Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
26 results
Dutch Keywords: heuvel
Op de plek van kasteel Rechteren te Dalfsen gaan al eeuwenlang verhalen van reuzen, witte wiven en kabouters. "De reuzen trokken erop uit om een andere woonplaats te zoeken. Een pijnboom was hun wandelstok. Elke reus had een stenen bijl in de gordel en een mantel om, die uit stierenhuid was vervaardigd. In een slip van de mantel droegen ze zand; in de...
nl.verhalenbank.40539
Reuzen In den ouden tijden hebben de reuzen den hemel bestormd. Zij kruiden het zand van den Wageningschen Berg naar den Hunerberg te Nijmegen, dwars door de Betuwe. In Valburg heeft een der reuzen zijn klomp uitgeschud. Hier is een hoogte onstaan genaamd "de Melder" of " de Mellard". Een eind verderop heeft hij den anderen klomp uitgeschud, hier ontstond...
nl.verhalenbank.13519
Dat er vroeger reuzen in Drenthe geleefd hebben werd door de bevolking zeker aangenomen, al was het alleen door de aanwezigheid van de 'Dikke Stienen': de hunebedden. Dat de reuzen de zwaarste als knikkers gebruikten, wordt vooral langs de Hondsrug verteld. De hunebedden om Borger zijn volgens de overlevering als volgt gebruikt: de reuzen wierpen elkaar...
nl.verhalenbank.49229
DE HEUVEL BIJ WELLERSLOO. Te Wellersloo bij Venray ligt een heuvel alleen in het veld. In de Peel woonden vroeger reuzen. De kleine menschen, die voor de reuzen moesten werken, hadden geregeld last van het overstroomen van de Maas. Daarom zond de oude reus, die het ook niet kon lijden, dat de jongens luierden, zijn kroost naar de Maas, om de bedding te...
nl.verhalenbank.42821
Reuzen: Twee reuzen groeven vroeger de Maasbedding. Het waren zwijgzame kerels. Eén der mannen keek van zijn werk op, en zei: “Kiek ens, dao vluugt ein kraon!” De ander antwoordde niet. Een paar jaar werd er geen woord gewisseld. Toen zei de andere: “Ich gluif, det et gén kraon waas. Waas et gén èèngerst?” De eerste antwoordde: “Ich sjei d’r oet! De...
nl.verhalenbank.69416
Kent u verhalen van reuzen; hebben ze bepaalde heuvels in de omgeving (of elders) 'geschapen' volgens de verhalen? Lemelerberg
nl.verhalenbank.45674
Reuzen Men vertelt, dat de Maas door drie reuzen gegraven werd. 's Morgens wierpen ze de aarde ver weg; zoo komt het dat de dijk hier en daar op groten afstand ligt. 's Avonds wierpen ze haar dichterbij, omdat ze dan moe waren. Plotseling zei er een: "Daar bulkt een koe." 100 Jaar later antwoordde de ander: "'t Kan ook wel een os geweest zijn." Dan de...
nl.verhalenbank.13522
Doordat de reuzin Hillegonda zand uit haar schort verloor, ontstond een zandheuvel die de naam Hillegersberg kreeg.
nl.verhalenbank.47016
Germaansch Volksgeloof Enkele oude mensen menen dat op de Hunneberg (een opgeworpen heuvel, bewoond waarschijnlijk door Laksers) de Witte Wieven woonden. Ook stelt men de bewoners van dien heuvel voor als reuzen, een soort half-wilden, die ze "Hunnen" noemden. Ze maakten het de omwonende bewoners lastig en stalen zelfs kinderen. Verder is er niets van...
nl.verhalenbank.13633
De Koekanger A, zal door een reus gegraven zijn. Daar hij alvoor naar de grond keek, hield hij de richting niet in het oog en zo kwamen de bochten door dat hij telkens de richting regelde naar die, die hij het best kon zien. Toen hij zijn klompen met modder leeggooide, heeft hij de heuveltjes (± 3 meter hoog) gevormd, Het wegstromende water vormde een...
