Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
166 results
Dutch Keywords: vrouw
Toovenaar door een kruisdaalder vastgehouden. Iemand was ernstig ziek en het leed geen twijfel of hij was betooverd. 's Avonds kwam een man praten en ging in den hoek van den haard zitten. Dat moest de toovenaar zijn. De vrouw des huizes legde stilletjes een kruisdaalder (1) onder zijn stoel en gooide zooveel brandhout op het vuur of er een os moest...
nl.verhalenbank.35056
Je had hier in Langerak vroeger een tovenaar, Aai de tovenaar. Hij was een liefhebber van vogels. Hij kwam altijd fluitend de kamer binnen. Dan keek die eens naar de vinkies. Nou woonde d'r hier in de buurt ook een vrouw, die een bietjie lichthoofdig was, een bietjie bijgelovig. Affijn, Aai die komt daar binnen en die vrouw wordt niet goed bij d'r hoofd....
nl.verhalenbank.50943
Sommigen kunnen heksen, 't zijn meestal kinderen die behekst worden. Als zo'n vrouw bij een schipper de plank oploopt, en daar is een kruis onder, dan kan ze niet op 't schip komen. Dan blijft ze er buiten.
nl.verhalenbank.24207
Een man was betooverd. 's Avonds kwam een man praten, ging in den hoek van den haard zitten en werd als de dader van de betoovering aangezien. De vrouw des huizes legde stilletjes een kruisdaalder onder zijn stoel, en wierp zooveel brandstof op het vuur of er een os zou gebraden worden. Toen het vuur geweldig heet was, meende de toovenaar op te staan,...
nl.verhalenbank.13060
Bij ons in de buurt was een ziek. 't Was een boerin. Die werd maar niet beter. Toen zei een buurvrouw van ons tegen haar: "Je moet naar de kwakzalver toe." Die man dat was een duivelbanner. Daar gingen ze heen. Toen zei die duivelbanner: "Je bent betoverd. En als je wilt weten wie het gedaan heeft, dan moet je morgen de kant naar de Ried uit lopen. "Die...
nl.verhalenbank.21700
Heksenmeester bedwingt heksen door de behekste plaatsen te komen overlezen Edgar Lenders bezat ook een geheimzinnige macht, die hem in staat heeft gesteld veel mensen te helpen, die zijn hulp tegen heksen kwamen inroepen. Hij kon je ook precies zeggen welke vrouw een heks was. Hij kwam dan de behekste plaats overlezen en het was dan precies of ie moest...
nl.verhalenbank.35677
Dat verhaal heb ik ook wel gehoord, zeventig, tachtig jaar geleden, dat er iemand betoverd was. D'r werd een kind ziek hier, de oorzaak was niet bekend. Toen woonde d'r in Gorkum een toverdokter. Ze kwamme bij die man. "Die en die is de schuldige". Dat was een alleenwonende vrouw. Maar wat ik weet, hebbe ze die vrouw geen kwaad gedaan. 't Is gebleve zo 't...
nl.verhalenbank.125573
Heksenmeester bevrijdt koeien die door de schuld van een heks geen melk meer geven Toon van der Wielen was vroeger hier de meest bekende heksenmeester. Hij heeft veel mensen geholpen, maar toch had ik het er niet mee. Bij Palmans hebben ze hem ook eens laten komen omdat sommige koeien opeens geen melk meer gaven. Ze verdachten een vrouw uit de buurt er...
nl.verhalenbank.35699
Rikele Myt biwearde, duveldrek moest fan in tsjoenster komme, oars holp it net. Rikele Myt hie in freeslik gesicht.
nl.verhalenbank.27543
Hy koe de froulju de rokken útsakje litte. Dêrtroch wienen de froulju sa bang foar him.
nl.verhalenbank.37962
Alde Baeije fan Sumarreheide roan mei de bolkoer. Sy seinen dat it in tsjoenster wie.
nl.verhalenbank.23118
Alde Tet fan 'e Bulten yn 'e Harkema wie in tsjoenster. Sy koe har yn in kat foroarje.
nl.verhalenbank.29347
Hil Mud wenne op 'e Sumarre Tike. Dy gong ek foar in tsjoenster troch. Dy mat ek wol bern bitsjoend ha.
nl.verhalenbank.21182
As in âld minske froeger in doek om 'e holle hie dan gong se foar in tsjoenster troch.
nl.verhalenbank.23417
Hy koe de froulju de rokken útsakje litte. Dat hat er faek genôch dien.
nl.verhalenbank.38430
Mijn moeder had een klein meisje, dat heette Martsje. 't Was mijn oudste zuster. Toen ze zes jaar oud was kreeg ze zetten. Er woonde toen een vrouw in Dokkum, die werd er altijd van verdacht dat se kinderen betoverde. Wij woonden aan het Hellingpad. Op een keer kwam die oude vrouw er weer aan. Moeder houdt haar direkt aan en die spreekt taal tegen haar....
nl.verhalenbank.28186
Een vrouw was krankzinnig geworden, dus betoverd. Ze gingen met haar naar de zadelmaker in Gorkum, een toverdokter. Die wees als de veroorzaker van de betovering aan Jacob Hakemulder, de buurman-klompemaker. (De familie Hakemulder was (en is!) een familie, die wat uit de toon valt in Langerak. Ze zijn niet kerks, denken vrij over het leven en zijn...
nl.verhalenbank.13474
Er woonde 40 jaren geleden in de Startstraat hier eens een heel oud vrouwtje en die mensen die er naast woonden zeiden "pas maar op 'r hoor, want ze is een kol en kan kollen, want ze komt hier altijd naar binnen, maar als we een zoutkrans onder de deurmat leggen, dan is ze nog nooit binnen gekomen, daar durft ze niet overheen, en die het mij vertelde zei...
nl.verhalenbank.13252
Alde Antsje Eggat (skelnamme) wenne by de Bouwetilster brêge yn 'e Harkema. Dat wie in tsjoenster. Sy foroare har samar yn in kat, seinen se. As bern wienen wy fjûrbinaud foar har. Alle Tet wie ek in tsjoenster. Dy koe har ek yn in kat foroarje. Hja wenne op 'e bulten.
nl.verhalenbank.27796
Greate Jel wenne oan 'e Houtigehaechster wyk. It wie in tsjoenster. Hja hobbele yn 'e nacht mei in oanret skelkje foar op 'e planken om. Guon ha har dêr wol sjoen.
nl.verhalenbank.25619
169