Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
54 results
Dutch Keywords: hond
In mijn jeugd ging het verhaal van de weerwolf, da 't toen zo was, da vreemde mense zich verkleed hadde. Dan sprake ze van de weerwolf.
nl.verhalenbank.125543
De Weerwolf De weerwolf kwam op verschillende gedaantes voort, maar meestal in de vorm van een mens meer op 'n gedrocht lijkend, klein van gestalte. Ook kwam hij voor als 'n soort ruigharige dier op 'n hond gelijkend. Het is vroeger veel gebeurd dat op eenzame landwegen in de late donkere avond wanneer iemand huiswaarts keerde eensklaps besprongen werd...
nl.verhalenbank.13228
Vroeger dan zatte ze bij 't vuur, dan kwame de verhale. Veel over de weerwolf. Wtj haddän een buurman en die had verkering in Kerkwijk. Op een keer, toen had ie z'n meisje thuisgebracht, lopende, want vroeger ging alles lopende, en hij gaat naar huis en toen zat d'r wat achter 'm. D'r was d'r eentje vlak achter 'm, sloffe en steune, vlak achter 'm. En die...
nl.verhalenbank.125698
Weerwolven. De weduwe Visser en haar dochter hebben eens in hun leven een weerwolf ontmoet te Kapelle. 't Was een ruige hond, die loensch uit zijn oogen keek en met den staart tusschen de beenen voor een ieder uit den weg. Alleen zagen ze duidelijk dat hij een stuk van een boezeroen tusschen de tanden had.Een poosje later kwam de weerwolf, een...
nl.verhalenbank.35900
2.49. Een weerwolf te Luiksgestel Deze ging eens met zijne minnares naar zekere plaats. Intusschen week hij, om eene boodschap te verrichten, van den weg af, dien het meisje vervolgde. Middelerwijl verscheen haar een groote hond en verscheurde gedeeltelijk haren geruiten voorschoot. Toen de vrijer bij haar kwam, vertoonde zij angstig den gehavenden...
nl.verhalenbank.50090
Weerwolven: Late wandelaars in donkere stormachtige winteravonden werden soms door de weerwolf besprongen. Deze klemde zich op hun rug vast, en veroorzaakte een ondragelijke last en een wurgend gevoel. Men zag nooit iets als een vage wolfsfiguur en gloeiende ogen. Bij Lormans was indertijd, lang voor onze heugenis, een aantrekkelijke jonge dochter. Een...
nl.verhalenbank.60741
Je had ok van die mensen, die geloofden aan de weerwolf. Da was zo. Ze dachte, die of die kon schielijk van een hond een mens worden. Da was zo erg, d'r ware mense die beweerde, ze hadde de weerwolf gezien.
nl.verhalenbank.126350
De weerwolf dat was een zwarte hond. Bij Scherpenzeel is 't Spokebos. Daar zatte ze altijd, daar hebbe ze de asem van de weerwolf gehoord. Zulke dingen werden verteld, bepaalde mensen zouden in een weerwolf veranderen.
nl.verhalenbank.126390
Van alle bovennatuurlijke wezens was de weerwolf wel het onverdraaglijkst. Heksen, spoken en duivels konden wild te keer gaan, maar de weerwolf was een echt, zij het ongevaarlijk, plaagbeest. Heel wat wandelaars kregen wel eens met hem te doen. Als men over de hei of door de bossen wandelde, kon hij je onverwachts op je rug springen, met volle geweld, en...
nl.verhalenbank.49788
De weerwolf Er was eens een boerenknecht die soms een weerwolf was. De knecht vrijde met een van de meiden, maar zij wist van de prins geen kwaad. Op een keer waren ze een eind buiten het dorp gaan wandelen. Toen ze op huis aangingen, viel de schemer in. Opeens had de knecht zin weerwolf te worden. Hij zei tegen de meid: "Ik moet hier even een boodschap...
nl.verhalenbank.9505
Mevr. Timmer vertelt dat ze eens in 't donker in Zuilichem naar huis ging, toen een man achter haar liep. Ze was bang en holde verder, toen hij zich in een groote hond veranderde, die steeds achter haar rende, een weerwolf. Hoewel haar verstand zegt dat het niet waar kan zijn, is ze toch innerlijk overtuigd dat het gebeurd is.
