Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
36 results
Dutch Keywords: verbranden
No. 187. Op het laatst der achttiende eeuw werd op deze wijze te Budel een weerwolf bevrijd. Toen hij niet ver van Heerebeek in de hei stond te turven, vonden ze den leeren weerwolfsriem, in een heg bij zijn hoeve, en verbrandden dien. Plotseling kwam de weerwolf aangerend, en wilde met alle geweld in het vuur springen, maar met man en macht hielden ze...
2.46. De weerwolf te Budel Er was op 't laatst der vorige eeuw te Budel een man, die weerwolf is geweest en als hij zoodanig, anderen onheilen of wat het ook wezen mocht, wilde berokkenen, dan droeg hij om het lichaam een Iederen riem; want zonder dezen had hij niet meer macht om kwaad te doen dan andere menschen, zoodat hij in dat geval geen weerwolf...
De paardrijder staat tusschen mare en weerwolf in. Evenals de mare, die steeds een vrouw is, berijdt hij de paarden evenals de man-wolf wordt hij verlost, door het verbranden van het voorwerp, waarin zijn toovermacht schuilt (duimstok - weerwolfsriem).
Te Vught bevrijdde men een weerwolf van zijn betoovering op de volgende wijze. De ongelukkige speelde kaart op een hoeve. Het werd middernacht, maar niemand sprak van naar huis te gaan. Onze weerwolf was steeds angstiger geworden en wilde zich stilletjes verwijderen, maar men hield de deur dicht. Het sloeg twaalf uur en ziet, daar rolt het vel van de...
De weerwolf verlost Te Blitterswijk woonde een jonge man die de naam had des nachts uit weerwolven te gaan. Enige vrienden wilden echter wel eens bij die gedaanteverwiseling tegenwoordig zijn. Zij gingen daarom een avond naar zijn huis en zetten zich om de haard. Het ging op middernacht aan en daar niemand sprak van naar huis gaan, zweette de weerwolf...
Weerwolf Over het weerwolven wordt soms nog al eens het volgende verhaald: Te Blitterswijck was een man, die kon weerwolven, of was als weerwolf bekend. Niemand konde hem er van verlossen en wanneer hij des nachts uitging om te weerwolven, zoo was hij in een haren wolfsvel gehuld dat hem op klokslag 12 ure te middernacht werd toegebracht en aanstonds...
2.47. Weerwolven te Bocholt In vorige tijden bestonden er te Bocholt en andere dorpen van Belgisch Limburg vele mannen, die als weerwolven bekend waren. Oude lieden weten van hen menigvuldige zonderlinge gevallen te verhalen, welke zij slechts konden uitvoeren als zij van eenen riem of band voorzien waren, dien zij om het middellijf droegen. Een bekende...
No. 188. Een boer uit Vught speelde op zekeren avond kaart op een naburige hoef met een paar vrienden, die wisten dat hij een weerwolf was. Het ging tegen middernacht, maar opzettelijk bleef iedereen plakken. Hoe later het werd, hoe onrustiger werd de weerwolf, en toen het hem niet gelukte om er stillekens van door te gaan, begon hij om zich heen te slaan...
Jager en weerwolf Een jager was in het Fazantenbos onder Ohé en Laak op jacht. Op eens kwam er een grote wolf op hem af en wilde hem verscheuren. De jager weerde zich dapper en het gelukte hem de weerwolf in de zijde te steken. Toen vluchtte het beest. De jager volgde de bloedige sporen van het beest en deze brachten hem aan een hutje, waar een vrouw...
Weerwolven: Mannen, die wat laat op de baan waren, werden, vooral in donkere, stormachtige nachten soms besprongen door de weerwolf. Dit spookdier met gloeiende ogen sprong hen op de rug, en klemde zich met de voorpoten om hun nek. Ze bleven zich als een zware last aan de verschrikte man klemmen totdat hij ergens een huis bereikte. In de Broekbeemd,...
