Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Icelandic Keywords

There are no Icelandic Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
44 datasets found
Danish Keywords: nabomand
En mand i Højest var ene hjemme, hans folk var nemlig gået i kirke. Da kommer der en nabomand, ind til ham, og han skjænker ham en kaffepuns. “Nej. uha. æ kan ingen puns ha”. — “Jaja. du kan lade den stå”. Det kunde han nu ikke, og lidt efter var punsen drukken. Den var aldig så hastig afe, så skjænkede manden ham én til. Han siger igjen: “Nej, uha, æ...
Kristen Skjællund i Bind (han boede i et lille sted nede ved Knud Mose) gik post til Herning, men så var han en gang bleven meget syg, og nabomanden kom om at se til ham og vilde da tale lidt med ham om hans saligheds sag. “Hvis du dor nu, Kræsten, tror du så du kan blive salig?” I det samme står hans kone, Jette, i døren med hænderne i siden og råber:...
da.etk.JAT_06_0_00319
En heksemester, der kaldtes Ørtoften og var nede fra Vendsyssel, kom til Vrå mølle og bildte mølleren ind, te hans nabo havde forgjort hans kreaturer. Så skulde de fylde deres grubekjedel med vand og fyre under den, og ligesom vandet så tæredes hen, skulde nabomanden også tæres hen. De gik og så efter Hans, men der blev ikke noget ved det med ham. Et...
da.etk.JAT_06_0_00217
“Di skhvter ed mæ æ tænd, lissom Stjænns mænd”. Denne talemåde har følgende oprindelse, Mændene i Stens var slemme til at smugle over grændsen, men så blev den ene mand kjed af den håndtering og gav sig til at spidse ud (o: mælde til kontrolløren, hvor der var kram i gårdene, som skulde smugles over). Altså mælder han, at den anden mand nok vilde til at...
da.etk.JAT_05_0_00122
En slagter i Lustrup skulde slagte en gris. Da de skulde have reb på den, løb den ind imellem hans ben, og ban kom til at ride på den. Den løb ud på gaden med ham, og der kom han imod hans nabomand. „Hvad, hvor vil du hen, Stoffer?" siger han. Slagteren svarede: „Æ ved et ittek, for de er ittek min æjen ærend, æ dræjer i". Povl Jørgensen, Stens.
Når nabomanden kunde stjæle sig ind på stafensmorgen og gjøre kohuset rent, uden at ejeren kom bag på ham, så måtte han bag efter gå ind og forlange hans brod og brændevin, og så måtte manden selv ikke få noget til frokost. Lige sådan var det med pigerne. Hvis en nabopige kunde liste sig til at få asken båret ud og få fejet, inden pigen kom op, skulde...
da.etk.JAH_04_0_00329
De måtte ikke moge juledag, så mogede de lykken ud. Men så skulde der jo moges anden juledag. Kunde der da komme en nabomand og moge det ud, inden vi kom op, så skulde han ind og have frokost. A kan huske, at vor nabo en gang kom og smed alt vort mog ud, inden vi mærkede noget til ham. Anders Kristensen, Tørring.
Der boede en Mand i Vejrup, der hed Thomas Læk, han blev hugormebidt nede i hans Mose. Han bandt om det, men det svulmede op og så galt ud. Samme Dag var Doktoren ved Ottes Datter i Vejrup, og så fik de også fat i ham, og han gav ham jo Råd, men to Dage efter var han så broget over hele hans Legem som en Hugorm, og hans Tunge var så tyk, at han kunde...
da.etk.DSnr_06_0_00802
En Mand i Vind mistede mange af sine Husdyr og kom da i Tanker om, at det nok ikke gik helt naturligt til. Det var en tør Sommer, og da han kun havde lidt Græs på hans tørre Sandagre, lejede han Græsning hos en Nabomand, Karl Frydendal, der havde det godt med Græs i hans Mose. En Dag havde så Gårdmanden Studene der henne i Mosen, hvor de fik et et godt...
da.etk.DSnr_06_0_00674
Min Moder blev syg og var altid så utilfreds der hjemme. Når hun var ude, var hun godt nok i Humør, men hjemme var det galt. Så rådte de min Fader til at hente den samme kloge Mand fra Vejle. Han kom og sagde lige sådan, at der var en, der havde gjort ondt, og han vilde komme. Men så måtte de ikke give noget hen i tre Dage. Så kom vor Nabomand derind, og...
