Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
78 datasets found
Danish Keywords: sikken
Høwwedværk: noget rigtig klodset arbejde; sikke nåj køwwedværk, du lawer. Frøken Marie Jensen, Vejle. Gjellerup.
da.etk.JAT_06_0_01295
Jow, do æ sne joiv po et: har hastværk; slowwn: sagtne, de slowne mæ blæsten, også om pine; delken: skure, fordybning i gjenstande, kaldes også skrip; pejte: dunk, en donk sikåri; æwwl: soge trætte, ban æwle sæ enå po jæn, æwles å kjæwles; hjajj: et gammel udmagret og, også om personer, der ser forslidt og forasede ud, hærom hjajj ; skwajepøls laves af...
da.etk.JAT_06_0_01057
Ord og udtryk fra Torning. Der er en slem feris mæ ham; de vralter fræ hinåån: går fra hinanden i små billinger; de tåwer op ad: om svag stigning i vejen: de er en gowe moms, do håe dæær: stor portion af mad, af noget appetitligt; han doer et, hwa a sæjer te ham: agter det ikke; a for å ta ed så towele, som a kan: med ro, sagtmodig ; han var så awnse:...
da.etk.JAT_06_0_00985
En gammel degn i Flynder, der hed Josalseu, kom til præsten og fik salmenumrene opgivet til næste søndag. De skulde have: “Aleneste Gud” til indgangssalme, og den vilde præsten nu altid have. Så sagde Josaisen: “Å, hr. pastor, det er da en træls hund at blive ved at trækkes med, kan vi ikke få en anden”. — Den gamle Jonaise,-,), levede nu ikke i bedste...
da.etk.JAT_06_0_00412
Der var en kroerdatter, der døde. Så fik de fat i en sypige, der skulde hjælpe den afdødes søster at sy ligtøjct, det var nu skikken den gang. De sidder altså ved bordet og syer, og så falder det sypigen for munden: “Tor du sidde ene her inde?” For liget lå på strå i den samme stue. Ja, det turde hun godt, og så går sypigen ud, men datteren sidder og...
da.etk.JAT_06_0_00247
En gang vilde Peder Janderup være til stede ved en begravelse på Agger kirkegård. Man sang over graven, og Per sad et stykke henne på kirkegården og sang samme melodi, men med en tekst, der lød sådan: “O, kolddreng; o, kolddrengen bolde, vi kunde dig ikke beholde, du stjal dig så mangen tønd' tjære. å sikke nu ligger du dere. du ligger i jorden den...
Da Niels Skomager var død, så fik Maren bud fra fruen på Holbækgård, hun skulde komme derned, og hun fik rele også en god foring med sig hjem både af flæsk og æg. Maren mente nu, det skulde være til begravelsen, men fruen mente jo, hun skulde have det at leve af om vinteren. Så gik smeden (o: skafferen) om til alle mændene i byen at hilse dem fra Maren,...
da.etk.JAT_04_0_00227
“Hejj sikke dejj, sikke dejlig blus det brænder for”. Nike line Katr. Axelsen, Ovtrup.
da.etk.JAT_04_0_00011
I min moders fødeby boede en kandidat, som havde taget eksamen i Kiel, mon ejede en bondegård i Tinglev. Han havde med lidet held ofte forsøgt sig på præstevalg og gav sig derfor til sidst tabt i den henseende. Han havde godhed for en pige, som aldeles ikke gjengjældte hans følelser. Hun holdt af en anden ung fyr og gik stundtim til dands med ham. Det...
da.etk.JAT_03_0_00505
Jeg havde en nabo i Brorstrup, de kaldte ham WolleNiels og hans moder Wollekonen. Da moderen var død. blev begge brødrenc ved at gå ved hinanden. En gang om vinteren kom Niels hen til os og siger: >A skulde da ikke tro, to jer pige kunde komme hen og malke vore koer, nu har de stået i to dage, og vi kan ikke lade dem stå længere. Søren er gået til...
da.etk.JAT_03_0_00085
Je ka nok bolle belansen. sae Krik Hansen, -le hår en god hytte, sae Per Jytte (Jyde). Je hår en god karbost, se'r Per Post. Je hår en god prejn, se'r Per Bejn. Du må døv sommetider lunne, se'r hans konne. Je har i god sa'k, se'r Jonen Flembæk. Den er duv i stykker, se'r Jørren Bykker, Je har en god krnne. se'r Las Lune. Je slar alting godt te, se'r...
