Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
316 datasets found
Dutch Keywords: magie
E: In n biebel steet toch ok wa in, dat de geestelikheid dee krig toch ok wa de macht um duwels oet te drievn, ja dee macht kriegt ze ok. Dochter: Ja en no ja, ik verget nooit, dat da'w n keer bie tante Hanna, dat oom Herman n keer zea, oons Hanna zöt der mangs oet, et is mangs heelmoal vot en toe, no ja, toe brein ik dat almoal an mekaar en doe deank ik,...
nl.verhalenbank.128617
Wil: Zeg Leida, wat bi'j van hoes oet katholiek of protestant? Wit: Ikke katholiek. E: Katholiek, ie hebt ok wa es mangs heurd van dee pasteurs, pasteurs dee meer kondn as normaal? Wit: Nen pastoor? Doar he'k nog nooit zoavöl van heurd, ik wet wa, dat za'k oe dan nog wa evn verteln: mien moor was doad en dee andre kinder warn almoal groot, mien moo is...
nl.verhalenbank.128610
Wil: Dat verteln grootvader owwer n Hofmeier, ja dee waarn eargns henwest en ophaaln met de waag en doe n Hofmeier. Grootvader zear, het was net of ze rong tusschen de waag in de raar wördn stokn en de peer kondn nich meer vedan. Wit: Warn goan stoan. E: Mer gelöaw ie ok wa, dat n peerd meer zöt as n meanske? Wit: n Peerd, joa dat wet ik ok. n Peerd zöt...
nl.verhalenbank.128613
Aanvulling bij Aant. 1958, fol. 29B: ,,F2. Het spontaan waarnemen van kabouters is een gave die men heeft of niet. Heeft men deze [niet], dan is het voor beoefenaars van de Grote Kunst mogelijk de kabouters met magische middelen meer of minder zichtbaar te maken. In alle gevallen is het uitermate moeilijk met deze aardgeesten in (geestelijk) contact te...
nl.verhalenbank.48609
Bij Aant. 1953, fol. 40E: Bij het voor hem zichtbaar maken van aardgeesten maakt Hermannus ten Breteler gebruik van een wel zeer eenvoudig pentakel: een magisch vierkant (de totalen hor., vert. en diagon. zijn 15), geschreven op ,,een stukje mollevel van een bepaalde vorm". Zie documentatie §10B/1953.
nl.verhalenbank.48635
Wy ha hjir in sekere Abraham-potkarre hawn, dy reizge altyd nei Ljouwert ta mei hounen foar de karre. Op in kear wied er wer ûnderweis, doe wie Jehannes tsyske ek op stap nei Ljouwert ta. Jehannes wie to foet. Doe wie âlde Abraham mei de karre oan 'e Bonke-brêge ta west, dêr wie Jehannes-tsyske. Doe bleauwen de hountsjes stean. Dy woenen net in stap...
nl.verhalenbank.36499
Bij Index 1950, no. 173, sub II: ,,Wilt ge in het veld kabouters kunnen zien en met hen in contact kunnen treden, dan dient ge tevoren dit op maagdelijk perkament geschreven pentakel met een koperen speld in uw kleding te bevestigen en wel onder uw linker oksel", &c.. Het vervaardigen van het pentakel en het ritueel wordt uitvoeriger beschreven in...
nl.verhalenbank.48621
Ne boer ging mee z'n paard en z'n wage over de weg. Ineens bleef 't paard stilstaan. Da was in de Kakhoek. En iedere keer as die d'r langskwam, bleef dat paard stilstaan. Want daar woonde een vrouwtje en die verdachte ze van tovenarij.
nl.verhalenbank.72754
Ja, daar had je ook een verhaal van. D'r was een boer en daar wou de karn niet af. De karn was betoverd. Toen de gloeiende pook d'r in. Ze hoorde een vreselijk geschreeuw. Toen was de karn af.
