482 results
Dutch Keywords: veranderen
Als u op een mooie zomerdag, genietend van de natuur door het bos of park wandeld, moet u eens letten op de beukenboom. Dan ziet u rondom rond zo’n hoge boom vaak een kring van paddenstoelen staan. Vroeger en nu ook nog wel, werd zo’n kring van paddenstoelen een heksenkring of heksenkrans genoemd. Want daar dansde vroeger de heksen. Waarom juist de...
Het geschenk van een heks Een heks gaf peren mee aan een kind. Zoals alles wat het van een heks kreeg, mocht die het van z'n ouder niet opeten. Toen men de peren na een jaar terugvond, waren ze veranderd in padden.
Heksen aan het werk Heksen veranderen zich graag in dieren, vooral in zwarte katten. Een tooveres uit Wemeldinge liep 's nachts als een aangekleede kat in het dorp rond. Men heeft vaak op haar willen schieten, maar dan was ze plotseling verdwenen.
Heks kan zich in vele dieren veranderen Fien van de Bakker was een echte heks en ze had wel een grote macht, want waar de andere heksen zich alleen maar konden veranderen in een kat, kon Fien zich in alle mogelijke dieren veranderen. Ze heeft het me zelf dikwijls verteld en toen ze gestorven is, heb ik hier nooit meer die grote zwarte ekster gezien die...
nl.verhalenbank.35743
Tsjoensters foroaren har faek yn katten. As katten kommen se ek by elkoar to forgaderjen. Dat dienen se altyd op 'e heide. Sy psalmsongen der by.
Tsjoensters kinne har yn in kat foroarje, wurdt der sein. Hja tsjoene krânsen yn 't holkessen.
Ergens in Schoonoord hadden ze een varken geslacht. Ze deden er eerst zout op en toen kwam het spul in de 'wime' (latwerk dat aan de zolderbalken bevestigd was), zoals skinke, stukken spek, wortst en zo. Toen kwam daar een dikke rode kat, een vreemde kat, die sprong zó tegen 't spek op. Ze namen de pook in de hand en raakten die kat daarmee, tegen de kop....
nl.verhalenbank.32022
Men zegt, dat ook onder de echte natuurlijke katten tooveressen voorkomen. Die bezitten dan het vermogen om zich in een oud wijf te veranderen. Grauwe grijsgestreepte katten, in Friesland sipertse katten genoemd, werden veel voor tooverkatten gehouden. Verder geloofde men dat sommige heksen geene vrouw tot moeder hadden gehad. Als een haan, zeide men, den...
Eenige jongens te Wirdum, op zekeren avond ijverig spelende, werden daarin verstoord door de verschijning eener groote zwarte kat. Deze was eene heks, die moest er aan gelooven. Zij werd vervolgd met steenen en knuppels, en aan een harer achterpooten zoo goed door een steen getroffen, dat zij na tweemaal over den rug te zijn gerold, zich angstig verschool...
Heks vermomt zich in een zwarte kat Trui van Gerven was een echte heks. Ze kwam dikwijls bij ons kaarten, maar dat hadden we niet graag. Toen we al eens met vijven waren, kwam ze weer eens af. Ons vader sloot echter de deur en we hielden ons even heel stil. Opeens kwam Trui echter langs de staldeur binnen. Ons vader ging zien en zag dat de deur op slot...
Heks wordt ontmaskerd door ze als kat met een gewijde stok te raken Om van een zwarte kat af te komen, moest je een knuppel in gewijd water dompelen en daarmee de kat trachten te raken. Als je dat gedaan had, hoorde je wel vertellen dat een of andere buurvrouw lam geworden was. Zo wist je dan meteen dat die vrouw een heks was die zich in een kat...
Vroeger geloofde men hier aan heksen. De laatste heks, die hier als zodanig bekend stond, heette Lies. Twee van haar dochters zijn thans nog in leven. (Deze vrouwen zijn beide reeds meer dan zestig jaar). Lies werkte bij een boer op het land. Als zij wilde weten hoe laat het was, nam ze haar schort en rolde die op. Onmiddelijk werd het een kat, die in de...
Lange Manje was de heks van Grafhorst. Zij veranderde zich meestal in een heel grote rooie kat. Soms ook in een muis. Mijn zegsman (83 jaar oud) had haar nog heel goed gekend. En hij geloofde nog stellig dat zij een heks was. Als ze 's avonds of 's nachts bezig was geweest, liep ze de volgende dag met lappen om hoofd of armen.
nl.verhalenbank.13408
Tsjoensters koenen har yn katten foroarje. Krige sa'n kat in optuter, dan hie de tsjoenster de oare deis in stikkene earm of skonk. Bitsjoende katten (tsjoensters) hâldden forgaderingen om hwat to bipraten. Dan sieten se yn in rounte op in stik lân.
Een oud verhaal zegt, dat een heks de gedaante van een kat aanam. De kat raakte de karnton en toen wou de karn niet "af". De boerin stak een gloeiende pook in de karn en de volgende dag liep een oude vrouw, die als heks bekend stond, met haar arm in het verband.
Tsjoensters foroaren samar yn katten.
Swarte katten wienen tsjoensters.
Tsjoensters koenen har foroarje yn katten, seinen se.
Fan tsjoensters waerd altyd sein dat se har yn katten foroarje koenen.
As de tsjoensters har yn katten foroare hienen hâldden se soms in forgadering.
493