor ongeveer 50 jaar raadpleegde men bij kinderziekten een duivelbander in de Knijpe bij Heerenveen. Meestal vonden de ouders een krans in het hoofdkussen waar het kind op sliep. In sommige gevallen wordt thans nog...
nl.verhalenbank.126974
HIJ HAD ER GENOEG VAN In Mierlo klopte eens een jonge bakkersknecht aan de deur van een bakkerij. Zij werd opengedaan door de bakkersvrouw die weduwe was en de bakkersknecht vertelde het doel van zijn komst: hij zocht werk. De bakkersvrouw had juist iemand nodig en nam de bakkersknecht aan tegen kost en inwoning. Ze stelde echter één voorwaarde: hij mocht...
nl.verhalenbank.49574
Woe men in wikseldaelder ha, dan moest men trije kear mei in swarte kat yn in sek om it tsjerkhôf hinne rinne. Alle trije kearen moest men sizze: "Wie koopt er mijn kat voor een daalder?" De trêdde kear woarde de kat jin ôfnaem en krige men der in wikseldaelder foar. Mar dan wie men oan 'e dûvel forkocht. Edzer Sint, seinen se, hie 'n wikseldaelder.
nl.verhalenbank.19990
Hja fortelde, der wie in tsjoenster, dy hie har it tsjoenen leare sild. Doe sei dy tsjoenster tsjin har: "Dû mast my dit neisizze: - Hier zitten we onder de weilge (= wylch), vervloekende God met al zijn heilge. -" Mar Antsje hie sein: - Hier zitten we onder de weilge vervloekende de duivel mei syn hiele oanhang - Doe hie se 't tsjoenen net leare kind.
nl.verhalenbank.20541
Alle frijmitselders ha in wikseldaelder. Dêrfoar matte se trije kearen om it tsjerkhôf hinne rinne mei in siferse kat yn 'e sek by har en dan matte se trije kear achter elkoar roppe: "Wie koopt er die haas?" Dan is der ien dy keapet dy kat foar in daelder. Dat is, leau 'k, in soarte fan ryksdaelder. It is fansels de duvel dy't dat docht. Dy wikseldaelder,...
nl.verhalenbank.20343
At ze 's mons hen grösmaein warn gaon. Vrower môs alns met de zwa maeid wörn en dat ze dan deur de maeidn warn gaon en doe har door 't grieze völ har door lengn hè, ja de meestn hadn door wied um too gaon, mer doe was d'r zonnen driestn keerl, ja vrower hadn ze zon lang pikstrik ôp 'n slagbaom en den har d'r maol met pikstrik ôphouwn hè. "Ik heb die", har...
nl.verhalenbank.128434
Alde Sije wenne by de Liuwepoel yn 'e Harkema. Dy hie him oan 'e duvel forkocht. Hy wie mei in swarte kat trije kearen om 't tsjerkhôf hinne west en alle trije kearen hied er roppen: "Wie koopt er mijn kat voor een daalder?" Doe hied er in wikseldaelder krigen. Alde Sije wie hielendal blau om 'e kop. Dat kaem fan 'e drank. Hy koe safolle drank keapje as...
nl.verhalenbank.22230
¶ Het xi. capittel. "Ick soude u wonder segghen vanden paerden, ende van haren 1170 medicinen, mer om deswil dathet dye mannen nemen tot haren voerdeele, so sal icker af swighen ende spreken van anderen dinghen. Nochtans wil ic wel dat ghijt weet, so wanneer dat ghy siet een paert dat hem niet en wilt laten bescrijen, noch in een scip...
nl.verhalenbank.29123
Als u op een mooie zomerdag, genietend van de natuur door het bos of park wandeld, moet u eens letten op de beukenboom. Dan ziet u rondom rond zo’n hoge boom vaak een kring van paddenstoelen staan. Vroeger en nu ook nog wel, werd zo’n kring van paddenstoelen een heksenkring of heksenkrans genoemd. Want daar dansde vroeger de heksen. Waarom juist de...
nl.verhalenbank.70209
De heks van Stabroek Een grote veekweker uit Stabroek in de polder had ongeluk met zijn koeien. De veearts erbij halen was te duur. Die kon trouwens toch niks beginnen tegen hekserij, want het was hekserij. Hij had nog nooit 'de ziekte' in zijn stallen gehad. Het was allemaal begonnen, toen Trezeke bij hem melk kwam halen. Trezeke was een oud, krom...
nl.verhalenbank.19292
Hendrik van der Molen het hier woond dat in eindje uut. Maar een stap of wat van ons af, hier flakbij. Hij was faak bij ons. Hij was een duvelbander, seiden se. Hij het al jaren wei west. Ons moeke was weduwvrouw. Op in kear kwam Hendrik bij ons, doe froeg hij om de puidel van de tabak. Myn broer had der een. "Mooi jongen", zeedie. 't Was een fremdig man....
nl.verhalenbank.23967
I. Mythologische Sagen: De Tooverwereld: 2. Maren. No. 184. In Nispen stond het paard van een boer, die tevens brouwer was en in het dorp dichtbij de kerk woonde, "heelemaal nat van zweet en met de pooten naar binnen gedraaid" op stal. Op zekeren nacht hoorde de boer, die van zorg over zijn paard niet slapen kon, leven in de stal. Hij schoot met zeven...
nl.verhalenbank.46937
45