Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
45 results
Dutch Keywords: naam
Reuzen Een legende vertelt van een reuzenvolk, dat in Duitschland woonde. Daar vinden zij geen goed keukenzand (zand wat men op de stenen vloer strooide). Een vrouw van dat reuzenvolk haalde een schort vol zand uit de buurt van Schellingen op de plek waar nu de Hasseberg is brak haar schortband, het zand viel op den grond en daar is toen de Hasseberg...
nl.verhalenbank.13630
Reuzen Vroeger werd Zeeland door reuzen bewoond, dat is bekend. Niet ver van Zaamslag heeft men later hun reusachtige doodkisten opgegraven. 't Heet daar sindsdien Reuzenhoek. 't Is jammer, maar het mocht niet zijn. Iemand heeft in de archieven gevonden, dat er in dien polderhoek een boer woonde, Jan de Reus, waarnaar de buurt zijn naam gekregen heeft; en...
nl.verhalenbank.38946
Der wie in reus oan 't kanaelgraven. Om even út to pûsten, gong er op 'e tsjerke sitten om even út to rêsten. Doe sakke de hiele tsjerke yninoar. De reus bruts 'm. Sa krige dat plak de namme Britsum.
nl.verhalenbank.21958
Van Rhenen naar Amersfoort heeft eens een reus gelopen. Die had een kruwoagen met zand bij zich. En hij liep op klompen. Onderweg heeft hij de klompen uitgeschud, daar zat een boel zand in. Daar zijn toen hoogten door ontstaan. En te Immikhuizen heeft hij de hele kruwoagen geleegd. Zo is de Immikhuizer berg ontstaan.
nl.verhalenbank.21709
Aan het ontstaan van de rivier de Boom, is de volgende sage verbonden. Het gedeelte dezer rivier tusschen Oldeboom en Akkrum, dat zeer bochtig is, werd gegraven door reuzen, die als schoppen gebruikten platboomde schuiten ("bokken"), verbonden aan een lange stok. Ze keken nooit van hun werk op of om, en toen ze gekomen op de plaats waar thans Akkrum ligt,...
nl.verhalenbank.13511
Aan het ontstaan van de rivier de Boom, is de volgende sage verbonden. Het gedeelte tusschen Oldeboom en Akkrum, dat zeer bochtig is, werd gegraven door reuzen, die als schoppen gebruikten platboomde schuiten (bokken), verbonden aan een lange stok. Ze keken niet van hun werk op of om en toen ze gekomen waren op de plaats waar thans Akkrum ligt, riep een...
nl.verhalenbank.13510
Twa reuzen wienen yn Eastemar. Sy moesten nei Wargea ta. It gong drok op in graven, sy dolden mei in heale pream. Doe kommen se by in doarp, doe seinen se: "Wy bin der samar." Doe krige dat doarp de namme fan Sumar. Doe't se in hiel ein fierder wienen seagen se in tsjerke stean mei in toer. Dêr gongen se tsjinoan stean. "Hè," sei de iene reus, "ik bin...
nl.verhalenbank.23819
De kanalen binne troch reuzen groeven, seinen se. En ek de dwergen ha der oan groeven. Binoarden Akkrum wienen twa reuzen mei de feart oan 't graven. Akkrum hie doe noch gjin namme. Ien fan 'e reuzen seach om. It wie hwat bryk gong mei 't graven fan 'e feart. "A - krom!" sei er. Guon hearden dat. Doe krige dat doarp de namme fan Akkrom.
nl.verhalenbank.24939
Der wie in reus, dy hie 't o sa drok hawn. "Ik bin sa warch", sei er. Doe rêstte er ergens op in doarp mei de hânnen op 'e toer. Doe krige dat doarp de namme Wargea.
nl.verhalenbank.19657
To Wergea hienen in pear reuzen oan 't slatten west. De iene pûste efkes út en gong tsjin 'e toer oan stean. Hy sei: "Ik haw in warge lea." Dat hearden guon en doe krige dat plak de namme fan Wargea.
