Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
38 datasets found
Danish Keywords: utterslev
Huset er så gammelt, det har rødder i jorden. Søren Jensen, Utterslev.
da.etk.JAT_06_0_01311
En fattig mand, der hed Jens Tambur, kom til Peder Knak i Logtofte — ban var nabo til ham, der hængte sig — og vilde kjobe noget smør af ham, men han vilde ikke sælge ham noget, Så tog han smørret fra dem, så de ikke kunde få smør af fløden. De plejede at få 12 pund i hver kjærning, men nu fik de slet ikke noget. Det var jo galt, og de vidste ikke, kvad...
da.etk.JAT_03_0_01725
En Mand i Abildlorpe, der hed Kristen Jul, han skulde en Dag ud og vande Køerne i Gadekjæret på den modsatte Side af Vejen, der gik forbi Gården. Men så fik han Datteren til det, der hed Trine. Da faldt hun, lige idet hun gik over Vejen efter dem, og de måtte bære hende ind, for hun kunde ikke gå. Så måtte de have Bud efter den kloge Kone i Hunseby, og...
da.etk.DSnr_06_0_00715
Søren Bruuns Datter i Øster-Nordlunde var både den rigeste og den smukkeste Pige i hele Nordlunde Sogn. Da hun var en 15 År, kom der en gammel Spåmand i Gården, og han spåede hende, at hun skulde blive gift med en Bondesøn, men han skulde være fattig. Ved ham skulde hun få 1 Horn. og den ene skulde komme ulykkelig af Page. og Paderen til ham skulde...
Der skal have boet en Hegs henne ved Hunseby. En Gang, var to Herrer kommen ind for at besøge hende, for de havde hørt, hun var klog. De vilde så til Hunseby, men vilde komme tilbage til hende igjen. Så sagde hun, de måtte skynde dem, for det vilde blive ondt Vejr. Så klog var hun da, at hun kunde mærke det. Den Gang de var komne undervejs fra hende, så...
Dragedukken ligner en grå Fisk og ligger i en Æske, og den skal have fastende Spyt hver Morgen. Søren Bruun i Øster-Nordlunde ejede sådan en, og de fik så uendelig mange Penge af den. De gamle vilde have, at deres Datter skulde have den efter dem, de havde nemlig kun den eneste Datter, men hun vilde hverken eje eller have den, og så blev den lagt i...
da.etk.DSnr_06_0_00233
I Sandby boede der en Enkemand, som havde en vogsen Datter og en Husholderske. Hun vilde have ham til at tage sig, men han vilde ikke gifte sig for Datterens Skyld. Så gav Husholdersken hende Gift i noget Kaffe, og hun blev da meget syg. Manden kjørte efter Doktoren med de hurtigste Heste, han havde, men de styrtede, og Doktoren kom for sent, så Pigen...
da.etk.DSnr_06_0_00190
Peder Pedersen på Sandbygård hans Moder forgav Datteren i Kaffe, og det blev aldrig åbenbaret. Alle andre i Gården fik også Kaffe, men det Kaffe, Datteren fik, det var der Forgift i. Alle Steder, hvor hun siden var, kunde hun se en Hund med store røde Øjne. Når de skulde i By, sad der en Hund i Vognen, og hun sagde jævnlig til Pigerne: »Se, den fæle...
En Mand var Frimurer, og så kom hans Kone til den, der stod for det, og vilde have ham slettet ud. Han lukkede så et Skatol op, hvor han havde Billeder af dem allesammen, og spurgte hende ad, hvem af dem der var hendes Mand, om hun så vilde sige ham det. Hun pegte så på ham og sagde: »Det er den der,« og forlangte atter at få ham udslettet. Det måtte hun...
Kandidat A. Ingerslev, der havde en Gård ved Vordingborg, som hedder Skovlængegård, var Dobbeltgjænger, og når han var rejst til Kjøbenhavn, kunde man alligevel se ham sidde hjemme på sit Kontor på Gården og arbejde. Folk havde megen Respekt for ham, og han var hård ved sin Kone og pryglede hende, sagde man. (Præstø A.) Lærer H. P. Hansen, Utterslev.
