Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
15 results
Place of Narration: Zutphen
Heer Lem Er zijn verscheidene reuzen geweest in Holland die Lem heetten. Dat ging toen al net als in onze dagen. De vader noemt zijn oudste zoon naar zijn vader en zoo maar verder. Evenals er dus een groot aantal Jannen zijn in onze dagen, en Pieten, zoo waren er in het verleden heel wat Lem's. Voornamelijk schijnen ze gewoond te hebben langs de...
nl.verhalenbank.47786
Koning Ezelsoor Men weet dat Haarlem eigenlijk gesticht is door een reus en dat die reus Lem heette, of eigenlijk, Heer Lem. Het is al een voornaam ding, reus te zijn en tegelijker tijd stichter van een roemruchte stad als Haarlem, maar Heer Lem heeft nog grootere roem aan zijn naam toegevoegd. Hij had n.l. een zoon en die bracht het tot niet minder dan...
nl.verhalenbank.47797
Reuzen in Holland In voorhistorische tijden was het eiland Albion bewoond door reuzen en reuzinnen. Ze leefden er gelukkig en tevreden en geheel Engeland zou nu nog met reuzen bevolkt zijn als niet op een goede dag de Trojanen Brittus en Corineus gekomen waren. Maar ze kwamen wel, die twee Trojanen. En toen was het uit met het rijk van de reuzen in...
nl.verhalenbank.44923
Hoe de reuzen er kwamen Koning Bavo was een neef van Priamus. Op een keer ging hij scheep met zijn volk om een nieuwe woonplaats te zoeken. Hij had erg met storm en slecht weer te kampen maar ten lange leste kwam hij bij een eiland dat met reuzen bevolkt was en welk eiland in de Noordzee lag. Nu is het bekend genoeg dat het eiland Albion wemelde van de...
nl.verhalenbank.44961
Hillegersberg Dat Holland in de vroegste tijden door reuzen bewoond werd is bekend. Zoo woonde er in de contreie waar nu Rotterdam ongeveer ligt een reuzin die Hillegond heette. Van haar man wordt niet gesproken en van haar verdere familie ook niet. Alleen haar naam is in de herinnering blijven voortleven. Dat kwam zoo. Die Hillegond dan had nog al last...
nl.verhalenbank.47778
Waarom de Reuzen in Limburg zijn uitgestorven Men weet het, dat ons land vroeger door reuzen werd bewoond. Er waren reuzen in Drenthe, die hebben de Hunebedden gebouwd. Er waren reuzen op de Veluwe, die hebben daar de hooge bergen neergegooid. Er waren reuzen bij Hilligersberg; reuzen in Holland en Friesland. Bij Haarlem leefde een reuzin, Walberech was...
nl.verhalenbank.41780
Hoe Leiden zijn naam kreeg In ons land hebben misschien de vreeselijkste reuzen der wereld gewoond. Het waren onstuimige heerschappen, die het den reizigers zeer moeielijk maakten, ze de leden rekten of ze zware belasting deden betalen. Niemand kon hen ontkomen. daar zij aan de groote wegen loerden. Zij traden den marskramer dreigend tegemoet, en...
nl.verhalenbank.41886
De vrouw van Heer Lem Heer Lem had Haarlem gebouwd en was daar nu koning. Nu woonde er in die dagen in die buurt een reuzin die zoo groot was dat ze maar een stap hoefde te doen om van Holland naar Engeland te komen. Het spreekt haast vanzelf, dat Heer Lem, die zelf ook een reus was, smoorlijk van haar werd. Hij maakte haar ijverig het hof, zong versjes...
nl.verhalenbank.47796
Het ontstaan der Namen van verschillende Hollandsche plaatsen. Haarlem met de Bakenessergracht, Deventer, Markeloo, Zandeweer, Domburg In oude tijden--'t is algemeen bekend--werden Holland en Friesland door reuzen bewoond. Onder dezen had er een, Lem genaamd, te Leiden zijne woonplaats. Deze kreeg van eene reuzin eenen zoon, dien hij mede Lem noemde, en...
nl.verhalenbank.41785
Brammert en Ellert Tusschen Schoonloo en Zweel bevindt zich een groot veld, daar staan geen huizen op, en wegen loopen er weinig door: hij, die er gaat, moet niet bang zijn voor de eenzaamheid. Eens huisden er twee reuzen, Brammert en Ellert heetten ze. Brammert was zoo groot, dat hij de heele breedte der vlakte vulde, als hij terneer lag: dan rustte...
nl.verhalenbank.41757
Het meisje uit Orvelterveen. (Tweede lezing van Ellert en Brammert) Op een uitgestrekt veld, dicht bij Orvelterveen, woonden lang gelden twee reuzen, Ellert, de vader, en Brammert, de zoon, die geen medelijden kenden. Maar de bewoners der dorpen om het veld lieten zij met rust, misschien in de hoop, dat de rijke vreemdelingen niet gewaarschuwd zouden...
nl.verhalenbank.42085
Het schip van Ternuten Hoe groot het schip van Ternuten wel was weet niemand te zeggen. Dat kan ook niet omdat het eenvoudig niet te meten was. Om een idee te geven. Op een keer was het op weg naar de Noordzee en de kapitein had het in zijn hoofd gezet om door het Engelsche kanaal te varen. 't Was onverstandig. Hij had kunnen begrijpen dat het kanaal te...
nl.verhalenbank.47671
De Bergtoren van Deventer Twee torens staan er op de Bergkerk van Deventer, en men zegt, dat de eene iets grooter is dan de andere. Van twee zusters vertelt men, haar namen waren: Martha en Beatrix. Eens waren ze gelijk van rijkdom, gelijk van vroomheid, maar Martha was iets grooter dan Beatrix, en daarom verschillen ook de torens der Bergkerk van lengte,...
nl.verhalenbank.41793
De grens tusschen Vries en Norg is een doodenpaal. Eens woonde er dichtbij Norg in 't bruine, Drentsche land, een jong, mooi meisje, Lebbe genaamd, Hoe- wel ze als de anderen van den dag in den dag leefde, en zij met veel nachtarbeid haar kopenen kap had verdiend, wist zijzelf, dat haar droomen liefelijker waren dan die van haar buren. Dikwijls dwaalde...
nl.verhalenbank.42098
Gerard, de slechte Heer In de Betuwe, Teisterbant, was eens een rijk heer, maar hij besteedde zijn geld niet aan goede dingen, en als er in de streek iets kwaads was geschied, zeide men: "Dat heeft Gerard, de slechte heer, gedaan." Vroeger was hij een goed heer geweest, doch vele booze geesten loeren op de onschuldige ziel: hartstocht en eerzucht en...
nl.verhalenbank.41745
26