Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
51 datasets found
Dutch Keywords: zegen
E: Tegn grommel wat doo'j doar tegn? Wit: Doar wa'w nich bang vuur. De veansters goat dicht en dan wa'w gerust almoal met mekaar. Wil: Bang wa'w nich, mer paa dear at t slim was, dan gung he met n palmtekske en wiejwater eavn de kamers roond en n stal, en dat ging met palmzundag ook. Dan ging he boetn, de wei, t laand, t iemnschoer. Wil: Dat was doe...
nl.verhalenbank.128619
In Langerak had je vroeger een toverfamilie. A. was d'r ok een van, as je dat tenminste geloofde. 't Was wel een bijzonder soort man. D'r was daar een jonge, die was een bietjie getroubleerd en toen zeje tege die tovenaar: "As jij die jonge zegent, dan is tie beter". En die man, dat zeje ze, die mos om de zoveel tijd iemand ongelukkig make. Ik heb m'n...
nl.verhalenbank.70154
Boardzer Bruining is misschien wel de merkwaardigste van allen. Hij zag er altijd erg bleek uit, zonder dat hem iets mankeerde. Daar wist hij profijt van te trekken. Wanneer hij bij de huizen langs trok met een schip in de fles, had hij ook nog een andere fles bij zich, die gevuld was met varkensbloed. Wanneer hij dan ergens had aangebeld op een boerderij...
nl.verhalenbank.17642
Stammerige Harm koe tsjoene. Syn mem wenne oan 't Wyldpaed, dy hie in winkeltsje. Dêr wie in swart buordtsje yn dat winkeltsje, dêr stie mei wite letters op: Hendrikje van Assen, ik woon hier aan de weg. Wat heb ik meer te wensen: de zegen van de Heer en nering van de mensen.
nl.verhalenbank.24074
Us heit en dy ha trije Hindrikken hawn. Dêr bin ik allinne fan oerbleaun. De oare beiden binne stoarn doe't se noch lyts wienen. Se seinen altyd Binne kastelein (= Binne Kloosterman) hie se deatsjoend. Greate Wopke hat in kear by my west. Doe wie 'k noch mar in pear wike âld. Ik wie siik en sy tochten dat ik deselde wei gean soe as de beide oare...
nl.verhalenbank.38075
H: Doe heb ik deend in Tilgt in 1914. E: Bie wel, want ik zit in Tilgt an school? H: Bie wel? Doar zit nô Masselink ôp, ôp dee boerderij, dee ole boerderij steet d'r nog net zao, den ooln leinbaom steet d'r nog net zao vuur de bownduur. E: Bie Möskehoes he? Möskehoes wount d'r dicht in de buurt? H: Ja Möskehoes en dan koumps bie 'n Göttert langs, Rearink...
nl.verhalenbank.128416
D'r werd verteld van mense, die ginge een stuk besmet vlees bij een ander brenge, om het vee bij een ander te besmetten. Maar daar rustte geen zegen op. Ze zijn d'r zelf ook helemaal door geraakt.
nl.verhalenbank.125578
Vroeger woonde er in Etten iemand, als je nou iets verstuikt had, dan ging je naar hem toe en dan kon hij zegenen en meestal hielp dat volgens de mensen.
nl.verhalenbank.128100
Dat Gelderland naar zijne aloude hoofdstad Gelder heet, is iedereen bekend. Hoe evenwel die hoofdstad aan haar naam gekomen is, weet niemand ons te zeggen. Wel herinner ik mij eene zeer oude legende, welke het niet onaardig verhaalt; maar dat verhaal, hetwelk zelfs op geen schijn van waarheid bogen mag, is zoo tastbaar verdicht, dat geen mensch er ooit...
nl.verhalenbank.41895
As der ien stoarn wie, dan woarde alles hwat der oerbleau lyk as in stik deadslekken, in nuddel, de tried en al sa mear opbrând. It skearmês, it horloazje, de seinen, de klean en al it oare waerd forhongen en forlein. Oars wie 't neat mear wurdich.
