Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
57 results
Dutch Keywords: graven
Men weet in Brabant niet veel over de reuzen te vertellen, en dat is niet te verwonderen, want terwijl haast iedere stad in Vlaanderen zijn reuzen meedraagt in de feestelijke ommegang, is er in ons gewest maar één reuzenpaar: Janneken en Mieke, uit Bladel in de Acht Zaligheden, en die zijn nog eeuwenlang uit Brabant weg geweest. Een bepaalde sage bestaat...
nl.verhalenbank.46606
DE REUZENKUIL TE ECHT. In het Echterbosch ligt een heel grooten kuil. In den tijd, toen het land nog werd bewoond door de reuzen, zou hun koning gaan trouwen. Volgens 's lands gebruik moest hij met zijn aanstaande koningin een eigen woning in den grond graven. De reuzen woonden evenals de alvermannetjes in den grond. Daar ze hard moesten werken om gauw...
nl.verhalenbank.42820
Dat er vroeger reuzen in Drenthe geleefd hebben werd door de bevolking zeker aangenomen, al was het alleen door de aanwezigheid van de 'Dikke Stienen': de hunebedden. Dat de reuzen de zwaarste als knikkers gebruikten, wordt vooral langs de Hondsrug verteld. De hunebedden om Borger zijn volgens de overlevering als volgt gebruikt: de reuzen wierpen elkaar...
nl.verhalenbank.49229
Twee reuzen hadden zich voorgenomen den Rijn te graven. Na honderd jaar gewerkt te hebben, zonder een woord te wisselen, brak de een het stilzwijgen en zei tot zijn makker: ''het werk schiet goed op.'' De ander werd kwaad : ''ik wil niet langer met zoo'n babbelaar samenwerken,'' zei hij, ''die nauwelijks een eeuw voorbij kan laten gaan onder zijn mond te...
Vroeger toen de rivieren zijn gemaakt...dat gaat niet over hier hoor...toen de rivieren, toen de Rijn...die is gegraven, dat is ook zo'n spookje, zo'n sage, door twee reuzen ja. Tot bij Wijk bij Duurstede zijn er dijken en na Wijk bij Duurstede zijn er geen dijken meer. En toen heeft die ene reus die heeft de...het zand in z'n tabaksdoos meegenomen om de...
Reuzen: Twee reuzen groeven vroeger de Maasbedding. Het waren zwijgzame kerels. Eén der mannen keek van zijn werk op, en zei: “Kiek ens, dao vluugt ein kraon!” De ander antwoordde niet. Een paar jaar werd er geen woord gewisseld. Toen zei de andere: “Ich gluif, det et gén kraon waas. Waas et gén èèngerst?” De eerste antwoordde: “Ich sjei d’r oet! De...
De reuzen groeven hjir yn Fryslân de kanalen. Se brûkten in heale pream as skeppe.
De reuzen ha hjir de fearten groeven. De groun moest der út. Dat dienen se mei skeppen, dat wienen heale preammen.
Twa reuzen groeven in kanael. De skeppen wienen heale preammen. Doe't se omseagen, fornommen se dat de feart net rjocht wie. It wienen Hollanders en de iene reus sei tsjin 'e oare: Ah - krom! It doarp dat der kom, hiet doe letter Akkrom.
nl.verhalenbank.16860
Reuzen Voor 'n halve eeuw hoorde men nog wel 't volgende verhaal: Hier in de buurt ligt de Weverlose Berg, 'n hoge zandheuvel. Deze ontstond als volgt: Drie reuzen groeven de Maas. Na zeven jaar werken zei no. 1: 'We schieten al aardig op.' Zeven jaar later antwoordde no. 2: "t Gaat nogal.' Weer na zeven jaar sprak no. 3: 'Is me dat een gebabbel! Ik schei...
Reuzen Men vertelt, dat de Maas door drie reuzen gegraven werd. 's Morgens wierpen ze de aarde ver weg; zoo komt het dat de dijk hier en daar op groten afstand ligt. 's Avonds wierpen ze haar dichterbij, omdat ze dan moe waren. Plotseling zei er een: "Daar bulkt een koe." 100 Jaar later antwoordde de ander: "'t Kan ook wel een os geweest zijn." Dan de...
nl.verhalenbank.13522
Der wie in reus oan 't kanaelgraven. Om even út to pûsten, gong er op 'e tsjerke sitten om even út to rêsten. Doe sakke de hiele tsjerke yninoar. De reus bruts 'm. Sa krige dat plak de namme Britsum.
nl.verhalenbank.21958
It binne de reuzen , dy't alle wiken yn 'e Kompenije groeven ha. Sy brûkten leppen, dy wienen wol trije kear sa great as nou in leppe is. Mar dy reuzen groeven altyd foar de wyn del. Sy lieten har pet waeije en hwer't dy hinne waeide, dêr groeven se.
Twa reuzen groeven in feart. Dy woarde krûm. 'Kromme Knjillis' wurdt er neamd. De reuzen seagen achterom. "A, krom", sei de iene. Dat hearden guon. Doe ha se 't plak neamd, dêr't 'Kromme Knjillis' útkomt, Akkrum.
Ik haw wolris heard dat reuzen de kanalen groeven mei heale preammen.
nl.verhalenbank.27144
De reuzen groeven froeger de kanalen mei heale bollepreammen.
nl.verhalenbank.27058
De reuzen ha yn Fryslân de kanalen groeven; mei in pipegael-kroade rieden se de modder der út.
Twa reuzen wienen yn Eastemar. Sy moesten nei Wargea ta. It gong drok op in graven, sy dolden mei in heale pream. Doe kommen se by in doarp, doe seinen se: "Wy bin der samar." Doe krige dat doarp de namme fan Sumar. Doe't se in hiel ein fierder wienen seagen se in tsjerke stean mei in toer. Dêr gongen se tsjinoan stean. "Hè," sei de iene reus, "ik bin...
nl.verhalenbank.23819
Der wienen twa reuzen yn Fryslân, dy hâldden in weddenskip. Sy soenen elk in gracht grave. Hwa't it earst op 'e ein wêze soe, dy krige de priis. Earst skepten se mei gewoane skeppen, mar dat avensearde net genôch. Op 't lêst hienen se hiele greate skeppen. Hwat de iene reus to dwaen hie, dy krige in praem en dêr bigoun er mei to skeppen. Doe de oare ek....
De kanalen binne troch reuzen groeven, seinen se. En ek de dwergen ha der oan groeven. Binoarden Akkrum wienen twa reuzen mei de feart oan 't graven. Akkrum hie doe noch gjin namme. Ien fan 'e reuzen seach om. It wie hwat bryk gong mei 't graven fan 'e feart. "A - krom!" sei er. Guon hearden dat. Doe krige dat doarp de namme fan Akkrom.
nl.verhalenbank.24939
57