De weerwolf Er was eens een boerenknecht die soms een weerwolf was. De knecht vrijde met een van de meiden, maar zij wist van de prins geen kwaad. Op een keer waren ze een eind buiten het dorp gaan wandelen. Toen ze op huis aangingen, viel de schemer in. Opeens had de knecht zin weerwolf te worden. Hij zei tegen de meid: "Ik moet hier even een boodschap...
Van de weerwolf vertelt men, dat dit menschen zijn die de straf is opgelegd om te middernacht rond te zwerven in de gedaante van een wolf; of toovenaars, die zich door middel van een zogenaamd wolfshemd of wolfsgordel in wolven veranderen. Zonder dien riem konden zij zulk een gedaante niet aanemen. Soms was het een betoovering. Werd zulk een wolfshemd...
De halsband Men had ontdekt dat zekere knecht te Oud-Valkenburg een ijzeren halsband bezat, waardoor hij het vermogen had zich in een weerwolf te veranderen, als hij hem bij zich droeg. Op zekere dag dat de knecht afwezig was, wist men de halsband uit te halen en wilde men hem vernietigen, door hem in een oven te werpen, die juist gestookt werd. Op...
Weerwolven. Jaren geleden woonde er in het land van Hulst een man die in het bezit was van een weerwolfshuid, wanneer hij die aantrok was hij een weerwolf. Toen die man op zijn sterfbed lag, vond men de huid en verbrandde dien. Met geweld hebben ze toen den doodzieke op zijn bed moeten vasthouden, hij zag er verschrikkelijk uit, het schuim stond hem op...
nl.verhalenbank.35899
Weerwolven. Op die stêê, waarda' nou Cesar van Waas woont, daar was ter ook eene, die ne weerwolf was, en die zijn vel vonnen ze in 'nen tronk. En toen deden ze hem den anderen morgen op de verste partij gaan ploegen. En toen dat ze zijn vel in den oven stoken, kwam tij gesprongen al schreeuwend, maar ij was blij da' 't verbrand was, want van toen af was...
Van een Weerwolf. Op de Achterste hoef woonde indertijd een boer, en die boer had een knecht, en dat was een weerwolf. Op een eigenaardige manier zijn ze daar achter gekomen. Die knecht vrijde met een meid uit de buurt. Eens waren die twee samen buiten dorps (1) geweest en 't was al tusschen licht en donker toen ze op huis aan gingen. Ze waren al niet...
Nog een ander verhaal dat hier op de buurten bij de boeren verteld werd is het volgende. Op de Achterste Hoef woonde eens lang geleden een boer, en diejen boer haj (had) een knecht en die wier (werd) ooit weerwolf. En daar waren ze ârrig (aardig) achter gekomen. Die knecht vreêj (verkeerde) met een meid uit de buurt. Nou waren die twee samen eens buiten...
Een man uit Best woonde vroeger op een boerderij in Acht. Daar beleefde hij eens een wel zeer eigenaardige geschiedenis. Als het werkvolk ’s avonds aan tafel zat om te eten was er altijd een knecht bij, die halverwege de maaltijd van tafel opstond en dan verdween. Natuurlijk vond iedereen dat maar een zonderling gedoe en na enkele weken werd...
Vroeger was hier een knecht, die 's nachts in een wolf veranderde en het de mensen dan lastig maakte. Onder zijn bed vond de boer op zekere dag een wolfshuid en verbrandde die. Sedert was de knecht verdwenen. (Verteld door een zeventig-jarige).
De weerwolf van Blitterswijck Ook in Limburgsche sagen treden meermalen weerwolven op. Zoo leefde er vroeger een te Blitterswijck. Als de klok van den kerktoren het uur van middernacht sloeg, dan zorgden de bewoners van Blitterswijck binnenshuis te wezen, want wie nog buiten was kon het slecht vergaan. Immers dan begon de weerwolf zijn gang door bosch en...
37