Der boede en gammel Kone i en Gård her norden for, hun hed Marie Dorte, og hendes Mand hed Thomas, det var i Nørre-Holsted. Så døde Manden, og hun sad så Enke i mange År, men døde endelig i 1865. Samme gamle Kone havde Ord for at være en Hegs. Hendes Nabomand, Kristen Sørensen, sagde, at hun kunde gjøre sig til en Hare, og den havde jævnlig Tilhold i...
da.etk.DSnr_06_0_00496
En Kone i Holsted, Ane Katrine, kunde skabe sig om til, hvad hun vilde. Nabomanden, Kristen Sørensen, så tit en Hare løbe omme i sin Gård, men så en Dag, da han atter så den løbe inde imellem Vognene, da tog han en Vognkjæp og slog efter den, og han ramte også, så den blev lam og sjokkede så af med det. Han gik nu over til Naboens for at høre efter det,...
Mads Grøntoft i Bedsted gik og pralede af, at han kunde lære Folk at hegse. En Nabomand, det var netop Gartner Ovesen, vilde ikke ret tro at det passede, og sagde at han vilde da nok lære det. Mads sagde så til ham, at de skulde op til Kirken St. Hans Aften, og så skulde de først gå ind på Kirkegården og tage tre Håndfulde Jord i deres Lommer, så kunde...
da.etk.DSnr_06_0_00455
En Aften stod a vesten for mit Hjem i Hvidsted, Tårs, og da kom der to Piger fra Vestergård hvinende og skrigende og sagde, at de så' et Par sorte Heste med en Vogn bag efter dem, men ingen Kusk på, og det rejste ind ad vor Nabomand hans Port. Der blev de henne. Så gik mig og en Karl til hen at se efter det, men der var ingen Ting at opdage. Det stod så...
De fortæller, at Harrebygård skal være set i Forbrand, og den skal være sat ned under en stor Sten, der lå ude i Marken østen for Gården. Så for en 4, 5 År siden blev Gården udparcelleret, og det Stykke Jord, hvori Stenen lå, blev kjøbt af en Nabomand. Nu havde han hørt om en Skat, som skulde være gravet ned der, og så vilde han til at grave den ud. Han...
Der er spået af, te den Gård, der ligger lige neden for Skjellebjærg Høje, skal brænde, der går i alt Fald Vare for det, og når det sker, så skal Ejeren finde så meget Guld inde i Højen, at han kan bygge Gården op igjen, og endda blive en rig Mand foruden. Danske Sagn. II. 29 Der er flere Mænd, der har gået efter den Gård om Natten, for de tykte, ligesom...
da.etk.DSnr_02_J_00192
Lav a var en bitte Tøs, da kom der en Dag en Pige ind til mine Forældre, hun var fra Krajbjærg og havde været i Århus, og nu vilde hun hvile sig lidt og så over til Elsted for al være ved hendes Søster om Natten, for det var blevet Aften for hende. Så siger min Moder: »Du skal tove lidt og have en Tår Kaffe, og så kan Ane følge lidt med dig på Veje.« Ane...
da.etk.DSnr_02_J_00132
En Dreng på Kiddegård gik en Aften udenfor Gården i naturligt Ærinde, og mens han sidder der, ser han en Ligskare komme forbi. Han kjendte Nabomanden, der kjørte i Toget med hans brune Hest og havde hans trekantede Hat på Hovedet. Drengen styrter nu helt forskrækket ind og fortæller Faderen det, og han meddelte Naboerne, hvad Drengen havde set. »Det skal...
da.etk.DSnr_02_H_00522
To af mine Brødre lå en Aften oppe i vor Storstue. Lige med ét ser de vor Moder komme op ad Stuen til dem med Lys i Hånden, og hun går hen og lukker en Dragkisteskuffe ud, samt tager et Tørklæde op deraf. De vilde have snakket til hende, men blev forskrækkede og jog sig under Dynen. Næste Morgen spurgte de hende om, hvad hun var der oppe efter. Hun var...
Jeg havde en gift Søster hjemme i Stedet på Ildved Mark, og hun tillige med min Moder stod en Dag ude i Kjokkenet, der vendte ud til Havesiden. Da hører de en Vogn kjøre omme i Gården. De tænkte, det var min Fader, der kom med et Læs Tørv. Lidt efter gik de hen for at se ad, men da var der ingen Vogn, og vor Karl, der arbejdede i Marken lidt derfra,...
da.etk.DSnr_02_H_00268
10