nl.verhalenbank.31898
Yn Wargea dêr hat in reus mei de earmtakken tsjin 'e toer oan line. Hy wie warch, sei er. Dêr hat it doarp de namme Wargea fan krige.
nl.verhalenbank.20662
Akkrum hat syn namme krige fan A, krom! Dat sei de iene reus tsjin 'e oare, doe't se dêr in kanael groeven. Dat woarde in bytsje bryk.
nl.verhalenbank.27060
Yn Akkrum, dat doe noch gjin namme hie, wie in reus oan 't slatten. Dêr krige er 't bot fan yn 'e rêch. Dat kom om't er hyltyd krûm stien hie ûnder 't slatten mei in bollepream. Doe sei er: "Ah... krom!" It plak krige doe de namme Akkrom. (Der wurdt ek forteld, dat twa reuzen dêr ris mei in kanael oan 't graven wienen. De iene seach achterom. 't Kanael...
nl.verhalenbank.33046
To Britsum linen twa reuzen tsjin 'e toer oan. Doe knapte de toer. Dy wie net bistand tsjin sa'n swier gewicht. "Ik brits 'em", sei de iene reus. Doe krige dat plak de namme Britsum. Dy reuzen wienen dêr yn 'e buert oan 't graven. (Sy ha 't my op 'e klaei forteld)
nl.verhalenbank.26073
Der wienen ris twa reuzen, dy wienen togearre oan 't feartgraven. Sy bigounen elk fan in kant en sa groeven se moai op elkoar yn. Mar doe't se omtrint oan elkoar ta wienen, kommen se ta de konklúzje, dat se net tsjin elkoar oer kommen. Doe moest it lêste eintsje wol krûm wurde. "Aah- krom!" sei de iene reus tsjin 'e oare. Dat hearden guon en doe neamden...
nl.verhalenbank.26070
Der wienen twa reuzen mei de Boarn oan 't graven. It gong hurd-op, hwant sy hienen elk in heale pream yn gebrûk. Dêr skepten se mei. Doe seach de iene achter him nei 't wurk dat se dy deis dien hienen. De feart wie hielendal bryk. "Aah - krom!" sei er tsjin syn maet. Dat hearden de minsken, hwant in reus praet lûd. Doe joegen se dat plak dêr de namme fan...
nl.verhalenbank.26909
Der wie ris in reus, dy wie troud. Op in kear kom er thús, doe hie syn frou in min sin. Dat wie fan gefolgen dat de reus razend woarde op syn frou. Hy krijt de bats en hy bigjint mei modder to goaijen. Dat kom yn in feart tolânne en doe woarde dy dêr bryk. Doe't se dêr de oare deis lâns kommen lei der in bocht yn 'e feart. Se praetten dêr hwat krûm en...
nl.verhalenbank.23802
Twa reuzen slotten in feart. Elk mei in heale bollepream. Hja wienen warch en woenen even bikomme. Doe linen se tsjin 'e tsjerke fan Britsum. Dy koe 't net hâlde ûnder sa'n swier gewicht en biswykte. "Ik brits him", sei de iene reus. It plak krige de namme Britsum.
nl.verhalenbank.20937
In pear reuzen hienen it tige drok hawn. Doe sloegen se har earms ergens om 'e tsjerke hinne en doe sei de iene tsjin 'e oare: "Hwat haw ik in warge lea." Guon hearden dat en doe neamden se dat plak letter Wargea.
nl.verhalenbank.20435
Het ontstaan der Namen van verschillende Hollandsche plaatsen. Haarlem met de Bakenessergracht, Deventer, Markeloo, Zandeweer, Domburg In oude tijden--'t is algemeen bekend--werden Holland en Friesland door reuzen bewoond. Onder dezen had er een, Lem genaamd, te Leiden zijne woonplaats. Deze kreeg van eene reuzin eenen zoon, dien hij mede Lem noemde, en...
nl.verhalenbank.41785
47