Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
30 results
Dutch Keywords: huis
2.46. De weerwolf te Budel Er was op 't laatst der vorige eeuw te Budel een man, die weerwolf is geweest en als hij zoodanig, anderen onheilen of wat het ook wezen mocht, wilde berokkenen, dan droeg hij om het lichaam een Iederen riem; want zonder dezen had hij niet meer macht om kwaad te doen dan andere menschen, zoodat hij in dat geval geen weerwolf...
nl.verhalenbank.50087
Soms zijn mensen naar huis gebracht door een weerwolf.
nl.verhalenbank.47643
Weerwolf Op Hushoven, een gehucht van Weert met veel struikgewas en weinig huizen, bracht een jonge man zijn meisje naar huis. Toen het minnend paartje tussen de struiken uitwandelde, zei de jongen, dat hij een nodige boodschap moest doen. En als er iets mocht gebeuren, bijvoorbeeld als er een weerwolf op haar zou springen, moest ze een zakdoek, die hij...
nl.verhalenbank.13218
Van alle bovennatuurlijke wezens was de weerwolf wel het onverdraaglijkst. Heksen, spoken en duivels konden wild te keer gaan, maar de weerwolf was een echt, zij het ongevaarlijk, plaagbeest. Heel wat wandelaars kregen wel eens met hem te doen. Als men over de hei of door de bossen wandelde, kon hij je onverwachts op je rug springen, met volle geweld, en...
nl.verhalenbank.49788
De wraak van den weerwolf Een jonkman uit Gulpen moest, 's avonds, bij het naar huis gaan, altijd een weerwolf dragen. Dat duurde en bleef duren en hij kon hem maar niet kwijt worden. Op zekeren avond, toen hij weer in de herberg zat, waar hij gewoonlijk kwam, bemerkten zijn vrienden, dat hij er mismoedig uitzag. Ze vroegen hem of hij niet wel was. Hij...
nl.verhalenbank.43416
No. 185. Op de Achterste hoef bij Bladel woonde indertijd een boer, en die boer had een knecht, en dat was een weerwolf. Op 'n vreemde manier zijn ze dat aan de weet gekomen. Die knecht vrijde met een meid uit de buurt. Eens waren die twee samen buitendorps geweest en 't was al tusschen licht en donker, toen ze op huis aan gingen. Ze waren al niet ver...
nl.verhalenbank.46940
Mol, de weerwolf Een keuterboer, die Mol heette, werd altijd uitgescholden: "Bierpoep! Twee emmers vol snijbonen en nog maar wind!" Dat kwam omdat hij zoveel at. Karels, een dagloner, keerde 's avonds laat dwars door het veld terug naar huis, toen hij een ploeg zonder paard of man op zich af zag komen. Hij trok zijn mes, maar het ketste af op het...
nl.verhalenbank.9514
De weerwolf Het geloof aan weerwolven was algemeen. Dit zouden mensen zijn, die een verbond met de duivel hadden. Elke nacht om dezelfde tijd kropen zij in een dierenvel en maakten voorbijgangers, reizigers, enz. aan het schrikken. Er is niets bekend dat zij andere mensen zouden doden of in het Linge moeras (vlak bij het kasteel) lokken. Het aan de...
nl.verhalenbank.13238
Mijn vader lachte daar zelf om. Maar hij heeft me eens verteld, er was een man, die er een op z'n rug kreeg bij het Koepeltje. Die plaats stond ongunstig bekend. Het spookte er zogenaamd altijd. Die man kwam thuis, helemaal onder het zweet, maar toen hij over de drempel van z'n huis was, was hij de weerwolf kwijt. Ik heb die man in mijn kinderjaren nog...
nl.verhalenbank.127468
2.48. Een weerwolf en zijne vrijster Te Zeelst had zeker jonkman reeds eenen geruimen tijd kennis met eene jongedochter en was voornemens er eerlang mee te trouwen. Eens vergezelde de vrijer zijne beminde, na een gedanen uitstap, tot in hare ouderlijke woning. Onderwege moest de jonkman aan eene natuurlijke behoefte voldoen en ging in een bosch. Hij zeide...
nl.verhalenbank.50089
Je had vroeger bij ons een boerenknecht, die was thuisgehaald bij een boer. Op een avond ging die over de spoorlijn naar huis toe en toen zag die iets. D'r liep een beest voor 'm uit, een soort spookhond. Vroeger was 't een beest, rauw in z'n mond, maar daarna is die kerel helemaal veranderd.
nl.verhalenbank.72592
± 50 Jaar geleden vertelden sommigen, dat des avonds op eenzame wegen (liefst langs de waterkant) de zogenaamde "flodder" achter op iemands rug sprong met de twee voorpoten over de schouders en dat men dan die "flodder", welke soms heel zwaar was, moest meedragen tot men bijna aan zijn huis of de bewoonde huizen van het dorp kwam. Daar verdween de...
nl.verhalenbank.13514
Weerwolven: Op Blutjeshoof in Kessel-Hout woonde vroeger een scheper, die er bijna iedere nacht op uit trok, en verdacht werd van weerwolverij. De werkknecht ging hem na, om te weten, wat hij ging doen, en waar hij uithing. Tegen de helling van de Maasvallei in een dennenbosje ontkleedde hij zich helemaal, en kroop naakt in een dennenboom. De werkknecht...
nl.verhalenbank.69437
Weerwolven. Mijn vader ging eens op een nacht naar het dorp (IJzendijke) terug langs een donker pad, toen er een groote zwarte hond op hem afkwam. 't Beest rook aan 'm en volgde 'm dan tot huis. Toen was 't in eenen verdwenen. Den volgenden dag zei een vriend tegen 'm: "Je was niet erg bang voor dien hond." "Hoe weet je dat?" vroeg hij. "Nou, ik was het...
nl.verhalenbank.35898
[Weerwolf:] Die mensen hadden een ruige huid om. 's Nachts om twaalf uur trokken ze een huid aan en dan liepen ze op vier poten. Ze deden de mensen niks, ze sjokten mee.
nl.verhalenbank.127817
Fan sawn jonges is ien in wjerwolf. Fan sawn famkes is ien in nachtmerje. In nachtmerje komt troch 't kaeisgat yn 'e hûs.
nl.verhalenbank.33428
Ien fan sawn op elkoar folgjende dochters is in nachtmerje. Hja komt troch 't slotsgat yn 'e hûs. Ien fan sawn op elkoar folgjende soannen is in wjerwolf.
nl.verhalenbank.27570
In nachtmerje is in frommeske, dat troch alle gatsjes yn 'e hûs komme kin. Fan 'e sawn famkes út ien húsgesin is ien in nachtmerje. Fan 'e sawn jonges út ien húsgesin is ien in wjerwolf.
nl.verhalenbank.29774
Durk Laurens wie stuolwynder. Hy kom fan Boelensloane. Hy hie galanteryën ensa to keap. Dy kom wol by ús yn 'e Tynje. Dy fortelde ús, fan 'e sawn opelkoar folgjende dochters wie ien in nachtmerje. Dy koe troch 't kaeisgat by de minsken yn 'e hûs komme. Fan 'e sawn jonges wie ien in wjerwolf.
nl.verhalenbank.23800
Ien fan sawn dochters is in nachtmerje. Ien fan sawn soannen is in wjerwolf. In nachtmerje komt troch 't kaeisgat yn 'e hûs. De minsken gongen hinne en stoppen 't kaeisgat ticht. De kaei waerd yn in fodtsje rolle en yn 't tafelslaed dien. De toffels kamen omkeard foar 't bêd to stean.
nl.verhalenbank.36574
31