Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
32 results
Danish Keywords: bygge
Da Søby kirke skulde bygges, var det først bestemt, at den skulde stå på Kirkebjerg, men hvad de kjørte til om dagen, bar troldene om natten hen på det sted, hvor den nu ligger, og derfor blev den bygget der. morten rosenkjær.
da.etk.DS_03_0_00932
Da Marvede kirke skulde bygges, var det bestemmelsen, at den skulde have ligget lidt uden for Menstrup by, omtrent en fjerdingvej derfra, hvor den nu ligger; men troldene, som boede i en nærliggende bakke, kunde ikke lide det, og da man derfor begyndte at bygge, var disse straks på spil ... og førte stenene derhen, hvor nu kirken står. Tilsidst blev man...
Da Højslev kirke i Fjands herred skulde bygges, blev arbejdet forstyrret om natten . . . Trolden skulde have den første brud, der som ung pige kom til kirken. Han tog hende og fløj bort med hende. Så kom han til en gammel mand og vilde have ham til at tage brudesmykket af hende, men han vilde ikke. Så kom han til en lille hjordedreng og vilde have ham...
Da Rødding kirke skulde bygges, var det så belagt med trolde her omkring, at de ødelagde alt, hvad folkene byggede op. Så var der en klog kone, der gav dem det råd, at de skulde få to kuliendes sorte stude, te der var ikke et hvidt hår på, og lade dem gå . . . Derfor ligger kirken uden for byen. rødding.
da.etk.DS_03_0_00928
Herremanden, der bygger A/sø kirke. Kvindestemmen sang: "Ti stille, barnlille, i morgen kommer Fin, fader din, med menneskeblod, du skal drikke." Trolden huggede med sin økse i væggen, så der blev en revne, som endnu er der. Bakken kaldes endnu almindelig Fins bakke.
En Bygmester Ørn har taget sig på at bygge en Kirke, men kan ikke fuldføre det, da det bliver revet ned om Natten, hvad han bygger om Dagen. Han får da gjort Akkord med en ubekjendt Person, som påtager sig at bygge Kirken imod at få Sol og Måne heller og begge hans Øjne som Byggeløn, hvis han ikke kan nævne hans Navn. Men det kan han ikke, og da Kirken...
da.etk.DSnr_03_0_00533
Sottrup Kirke. Da den skulde bygges, vilde Folkene i Sottrup have den bygget på Abildgårdsbjærg midt i Byen, men så flyttede Nisserne det om Natten derop, hvor den nu står. Sottrup S., Sønderborg A. Mathias Jensen, Sottrup Skov.
da.etk.DSnr_03_0_00524
På Holsted kirkes nordre sides ydermur sees et udhugget billede. Det har skikkelse som en dværg med vidt udspilede arme og ben. Om denne skikkelse fortæller sagnet: Da kirken skulde bygges, var stedet bestemt til at være nord for byen, ved et par høje, der kaldes Bavnhøje. Men lige så hurtig, som bygmestrene arbejdede om dagen ... om morgenen lå det vidt...
da.etk.DS_03_0_00920
Da Udbynedre kirke skulde bygges, havde det nær ikke ladet sig gjøre, for alt det, man byggede op om dagen, rev troldene ned o.n natten. Men så var der én, der gav det råd at binde to blakbrogede stude sammen .... På disse to stude blev da kirken bygget. Kastbjærg kirke er bygget på et lam. Vindblæs kirke på en blakbroget stud. St. Mortens kirke i...
da.etk.DS_03_0_00934
Da Borbjærg kirke skulde bygges, vilde en trold hindre det, og alt hvad der byggedes om dagen, blev af ham revet ned om natten. Så blev den akkord sluttet, at han skulde lade kirken i fred. Til gjengjæld måtte han få den første og den sidste brud, der kom over kirkebroen øst for kirken. Den første er kommen over. Men da vognen med hende var kommen over,...