da.etk.JAT_01_0_01530
En ældre mand fortæller saledes: Min bedstefader, hos hvem jeg blev opfødt, sagde, at der blev tudet på gaden hvert øjeblik, snart om noget og snart om ingen verdens ting. Når der var tudet, så fik alle stodderne (et kjælenavn til mændene i byen) sa travlt, som der var ild i hoserne, fik fat på knarken (tobakspiben) og tobakspungen, for de skulde da...
da.etk.JAT_01_0_00013
Et sted kom Tage Midler på visitats. Efter at denne var endt, gik han og præsten og spaserede ude i haven. Med et udbryder bispen: „Gudbevares, sikke støvler De har på". Det var nemlig fedtstøvler, og de var blevne hvide af støv. Præsten fortsatte samtalen og lod som ingen ting. Kort efter siger bispen atter: „Men Gudbevares, sikke støvler De har". Da...
Pastor Pontoppidan i Asp begyndte godt, men efter et par år blev han vantro og mente, at Gud bestod hovedsagelig af æther. Han sagde til mig: “Når De nu planter og fortsætter i haven som jeg, får vi paradiset”. Jeg sagde: “Tror De ikke, der er et andet paradis end det, vi sådan selv kan lave os”. — “Nej”. — “Men hvor bliver slangen da af?” Ja, der var...
Jeg kjørte en dag med Niels Hundepenge. Så gik der et fruentimmer forved os hen ad vejen. Niels siger: „Om védu hvad, Peder, da er det en kjøn pige, sikken figur og gang". Da vi kom på siden af hende, var hun koparret og grim. Så siger han: „Hør, min pige, var du lige så kjøn æfor, som du er æbag, så havde a lyst til at kysse dig". — „Ja, synes du det,"...
En pige tjente i en præstegård. En aften havde præsten selskab, og han kom til at fortælle gjæsterne, at hans pige var så modig af sig, hun var ikke bange for at gå over i kirken ved midnatstid. Det vilde gjæsterne ikke tro, men så kaldte han på pigen og sagde: “Hør, Maren, kan du gå over og hente mig den bog, der ligger på alteret i kirken?” — “Jo,...
Der fortælles, at da Stenbjærg bymarker blev udskiftede, skal der have været en uretfærdig landmåler, og han skal til straf for sin synd gå og rasle med kjæden til evig tid og aldrig have ro. Mine forældre var de eneste kjorende i Stenbjærg, og så skulde vi en gang til Tisted. Vi skulde jo af sted tidlig om morgenen, for der var en lang vej, og en kone,...
da.etk.JAH_06_0_00249
En gammel kone på Svinhøj i Arrild sogn havde en datter ved sig. Da denne havde meget at bestille med at gå ud -på syarbejde, sad den gamle kone ene hjemme og læste da ofte om Napoleon, som var hendes samtidige og kun lidt ældre. Hun kaldte ham bestandig Bonparde. En 10, 12 år efter Napoleons død kom datteren en aften hjem med et frø, hun havde fået til...
Der var en gammel præst i Ose, der hed Hr. Hjerrild, han var meget flittig til at overhøre i kirkerne. En dag bliver han i Øse kirke en lille fremmed dreng vaer, og så siger han: “Hvor er du fra, og hvad er du?” — “A er fæhøwer i Hostrup.” — “Kan du sige mig, min dreng, hvormange tro du har?” Det véd denher stakkels dreng jo ikke. Nu sad netop Per Hansen...
da.etk.JAH_06_0_00114
En Fanninger kom en dag op på fastlandet og kom ind hos en gårdmand i Brøndum, der hed Povl. Der fortæller han således: “Da var det middel da grov, sådan en hoben hunde der var efter mig, da a kom igjennem Gjesing.” — “Så—å,” sagde Povl. “Ja, a tror middel der var 100 hunde efter mig.” — “Sikke noget snak, a tror ikke. der er 100 hunde over æ hele sogn.”...
da.etk.JAH_06_0_00050
35