Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
511 results
Dutch Keywords: heks
Het geloof aan den duivel en zijne groote macht ten kwade speelt de hoofdrol bij alle volksbijgeloof. Dat menschen met hulp van den booze allerlei bovennatuurlijke dingen kunnen uitvoeren, dat men daarvoor een verbond met den duivel moet sluiten waarbij men zijne ziel aan hem verpandt, werd vroeger algemeen aangenomen, en dit geloof is nog niet...
nl.verhalenbank.57946
I. De duivel 1. Zijn U verhalen bekend over mensen, die de duivel gezien hebben of omgang met hem hebben gehad (met hem gedanst hebben, met hem kaart hebben gespeeld), of kent U andere verhalen, waarin de duivel een rol speelt? Gelieve elk verhaal te noteren op een afzonderlijk blad papier en in elk verhaal duidelijk aan te duiden hoe de duivel...
I. De duivel 3. Kan hij ook wel de gestalte van een dier aannemen? Zo ja, van welk (bok, kater, hond, spin, vlieg enz.)? Er zijn nog mensen en kinderen, die het niet op een zwarte kat hebben, daar die de duivel of een heks kan zijn.
nl.verhalenbank.127207
Een gezelschap van 8 personen die aan twee tafeltjes op zondag avond kaart speelde, met een groep van 6 man die bij elkaar behoorden en twee onbekende personen, maakten de schrik van hun leven mee toen een der spelers, na een gevoelig verlies, plotseling dwars door de ruiten sprong. Zijn rechterhand was een bokkepoot geweest, en 't was dus de duivel in...
I. De duivel 5. Zijn U bepaalde personen bekend, die als duivelbanner of duivelbanster worden geraadpleegd? In welke gevallen gebeurt dat? Waren er wel, zijn allen dood, tegen heksen was het middel: een kruisbeeld onder de deurdorpel.
Ieder kan voor zichzelven en de ouders kunnen voor hunne kinderen een voorbehoedmiddel tegen betoovering aanwenden, namelijk: altijd het hemd het achterste vóór dragen. Ook is het zeer goed — zoo niet beter — duivelsdrek in de kleêren te benaaien. Varkens laat men het innemen.
I. De duivel 1. Zijn U verhalen bekend over mensen, die de duivel gezien hebben of omgang met hem hebben gehad (met hem gedanst hebben, met hem kaart hebben gespeeld), of kent U andere verhalen, waarin de duivel een rol speelt? Gelieve elk verhaal te noteren op een afzonderlijk blad papier en in elk verhaal duidelijk aan te duiden hoe de duivel...
nl.verhalenbank.14766
Het karnen bij den boer kan ook betooverd zijn. Dan schuimt en bruist de melk de karn uit, maar de boterafscheiding blijft achter. Lieden, die 't beter meenen te weten dan anderen, zeggen, dat dit veroorzaakt kan worden door gebrek aan zindelijkheid bij de boerin, ook door sommige planten, die in het weiland kunnen groeien, en misschien het allermeest...
nl.verhalenbank.57936
No. 171. 't Was in 1560. Een boer uit Kasteren onder Hoogeloon, die al vijf jaar ziek was, raadpleegde een duivelbanner, die hem wist te vertellen, dat hij betooverd was. De heks zou den volgenden morgen aan zijn hoeve komen om iets te vragen, dat moest hij weigeren; maar dan zou ze iets uit zijn tuin willen hebben, dat moest hij haar "om Godswil" geven....
nl.verhalenbank.46922
I. De duivel 1. Zijn U verhalen bekend over mensen, die de duivel gezien hebben of omgang met hem hebben gehad (met hem gedanst hebben, met hem kaart hebben gespeeld), of kent U andere verhalen, waarin de duivel een rol speelt? Gelieve elk verhaal te noteren op een afzonderlijk blad papier en in elk verhaal duidelijk aan te duiden hoe de duivel...
nl.verhalenbank.14769
I. De duivel 5. Zijn U bepaalde personen bekend, die als duivelbanner of duivelbanster worden geraadpleegd? In welke gevallen gebeurt dat? Plm 50 jaar geleden woonde in de Knijpe bij Heerenveen een. In één geval weet ik dat er iemand uit deze omgeving bij die man is geweest. 't Betrof een ziek kind en moest de vader een veeren kussen meebrengen waarop...
nl.verhalenbank.126972
I. De duivel 5. Zijn U bepaalde personen bekend, die als duivelbanner of duivelbanster worden geraadpleegd? In welke gevallen gebeurt dat? Er is 'me 'n geval bekend (± 40 jaar geleden) dat 'n man zo'n duivelbanner raadpleegde voor z'n vrouw die naar hij zei “de kwaje hand opgelegd” was, door 'n heks, die met zwarte katten werkte.
No. 213. "Tot voor eenige jaren stond er niet ver van den baan van Zundert naar Meir, in de heide, een oude bouwvallige hut. Sinds menschenheugenis stond ze daar onbenut en verlaten. Daar vierde de duivel feest met zijn heksen. Een vurig rood licht straalde uit de venstergaten; 't scheen of de gevloekte spookhut, van binnen vol helschen brand stond; en...
nl.verhalenbank.46977
I. De duivel 1. Zijn U verhalen bekend over mensen, die de duivel gezien hebben of omgang met hem hebben gehad (met hem gedanst hebben, met hem kaart hebben gespeeld), of kent U andere verhalen, waarin de duivel een rol speelt? Gelieve elk verhaal te noteren op een afzonderlijk blad papier en in elk verhaal duidelijk aan te duiden hoe de duivel...
nl.verhalenbank.14741
TOVENAARS EN DUIVELBANNERS Tovenaars en duivelbanners kwamen er in ons land veel beter af dan heksen. Blijkbaar geloofden de rechters niet dat zij bijzondere gaven hadden en met de duivel een verbond hadden gesloten. Pieter Karel van Aken, die zich te Amsterdam in 1543 ten onrechte voor chirurgijn had uitgegeven en die had beweerd dat hij betoverden kon...
11g. Van welke dieren zegt (zei) men dat ze in betrekking staan (stonden) tot de duivel en heksen? uilen, katten
nl.verhalenbank.45624
11g. Van welke dieren zegt (zei) men dat ze in betrekking staan (stonden) tot de duivel en heksen? Katten, uilen en padden maar dat is geen plaatselijk bijgeloof.
nl.verhalenbank.45559
11 g. Van welke dieren zegt (zei) men dat ze in betrekking staan (stonden) tot de duivel en heksen? Kat, slang, bok o.a.
I. De duivel 5. Zijn U bepaalde personen bekend, die als duivelbanner of duivelbanster worden geraadpleegd? In welke gevallen gebeurt dat? Bijlage Jaar 1900/1920 Uit dien tijd kende ik persoonlijk, 2 heel bekende duivelbanners, die in die dagen nog al eens bezoek kregen. Het waren 2 broers die beide [onleesbaar] [onleesbaar], zoo 't leek. De een woonde te...
DE HEKSENLEERLING Trijntje Parrekiet in Broek in Waterland kon kollen. Het was een heel bijzondere vronw, want ze rookte, pruimde en dronk jenever. Eens heeft ze iemand de kunst willen leren. Die moest dicht naast haar zitten en alles wat Trijntje zei woordelijk nazeggen. Dat beloofde haar leerling. Daarop kwam eerst een kalf naast hem staan en toen kwam...
nl.verhalenbank.12810
543