Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
77 results
Danish Keywords: spøge
Det hændte en gang om høsten, at Bustrup drenge mældte dem hos manden og sagde, at de ikke turde være ved studene om natten, for det spøgede da så forskrækkeligt ved Bustrup Vestethøj. Peder Skov fik så bud, først til en mand i VesterLem, der hed Søren Le, om han ikke kunde opdage dether spøgelse. Rygtet fortalte nemlig, at det var en gammel Bustrup...
I Mølsig, en Lavning mellem Bandsbjærg og Janderup, spøger det også. Nogle har set en hvid Jomfru der nede. En Pige, som en Aften mødte hende, antog hende for et rigtigt Menneske og sagde derfor Godaften, men da sank Spøgelset lige ned i Jorden. Pastor Asks Søn, Ferdinand Ask, skulde en Aften ride vesterpå. Da han nærmede sig Mølsig, så han noget hvidt...
For henved hundrede år siden var der noget spøgeri i Herringe by, på den grønne plads ved smedien og kirken, hvor der stod to store linde. Der var flere, som så dette spøgeri, og tilsidst skulde præsten der i byen, som forstod sig på sådant noget, mødes med spøgelset og se at få det manet ned. Han traf det også godt nok og begyndte at læse over...
Der var en herremand på Mors, som hed Povl Tøttrup. Han havde gjort så megen uret med at flytte markskjel og tilegne sig andres gods. Til sidst spøgte han ved højlys dag, ug folk havde aldrig ro for ham. Det var derfor intet under, at mauge prøvede på at få ham manet ned; men ingen på Mors havde hidtil haft held til det. Så var der en mand ovre i Tisted,...
da.etk.DS_04_0_00674
Min moder skulde hen at vaske i Søbyvad kro og skulde gå derhen tidlig om morgenen. Hun boede i Klintrup og kunde nok gå tværs over. A var den gang en lille pige og fulgte med hende. Da vi kom over Lyngby hede, hvor de fortalte, der gik noget spøgeri, siger hun: “Se, der går nu spøgeriet, nu vil a hen og se, hvad det er.” A var ræd og rykkede i min...
da.etk.JAT_06_0_00285
Det har gået Spøgeri i den gamle Gård i Torup i Tolstrup, den lå nede i et Hul. Det var især ved Juletid, det spøgte. Man sagde, det var en gammel Ejer på Gården, der hed Baltser. Han rumsterede oppe på Loftet, og det lød, ligesom han målte Korn op og kastede Strygetræet hen ad Loftet. En Karl, som tjente på Gården, sagde et År kort før Jul: »I År...
En Mand på Siadilø har fortalt, at der nede på Klitten for nylig har været en afdød, som gik igjen. Manden, i hvis Hus det spøgte, kunde ikke selv mane Gjenfærdet, »fordi han ikke havde rene Hænder«. Han henvendte sig da til Skolelærer Højborg i Idum, da denne i en Ferie aflagde et Besøg i sit Hjem på Holmsland, og efter først at have talt med Præsten...
da.etk.DSnr_05_0_00574
På Tranekjær slot spøgede en gang en frue, så ingen kunde være der. De sendte da bud efter to præster: Jørgensen i Bøstrup og Schjødte i Snøde, men det havde nær gået dem galt, for de kunde ikke svare på hendes spørgsmål. Det mærkede præsten i Tranekjær, endskjøndt han lå hjemme i sin seng, han stod straks op og gik ud til karlen og befalede ham at gå...
Præsten Ole Schytte i Vallekilde stod i pagt med Fanden, derfor gik han igjen og spøgede i præstegården i skikkelse af en hvid kalv. Da kalven en aften viste sig i gården, sendte den nuværende præst, provst Bech, sin pige op i kirken at hente tre bøger, og så sagde han til sin karl, Jørgen, at han skulde tage kalven i øret og trække den ned i engen på...
da.etk.DS_05_0_00700
A tjente som Dreng i Vester-Kejlstrup. Røgterdrengen var en Gang bleven syg, og så skulde a hjælpe at passe Køerne og ligge ved den gamle Røgter om Natten. En Nat tager det til at brøle så ræle nede i Nødset, og Røgteren springer op. »Op med dig, Dreng! én af Tyrene er løse!« og han farer ud og lukker Døren op, tærsker løs på en Tyr og får den gjent ud i...