Her nede ved Marrebæks Rende i Sandbjærg går der en Bro over Landevejen, og der red jeg en Aften lige i Tusmørket. Så ser jeg en Person en tre, fire Agre fra mig eller så meget som en 30 Alen fra Vejen sætte lige tværs over Marrebæks Rende og fortsætte op ad Marken på den anden Side. Han havde et lyst Stykke over Skulderen omtrent af Form som Bagsmækken...
Min Fader hedder Mads Hansen og boer i Vallensved ved Fodby Station. Han kom en Aften kjørende fra en By, som hedder Broskov, og skulde op til Kjøgevejen og kjøre videre med denne ad Vordingborg til. Da han kom lidt uden for Byen, blev Vognen så tung, at Hestene knap kunde slæbe den afsted. De slæbte sådan både på Bivejen og hen ad Landevejen, at de blev...
Vor Nabos Søn havde været hjemme i Besøg og skulde ud til Kastager Mølle, hvor han tjente. Han kom til at kjøre med nogle andre og sad omme bag i Vognen. Det var smukt månelyst Vejr, og som de nu kjører, kommer der én ridende imod dem i gule Skindbugser og med hvide Hoser og rød Hue på Hovedet. Det var ham påfaldende, da der ingen nu om Stunder bærer...
da.etk.DSnr_05_0_01088
Portene i Karleby Præstegård kunde aldrig stå lukkede, og de var altid slået op om Morgenen, undtagen når Præsten om Aftenen selv gik ned og lukkede dem. Hestene kunde heller aldrig være rolige. Når Folk sagde, at det ikke passede, så kunde Jørgen godt samle sin Skjorte op og vise dem, at der var 5 sorte Pletter i hans Side, de var, ligesom de var...
da.etk.DSnr_05_0_00917
Den gamle Karen Abels havde tjent i Horslunde Præstegård, og hun sagde, at der altid var sådan Tummel og Uro oppe på Loftet. Præsten gik tit derop, men så snart han kom ned, så var det det samme igjen. Der var også sådan Raslen af Jærnlænker i Gården. Der lå altid Tjørn over Officerens Grav. Det spøger også i Kanalen. En Dreng, der løb på Skøjter, han...
Provst Theilade har fortalt, at mens han var i Sal, hørte han om en Herregård i Sognet, hvor der tit viste sig en lille, grå Pige, som stod og puslede ved Kakkelovnen. En Gjæst, der så hende, sagde til Fruen: »Hvad er det for en lille Pige?« Hun svarede, at det skulde hun ikke bryde sig om, for hun viste sig tit. Sal S., Ginding H. Lærer H. P. Hansen,...
Konen med den sorte Hue havde gravet en Skat ned i Pileskoven ved Siden af Huset. Sådan kaldes Jorden, for det der i gamle Dage har været en Pileskov der. Lars Helveg i Nordlunde havde været ovre ved hans Søster, som boede ved Siden af, og hørte da en Lyd eller Klang, som om det smækkede Skilling på Skilling. Så gik han derhen og kunde se, Skillingerne...
da.etk.DSnr_05_0_00546
Præsten i Købelev var i Færd med at mane to Djævle ned i Glostrup-Skoven, men han kunde ikke magte det, for det han havde stjålet en Toskillingskage fra en Hvedebrødskone, og den skyldte han endnu; derfor kunde han ikke komme nogen Vej med det. Pastor Schlegel i Karleby stod netop på Stolen i Herredskirke, og så siger han til Menigheden, at der var en...
Husejer Søren Jensen Stryn i Sæby blev Enkemand et Par Gange. Da påstod Præsten, han hed J. J. St. Wegener, at han havde set noget urigtigt passere der i Huset. Han sagde: »Der er noget, der færdes om Natten, som ikke færdes om Dagen der ved Huset, jeg har selv set det.« Han vilde da råde ham til at flytte Indgangsdøren, så kunde det forbydes, for så...
I Egnen omkring Engestofte og Våbensted boede der en Toller, det var sådan én, som gik og talte Folks Korn på Ageren. Han gjorde så megen Uret, imens han var levende, og efter hans Død gik han igjen endog ved højlys Dag. Men i hans Hjem var der ingen andre, der kunde se ham end en lille Pige. Hun sagde tit, når han kom, at hun løb hen og stod imellem...
da.etk.DSnr_05_0_00284
35