nl.verhalenbank.13270
De weerwolf, d'r zijn d'r hier twee geweest, die 't kon. Kijk is, dat is bij ons verteld, iemand was door de weerwolf thuisgebracht. Da was een zwarte hond. Em dat heb ik zelf meegemaakt. Ik met m'ne maat, toen was er een dronkeman, die kwam van de stoep af lope. Da was een gruwelijk beest van een man. ,, Wa doede gij hier, Kobus, dat lijken niks''. ,,Ik...
nl.verhalenbank.126157
Ossaart Ossaart is een echte Proteus. Hij vertoont zich in allerlei diergedaanten; nu eens verschijnt hij als een klein kindje, dan weer neemt hij een reuzenlengte aan. In sommige dorpen kent men "Ossord met zijn bellekes"; elders loopt hij rond met een rammelende ketting, of vertoont zich als een groote hond. Dan verwart men hem met den weerwolf....
nl.verhalenbank.38951
Weerwolven. De weerwolf is een mensch, die zijn ziel aan den duivel heeft verkocht, en daarom 's nachts rondloopt met een weerwolvenhuid (of vel). Eens zwierven hier in groote getale de wolven rond. Hunnius vertelt, dat toen in den tachtigjarigen oorlog Oostburg was verlaten, de wolven er elken nacht op de markt kwamen drinken aan de fontein. Onze...
nl.verhalenbank.35895
De Weerwolf Een boerenknecht kroop 's nachts klokslag 12 uur in de lindenboom voor de boerderij. Boven in de boom hing voor gewone mensen onzichtbaar een hoepeltje. Dat hing de knecht om zijn hals. Als ie uit de boom geklauterd was, liep ie in de gedaante van een hond weg en verscheurde alles wat hem in de weg kwam. Als ie een tijd zo rondgelopen had, was...
nl.verhalenbank.13222
Van een Weerwolf. Op de Achterste hoef woonde indertijd een boer, en die boer had een knecht, en dat was een weerwolf. Op een eigenaardige manier zijn ze daar achter gekomen. Die knecht vrijde met een meid uit de buurt. Eens waren die twee samen buiten dorps (1) geweest en 't was al tusschen licht en donker toen ze op huis aan gingen. Ze waren al niet...
nl.verhalenbank.35060
In Braambosch, een klein gehuchtje onder Riethoven, moet vroeger ook eens een weerwolf hebben rondgezworven. Dat moet een eigenaardig wezen geweest zijn: men hoorde hem lopen, men hoorde hem hijgen, men kon zelfs zijn gewicht op zijn rug voelen, maar men zag hem nooit. Soms had hij een belletje om zijn nek. Dan hoorde men dat belletje rinkelen en dan wist...
nl.verhalenbank.49790
No. 185. Op de Achterste hoef bij Bladel woonde indertijd een boer, en die boer had een knecht, en dat was een weerwolf. Op 'n vreemde manier zijn ze dat aan de weet gekomen. Die knecht vrijde met een meid uit de buurt. Eens waren die twee samen buitendorps geweest en 't was al tusschen licht en donker, toen ze op huis aan gingen. Ze waren al niet ver...
nl.verhalenbank.46940
Vroeger verdachte ze iemand, dat ie kon weerwolven. Een ouwe boer. Die ken weerwolven. De mensen, die daar 's avonds altijd passeerden, waren daar erg bang voor. Een was d'r zo bang, die nam een mes mee. Dat mes was met een dubbeltie geslepen. Als je een mes had met een dubbeltie geslepen was, daar kon de weerwolf vast en zeker niks tegen beginnen. Daar...
nl.verhalenbank.126322
Nog een ander verhaal dat hier op de buurten bij de boeren verteld werd is het volgende. Op de Achterste Hoef woonde eens lang geleden een boer, en diejen boer haj (had) een knecht en die wier (werd) ooit weerwolf. En daar waren ze ârrig (aardig) achter gekomen. Die knecht vreêj (verkeerde) met een meid uit de buurt. Nou waren die twee samen eens buiten...
nl.verhalenbank.13127
73