da.etk.DSnr_05_0_00382
I en præstegård i Sydsjælland skulde for et par år siden den længe ombygges, hvori loen fandtes. Men midt i logulvet fandtes nedrammet en peel, og den var sat ned over en karl, der i sin tid tjente i præstegården. Den dalevende præst forrettede nemlig hver aften sin andagt i kirken, men da indgangen til kirkegården var lige overfor loen, gik han igjennem...
da.etk.DS_04_0_01144
Ved Røjle Mose i Vejlby Sogn bag den såkaldte Kirkeskovhar i gammel Tid stået et Slot med et Tårn så højt, at man fra dets Top kunde se ud over det meste af Fyen og det sydøstlige Jylland. Fra Slotsruinen spøger et Gjenfærd og har sin Gang over gjennem Kirkeskoven og hen til en Grushøj ved Strib-Landevejen, som fra ældgammel Tid hedder Torrehøj. På samme...
da.etk.DSnr_05_0_01132
På Vedby gård i Ruds-Vedby går der en grå Dame. Hun spøger i Klostergangen i søndre Fløj og på Hovedgangen, der går fra Klostergangen og hen til Værelserne i Beboelseslejligheden. Den er nu på 1ste Sal, for det underste er mest Gjæsteværelser. På anden Sal er der to Gjæsteværelser og nogle Forrådskamre, og der står nogle store Kister. En Sommer var nogle...
Ejeren af Sølyst ved Klampenborg kunde ikke forstå, hvorfor hans Lejere altid flyttede, da Huset var godt nok, og alt var godt indrettet. Han gik da til den sidste Lejer, som lige havde sagt op, og spørger ham, hvordan det kunde være. Han svarede: »Jo, jeg kan ikke være der, for det spøger i Huset. I det Værelse, der vender ud imod Sundet, viser der sig...
Konferentsråden på Overgård »den krogede«, som han kaldtes, spøgede så voldsomt, da hanvar død, at snart ingen kunde være i gården for ham, for der var næsten ikke det sted, hvor spøgelset ikke færdedes; han red på ryggen af pigerne ned af trapperne, og tumlede med hestene i stalden. Det var ikke til at holde ud, og så måtte de have præsten fra Udbynedre...
da.etk.DS_04_0_00500
I gamle dage boede der i Stensby, Skamby sogn, en urimelig stærk gårdmand, som hed Ole Hån (Håns 3: Hansen). Han fik gården på de betingelser, at han skulde gifte sig med datteren der. Moderen var enke og skulde jo så have aftægt. Men da Ole Hån nu først havde fået gården og papirerne, og al ting var i redelighed, så jog han datteren væk og vilde ikke...
Der går en Jomfru og spøger på Lime Mark nede ved Hejselstrømmen, det er en Lavning på Marken, hvor der i sin Tid ser ud til at have været et lille Vandløb. Måske det er Jomfruen fra Kås. Lime, April 1906. Lime S., Rodding H.
Da Frøslev by blev udskiftet, så var det galt med skjelflytningen. Man påstod, at skjelpælene var blevne flyttede, hvorfor det spøgte om natten på disse steder. Navnlig skal man tit have hørt råbet: "Her er ren og rette skjel". chr. olsen, st.-torøje.
På vejen fra Run i Jerslev sogn til Haraldskjær skal det spøge slemt om natten. Flere vil således have mødt et gjenfærd, der går og triller med en tønde fuld af penge. j. m.
da.etk.DS_05_0_00019
Ved Klamsbro syd for Præstegården har det været rent galt med Spøgeri. Folk har således talt om, at der gik en Præst og spogte der. I Bækken skulde der ligge en hvid Svane, som gjorde Vejfarende megen Fortræd, såsom ved at kaste Folk af Vognene, lade dem valte o. s. v. Jens Sørensen i Janderup har således væltet en Gang, han kjørte over Klamsbro,...
da.etk.DSnr_05_0_01177
191