nl.verhalenbank.13486
REUZEN Toen het Binnenhof in Den Haag aan de westkant nog met een rij zware linden was beplant, lag daar, voor een koffiehuis, een zware, ijzeren spil, die in de grond was verankerd. Dit was de spil van een blijde, dat is een geweldige werpmachine, waarmee men stenen tegen vestingmuren wierp. Deze spil werd "by de verstandigen genaemt de Blynagel", maar...
nl.verhalenbank.32588
Hillegersberg Dat Holland in de vroegste tijden door reuzen bewoond werd is bekend. Zoo woonde er in de contreie waar nu Rotterdam ongeveer ligt een reuzin die Hillegond heette. Van haar man wordt niet gesproken en van haar verdere familie ook niet. Alleen haar naam is in de herinnering blijven voortleven. Dat kwam zoo. Die Hillegond dan had nog al last...
nl.verhalenbank.47778
DE GROOTE EN DE KLEINE HUL In den tijd, toen er nog reuzen in deze streken huisden,gebeurde het, dat de reus van Uddel, die bij het Uunnilo woonde, op een nacht wakker schrikte van een hevigen donderslag, gevolgd door een ontzettend gekraak.Thunar, de geweldige Dondergod en ergste vijand van het reuzengeslacht, kwam daar met oorverdoovend geweld voorbij...
nl.verhalenbank.47012
Hier dicht bij, maar nou wil 't me niet in de zin komen waar, daar is een hoogte. Daar heeft een reus zijn leers uitgeschud.
nl.verhalenbank.31259
Doe't der noch reuzen yn Fryslân wennen, wienen der noch gjin fearten en gjin terpen. Dat se der nou wòl binne, ha wy oan 'e reuzen to tankjen. Hwant dy ha se der brocht. Hja hienen in ûnfoech greate pream, dy't se foar har út skouden troch de groun. En as de pream wer fol wie, kypten se him om op 'e wâl. Dan lei der wer in nije terp.
nl.verhalenbank.19612
HET ONTSTAAN VAN MONTFERLAND Toen de reuzen tussen Kleef en Elten het Rijndal groeven gooiden ze de vrijkomende grond op een hoop. Die heuvel werd de Hettenheuvel genoemd. Bij het transport viel de reuzen een kluit grond van de kruiwagen. Maar om die mondvol land bekommerden zij zich niet. De zo ontstane heuvel kreeg de naam Montferland.
nl.verhalenbank.22534
Brammertshoop en Ellertsveld Brammert en Ellert waren twee reuzen, die vroeger de hei tussen Schoonloo en Zweeloo onveilig maakten. Zij hadden touwen met belletjes over het veld gespannen, zodat ze altijd wisten of er een reiziger in aantocht was. Zo hadden ze al menigeen uitgekleed. Brammert en Ellert roofden echter niet om het geld. Zij wilden de...
nl.verhalenbank.9549
HET VERHAAL VAN ELLERT EN BRAMMERT. We zitten hier in een heel oude school, met ouderwetse schoolbanken. Ik denk dat jullie deze school een beetje raar vinden, maar jullie opa en oma vonden het heel gewoon toen zij nog kind waren. Het verhaal dat ik jullie nu ga vertellen is nog veel ouder. Het gaat over twee enorm grote, woeste mannen: Ellert en...
nl.verhalenbank.45841
HET VERHAOL VAN ELLERT EN BRAMMERT Wij zit hier ien een hiele olde schoele, mit olderwetse schoelbaanken. Ik denke dat ie mit mekaor dizze schoele een beetie raar viendt, mar oen opa en oma vunden het hiel gewoon toen zij nog kiend waren. Het verhaol dat ik oe now gao vertellen, is nog veul older. Het giet over twij enorm grote, woeste kerels: Ellert en...
nl.verhalenbank.45840
Der wie us in reus, dy wie mei in feart oan 't graven. Dat die er mei in heale pream, it avensearde tige. Doe woed er efkes útpûste. Hy sloech ergens de hannen oer de tsjerke hinne en sei: "Hè, warch." Dat hearden guon en doe krige dat plak de namme Wargea. Doe skrabbe er de modder hwat fan 'e klompen ôf, en dy beide modderbulten binne dêr nòch altyd.
nl.verhalenbank.20903
30