Da kirken i Avnslev (ved Nyborg) skulde bygges, var troldene i Skalkebjærgene vrede derover og rev hver nat ned, hvad der blev bygget op om dagen. For nu at finde en plads, hvor kirken kunde bygges i fred, tog de Avnslev mænd og bandt en klokke på hornene af en tyr . . . Næste morgen fandt de tyren på en af byens yderste marker. Kirken blev da bygget...
da.etk.DS_03_0_00911
Til Hellevad Kirke knytter sig mange Sagn. Et af disse Sagn lyder således: Da Kirken skulde bygges, blev der Sten kørt hen på det Sted, hvor man vilde have, at den skulde ligge. Men hvad man kørte hen om Dagen, blev nedrevet og bortført om Natten. Mesteren, som havde påtaget sig at bygge Kirken færdig til en bestemt Tid, var meget kjed af, at han ikke...
da.etk.DSnr_03_0_00535
Der skulde bygges en ny kirke sønderpå. Men bygmesteren forakkorderede sig. Så kom han til en mand i en grå kjole, og han lovede at opføre kirken, hvis bygmesteren vilde give ham hans mindste barn. Så gik det rask med arbejdet. Konen gik en dag ude og flyttede kreaturerne, og da græd det nede i højen. "Ti du kun stille, sønlille", sagde det, "nu kommer...
da.etk.DS_03_0_00960
Den gang Torup kirke (Helium herred) skulde bygges, var det først hensigten at bygge den i nærheden af Tulstedgård. Arbejdet blev påbegyndt . . . binde for øjnene af et ungnød og slippe det ud . . . Herremanden på Tulstedgård gjorde, som der var blevet ham sagt, og om morgenen fandtes ungnødet liggende på Torup bakke, hvor de så byggede kirken. Endnu...
Der skulde bygges en ny kirke i Smerup, og den var bestemt til at ligge ved to høje, me.i da det var for nær ved bjærgfolkene, blev det nedrevet om natten . . . Kirken flyttet til Smerup by, hvilket sognets kirkegjængere endnu beklager, da kirken ligger i udkanten af det langstrakte sogn, og adskillige af de længst borte boende har en hel mil dertil,...
De kunde ikke få Dagbjærg kirke bygget, for det blev revet ned om natten, hvad der byggedes om dagen, og ingen kunde forstå, hvem der gjorde det. Sådan var de ved at lægge grund fire gange. Da lovede bygmesteren bjærgmanden den første mø, der kom som brud til kirken. Bygmesteren var gift og havde en datter. Tiden kom, da hun skulde giftes, og da de vilde...
da.etk.DS_03_0_00913
Da Svindinge kirke skulde bygges, var det bestemt, at den skulde lig;e på banken, hvor huslodderne nu er, men der kunde de ikke bygge, for troldene brød ned om natten, hvad der blev bygget op om dagen. Nu lagde folk mærke til, at hver dag oppe i en sump midt i byen kom to duer og lagde strå i kors. De skjønnedc deraf, at på det sted skulde de bygge...
da.etk.DS_03_0_00801
En meget stor Sten, som ligger i Nærheden af Landsbyen Rude, skal for meget lang Tid siden have ligget på Lillehøv, Venslev Mark, men da Troldeborg (nu Holsteinsborg) Kirke byggedes, kastede Troldene Stenen efter den. I Stedet for at knuse Kirken faldt den på Stedet, hvor den endnu ligger. Holsteinborg S., V. Flakkebjærg H. Johan Jensen, Oreby v....
da.etk.DSnr_03_0_00055
Boslunde kirke mellem Korsør og Skjelskør er temmelig høj og sees milevidt omkring. Men efter den første plan skulde den endda have været mere til syne; den skulde nemlig bygges på en høj banke tæt ved byen. I banken boede der imidlertid nogle trolde, og de vilde ikke have en kirke på deres hus. Bygmesteren begyndte at bygge på banken, men hvad han førte...
da.etk.DS_03_0_00971
Da Sæby Kirke skulde bygges, boede der en Trold i en Høj lidt derfra, og han blev meget vred over, at der skulde sættes en Kirke på hans Område. Hvad der så blev muret op om Dagen, det rev han ned om Natten, men for at kunne overkomme Arbejdet gik han i Kompagni med en Trold på Ørnebjærg og en på Langemark. Til sidst måtte Håndværkerne gå til den Sæby...
da.etk.DSnr_03_0_00103
84