Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
222 results
Danish Keywords: gjenfærd
På en herregård var en gjengangerske, som aldrig lod folk i ro. Da kom en aftenstund en fattig mand og bad om nattelogi. Nej, det lod sig ikke gjøre, ti i nat vilde en hel del præster komme sammen her. Han sagde, at det kunde være, han kunde gjøre nytte, og man indrømmede ham da et lille kammer og en prås. Præsterne sad hver i sin stue med store lys og...
Der var et gjenfærd ved Højens led mellem GammelSkagen og Ny-Skagen. En mand, Hans Ottesen, fortalte mig en gang, at han kom gående der en aften og så spøgelset. Sa tog han sit halstørklæde af og lagde der, for at spøgelset kunde lægge sig på det, idet han sagde: "A reder så blødt, så kan du ligge der så SØdt." chr. Christensen, vorsA.
da.etk.DS_05_0_01972
Et gjenfærd gik og råbte til hans kone, som også gik igjen: "Huhu, jeg fryser mine fødder." Hun svarede: "Kom ind til gården og varm dig." De havde en gang gjort noget falskeri på den gård. rasmus kjær, villfndrup.
da.etk.DS_05_0_01945
Der var et forfærdeligt Spøgeri på Palsgård, og så gik Præsten en Dag fra Kirken og hen til Gården for at mane det. Men Gjenfærdet var ham for stærkt og slog Bogen fra ham. Heldigvis kom Degnen i det samme i Tanker om, at Præsten havde spilt Kort Aftenen før og tabt 2 Skilling, men glemt at betale dem. Så gik han hen og betalte de 2 Skilling, og nu kunde...
I Herringe fører mod syd en gangsti ud gjennem Sønderskov, og på denne er tit set spøgeri. En gang kom således en tærsker gående der og vilde hjem ad mod byen. Da han nåede den stente, der findes midtvejs på stien, så han, at der på denne sad én i al ro og mag. Han tænkte da som så, at det var én, som var ved at stige over, og bad ham derfor skynde sig...
En Mand på Siadilø har fortalt, at der nede på Klitten for nylig har været en afdød, som gik igjen. Manden, i hvis Hus det spøgte, kunde ikke selv mane Gjenfærdet, »fordi han ikke havde rene Hænder«. Han henvendte sig da til Skolelærer Højborg i Idum, da denne i en Ferie aflagde et Besøg i sit Hjem på Holmsland, og efter først at have talt med Præsten...
da.etk.DSnr_05_0_00574
På Tranekjær slot spøgede en gang en frue, så ingen kunde være der. De sendte da bud efter to præster: Jørgensen i Bøstrup og Schjødte i Snøde, men det havde nær gået dem galt, for de kunde ikke svare på hendes spørgsmål. Det mærkede præsten i Tranekjær, endskjøndt han lå hjemme i sin seng, han stod straks op og gik ud til karlen og befalede ham at gå...
I Glynge by i Salling eller ved byens mark ligger en mose, som kaldes Kjelds krog. I et hjørne af mosen er et uføre, og derved et hul, som endnu er så dybt, at man med den længste lægte ikke kan finde bunden. En gang for længe siden boede i Glynge en mand ved navn Kjeld, der efter sin død blev så slem en gjenganger, at ingen kunde have ro for ham på vej...
A tjente som Dreng i Vester-Kejlstrup. Røgterdrengen var en Gang bleven syg, og så skulde a hjælpe at passe Køerne og ligge ved den gamle Røgter om Natten. En Nat tager det til at brøle så ræle nede i Nødset, og Røgteren springer op. »Op med dig, Dreng! én af Tyrene er løse!« og han farer ud og lukker Døren op, tærsker løs på en Tyr og får den gjent ud i...
da.etk.DSnr_05_0_00382
Lidt nordost for Kongensgàrd i Narre-Nissum findes en lille dal, hvor der gror nogle tornebuske hist og her, men omtrent midt i dalen er der en hulning ind i bakkesiden, hvor der aldrig gror græs, og uden om står tornene ganske tæt. Dette sted kaldes Jomfrustuen. Der fortælles, at en jornfru på Kongensgàrd en gang fødte et barn i dølgsmål og dræbte det...
da.etk.DS_05_0_01210
I en gård norden for Vilslev var et gjenfærd. Så kom der bud fra folkene til Vilslev præst, hr. Jerrild, at de kunde ikke være i huset om natten, der var sådan uro og færdesen, om han da ikke vilde komme der over. Præsten kjører også og får snak med gjenfærdet. Men han kunde ikke få bugt med hende, hun greb ham i armen, så den blev vissen, og han kunde...