nl.verhalenbank.17345
Bé’j ons thuus was ’t de gewoonte, dat op erste poasdag noa de hoogmis alle huusgenote en ’t huus en ’t èrf wiere gezègend. Da gebeurde dör voader as hoofd van het gezin. As alle huusgenote thuus ware, ’smiddags vör ’t ète. Wij bidde dan ers de twoalf artikelen samen en dan zègende voader mee ’n gewijd palmtekske, gedoopt ien wijwoater, het hele gezin,...
nl.verhalenbank.49761
De Boppewei rint fan 'e Westerein nei de wei fan Feanwâlden nei de Falom. Der roan us op in joun in hear, dy hie sinten ophelle. Doe kommen op 'e Boppewei ûnforwacht twa man by him. Dy sprieken him oan. "Jow ús dyn sinten," seinen se, "oars meitsje wy dy dea." "Ik sil se krije", sei de hear. "Litte jim my dan gean?" "Ja", seinen se. 't Wienen guon út 'e...
nl.verhalenbank.21594
En as je nou iemand had, as d'r vroeger iemand ziek was en hij was bij zo'n vrouw geweest, dan was 't al gauw: ,Ja, dat heb die en die gedaan". Dan waren ze betoverd of behekst. En dan was 't: "Maak 't kussen maar eens open". Dan moesten ze het kussen openmaken, waar ze op sliepen en dan lag d'r een soort krans van veren in. Nou, en dan werd de heks...
nl.verhalenbank.126658
(âld skippersteltsje) Sipke wie in tûke streuper. Se koenen him noait pakke. Twa plysjes pasten op him. Op in joun wie dat wer it gefal. Sy sieten achter de boskjes en tochten: "Nou sil er wol streupe." En ja, hear, dêr wie Sipke. Hy hie de segen útset en wer ynlutsen. Dêr kom in moai soad fisk út. Sipke wie tige froom en wûnderbêst to sprekken. Hy sei:...
nl.verhalenbank.21744
Wat ok nogal is voorgevalIe as de kindere ziek werde, dan ware ze dikwijls behekst, volges de verhale. Zo'n persoon, die daarvan verdacht werd, die werd d'r dan bij gehaald, die mos 't kindje zegene, dan was 't weer over.
nl.verhalenbank.70520
WICHARD van PONT I. Verschrikking heerschte in Zutphens muur; De bleeke burgerschaar Lag, weenend bij de priestren zang, Voor Walburgs kerkaltaar. ,,Ach, Heiligste, zoo vast betrouwd! Met zoo veel danks vereerd! Wat misdrijf heeft uw waakzaam oog Dus van uw volk gekeerd? Waar doolde 't, toen onze eêlste jeugd, Tot 's Nabuurs hulp gesneld, Een prooi van 't...
nl.verhalenbank.41892
"Nooit gehoord van iemand laten stilstaan? Ja, dat is mogelijk. Maar dat kunnen particulieren niet, alleen geestelijken. Daar weet ik iets van. Nog heel niet zo lang geleden is dat in Haren aan de Ems gebeurd. Daar wonen veel "puntkers", schippers. 't Is "frech" [opm. R. Koman: "brutaal"] volk. Zuipen en dan naar andere vrouwen. Nu waren er indertijd...
nl.verhalenbank.43318
L: Doar wördt ja niks meer an gelöawt, mer vrower maakn ze de leu der bang veur. Doar kö'j alns zoa rekn, zoa a'j n Blasiuszeegn kriegt of zoa wat, doar kö'j an gelöavn of nich, at oe wat helpt.
nl.verhalenbank.128678
DE DRAAK VAN PONTIS. OMSTREEKS den tijd toen de drie kleinzonen van keizer Karel den Grooten zich verzoend hadden en het met elkaar eens waren geworden over de verdeeling van Frankenland, lag er tusschen Maas en Rijn beneden Keulen een wijde vlakte, die deel uitmaakte van een schoone heerlijkheid. Heel die vlakte behoorde namelijk aan den heer van Pontis...
nl.verhalenbank.41899
Op Skûlenburch ha se ris in nije boerepleats boud. De hurddobbe wie al klear, mar se hienen forgetten dêr in lid op to lizzen. Doe kaem dêr in swarte kat oansetten - hwer't dy wei kaem wist net ien - en dy gong ta de hurddobbe yn en se ha him noait wer sjoen. Men biskôge dat as in kwea teken. Der rêstte gjin segen op dy pleats.
nl.verhalenbank.31402
2