nl.verhalenbank.72807
Van een versamelt crychsheyr teghens den vryheere, denwelcken Doctor Faustus aen des keysers hof eenen hertshoren op syn hooft getoovert badde; int 19e jaer van synder ghelofte. DOctor Faustus reysde na Ysleben ende als hy nu ten halven wege was, so sach hy seven peerden op hem toerijden. Hy kende stracx den heere ende hy wiste dattet den grave was die hy...
nl.verhalenbank.72350
Een monnick wilde Doctor Faustus bekeeren. DEse wonderlicke aventueren ende guychelspelen van Doctor Faustus en wierden niet alleene tot Erfort ruchtbaer, maer oock over het gantsche landt. Daeromme dat veel edelluyden ende heeren der omligghende landen na Erfort by hem quamen om met hem kennisse te maken, om wat wonderlicks van hem te siene ende te...
nl.verhalenbank.72344
Van vier tooveraers die malcanderen het hooft afhieuwen ende wederom opsetten, waerby dat Doctor Faustus oock tsyne dede. DOctor Faustus quam in de vasten tot Francfort in de misse, denwelcken zijnen geest Mephostophiles onderrichte hoe dat in een seker herberghe by de Jodestrate vier toovenaers waren die malcanderen het hooft afhouden ende die tot den...
nl.verhalenbank.72345
Van de boelschappen des Doctors Fausti; in het 19e ende 20e jaer synder belofte. ALS nu Doctor Faustus mercte dat de jaren zijner verschrijvinghe ende overgevinghe van daghe te daghe haest ten eynde wesen soude, so begost hy alle daghe langhst om meer een beestachtich leven te voeren. Ende hy ontboodt tot hem seven duyvelsche succubas, dewelcke hy alle...
nl.verhalenbank.72351
In Flieren kwame vroeger de heksen snachs wel ré’je op te pèrd. En zo hard en zo lang, dat de pèrd doodmuij ware, vol schuum en nat as woater. Ze ware helemol afgereje, zoda ze overdag nie of hos nie mer kosse werke. Op ’n keer sproke de Flierense boere af, da ze snachs de wach zoue houe. Om twoalf uur hörde ze opens ’n gezoef dur de loch en dor kwame ze...
nl.verhalenbank.49648
Een verenkrans in het hoofdkussen, ja, een ouwe vrouwe naast me, ze zeje die was betoverd en d'r zat een verekrans in d'r hoofdkusse. D't zatte haantjies en kippies bij.
nl.verhalenbank.125731
Bij Index 1939, no. 203, sub II: ,,De magische steen", &c., vervaardigd met gebruikmaking van de verbruikte huls van een revolverpatroon. Jan ter Horst, 68 jaar oud (zie Aant. 1939, fol. 148III), droeg zulk een amulet teneinde zich te beschermen tegen kabouters, die hem in het verleden plaagden. (Zie J14).
nl.verhalenbank.48620
Toevoegen aan Aant. 1941, fol. 412c, F2: ,,Dit pentakel is waardevol omdat het elke geest handelbaar en gehoorzaam maakt. Het dient in Januari op dag en uur van Saturnus vervaardigd te worden. De tekst behoort met een vleugelveer van een hop op de huid van een mol te worden getekend. Daarna moet het met brandende zwavel worden bewierookt, waarbij het...
nl.verhalenbank.48634
Op de waterkant in Gestel, dat is in Gestel dat is een onderdeel van de gemeente Eindhoven, kregen drie jongens een appel van een oud vrouwtje. En dat oud vrouwtje zei “ eet ze maar lekker op”. De jongens deden de drie appels in een mandje, toen ze thuiskwamen wilden ze de appels opeten maar ze waren veranderd in drie padden. Natuurlijk was het vrouwtje...
nl.verhalenbank.69613
Vroeger werd d'r hier van een vrouw verteld, dat ze d'r eige in een muis kon verandere en zo door een gat in de muur kwam.
nl.verhalenbank.70356
As to Kollumersweach nachts de molke bitsjoend wie, fleagen de lidden fan 'e bussen ôf.
nl.verhalenbank.15519
2