En præst i Skorup kjørte en dag ad vejen sønden for Sminge. Da så de en stor blakket kalv, der løb alt hvad den kunde neden for bakkerne. Præsten befalede nu karlen at kjøre til, alt hvad remmer og tøj kunde holde, for at de kunde komme over Sminge Vasebro før kalven. Kalven var en gjenganger, og kom de først, var han fri for at mane den, så havde...
En 70-årig mand, som hed Hans Bøg, fortalte, at da han var ung og tjente i Højby, fik han tillige med den anden karl i gården i sinde at gå ud til Langholm midt om natten for at stjæle en avnbøg, som de vilde bruge til slageltræ. Som sagt så gjort, de nåede lykkelig derover og fik bøgen afhugget, og gik derpå med den ud af skoven og hen til åen, som...
Ved Røjle Mose i Vejlby Sogn bag den såkaldte Kirkeskovhar i gammel Tid stået et Slot med et Tårn så højt, at man fra dets Top kunde se ud over det meste af Fyen og det sydøstlige Jylland. Fra Slotsruinen spøger et Gjenfærd og har sin Gang over gjennem Kirkeskoven og hen til en Grushøj ved Strib-Landevejen, som fra ældgammel Tid hedder Torrehøj. På samme...
da.etk.DSnr_05_0_01132
Mads Gåsdal i Borris fortæller følgende: En Aften silde gik a med Vejen fra Hoven til Borriskrog. Ude på Heden indhenter en Mand mig og blev gående lige i Hælene på mig. A tænkte nok, det var et Gjenfærd og gik ned i Vejsporet, hvor a vidste, Spøgelser ikke kan gå. Det blev da gående på Kanten af Sporet, men stadig tæt bag efter mig. Endelig siger han...
I Tim var der en gang en mand, som flyttede et markskjel, hvorved han jo forurettede sin nabo. Da manden, som havde flyttet skjellet, døde, kunde den anden mand, som han havde flyttet det for, hver aften se en underlig flagrende skikkelse op ad sin mur. Han turde ikke selv gå ud til skikkelsen, men endelig var da en anden mand så modig, at han turde gå...
Der var en gang en præst i Rønninge, som blev syg og døde. Hans efterlevende hustru blev gift med en kapellan, som hendes mand havde holdt sig. Denne forstod ikke at omgås hende, og hun talte hver dag om, hvor godt hun havde det, da hendes første mand levede. En dag var den unge præst til bryllup i Rolfsted sogn, og da han så kjørte hjem, mødte han den...
Der var et gjenfærd, som hvor nat kom kjørende fra Viborg til Tjele. For at blive ham kvit samledes der fem præster på Tjele, og de skulde mane ham; men de prøvede det mere end én gang uden at få magt med spøgelset. Til alt held var der på gården en student, som var klogere end alle præsterne. En aften bad han om lov til at måtte være med, når tiden kom,...
Kræmmeren der i Markbæk han hængte lige osten for Bjærgmandskrog i noget, de kalder “de tykke eller”. En kone havde set, de kom slæbende med ham ned gjennem bækken, men det var vel hans gjenfærd. Der var også et ladevindue i gården, som de aldrig kunde holde lukt. Dørup.
Ved Tangå Bro, hvor Åen løber under Landevejen mellem Nyborg og Svendborg, går der Spøgeri. Mange Mennesker har set det i Form af noget langt, sort noget, der med en hvislende Lyd skrider hen over Broen. Det er Gjenfærdet af en Mand, som blev druknet her af sin Kone og Søn. Ved hans Gård, som ligger tæt derved, kan man se det samme. Mikkel Sørensen....
da.etk.DSnr_05_0_01167
583