Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
87 results
Dutch Keywords: duivel
0, vroeger was d'r nog een vent. Die woonde in de Achtersloot. En toen wier de begrave en toen ze terugkwamme van de begrafenis, toen zat ie bij de haard. Toen hebbe ze 'm opgepakt en naar de Amersfoortse hei gebracht. Dat was al vijftig jaar geleje. En hij mocht ieder jaar een hanetree vooruitkomme. 't Was een tovenaar! Hij kon nooit wijer weer naar huis...
Bij ons in Moordrecht daar had je vroeger enkele van die mensen, die werden aangeweze als tovenaar of heks. Daar gingen ze voor naar de toverdokter, want ze dachten dat ze betoverd waren. D'r was een man, die was van toverij beschuldigd, een ouwe touwslager, hij had van alles gedaan, as d'r wat gebeurde, dan kreeg hij de schuld. Nou woonde die op die ouwe...
nl.verhalenbank.72862
TOVENAARS EN DUIVELBANNERS Tovenaars en duivelbanners kwamen er in ons land veel beter af dan heksen. Blijkbaar geloofden de rechters niet dat zij bijzondere gaven hadden en met de duivel een verbond hadden gesloten. Pieter Karel van Aken, die zich te Amsterdam in 1543 ten onrechte voor chirurgijn had uitgegeven en die had beweerd dat hij betoverden kon...
DE WONDERBARE ZAAIER. Op het kasteel Horn leefde vroeger een knecht, die, wanneer hem werd bevolen een bed boonen te zaaien, aan iederen hoek van het bed een boon stopte. Hij nam vervolgens zijn pet of een zakdoek, sloeg er viermaal mee in den wind en zeide daarbij: "Roetsch, roetsch, roetsch, roetsch! Voor ieder van de vier zijden éénmaal" Had hij dit...
DE BOKKENRIJDERS. De Bokkenrijders zijn eenige honderden mannen sterk en hebben een contract aangegaan met den duivel. Zij rijden op een grooten geitenbok en rijden op die wijze soms in êénen nacht honderden uren ver om in vreemde landen te gaan stelen. In dienzelfden nacht keeren zij met hun bok en met hun buit weer terug naar de plaats, waar zij zijn...
nl.verhalenbank.42990
I. De duivel 1. Zijn U verhalen bekend over mensen, die de duivel gezien hebben of omgang met hem hebben gehad (met hem gedanst hebben, met hem kaart hebben gespeeld), of kent U andere verhalen, waarin de duivel een rol speelt? Gelieve elk verhaal te noteren op een afzonderlijk blad papier en in elk verhaal duidelijk aan te duiden hoe de duivel...
nl.verhalenbank.127026
No. 171. 't Was in 1560. Een boer uit Kasteren onder Hoogeloon, die al vijf jaar ziek was, raadpleegde een duivelbanner, die hem wist te vertellen, dat hij betooverd was. De heks zou den volgenden morgen aan zijn hoeve komen om iets te vragen, dat moest hij weigeren; maar dan zou ze iets uit zijn tuin willen hebben, dat moest hij haar "om Godswil" geven....
nl.verhalenbank.46922
I. De duivel 1. Zijn U verhalen bekend over mensen, die de duivel gezien hebben of omgang met hem hebben gehad (met hem gedanst hebben, met hem kaart hebben gespeeld), of kent U andere verhalen, waarin de duivel een rol speelt? Gelieve elk verhaal te noteren op een afzonderlijk blad papier en in elk verhaal duidelijk aan te duiden hoe de duivel...
DE HEKSENLEERLING Trijntje Parrekiet in Broek in Waterland kon kollen. Het was een heel bijzondere vronw, want ze rookte, pruimde en dronk jenever. Eens heeft ze iemand de kunst willen leren. Die moest dicht naast haar zitten en alles wat Trijntje zei woordelijk nazeggen. Dat beloofde haar leerling. Daarop kwam eerst een kalf naast hem staan en toen kwam...
nl.verhalenbank.12810
Stammerige Harm fan Twizelerheide is ris in kear oer de Swâdde smiten woarn troch de duvel. Hy hie in wikseldaelder en sadwaende altyd wol jild om hannen. Hy handele yn fodden ensa.
Alle Tet fan 'e Harkema wie de tsjoenster. Dat wie algemien bikend. Hja wie soms blau en plakkerich om 'e holle. Dan hie se wer opdonders hawn fan 'e kweade, sei 't folk.
nl.verhalenbank.23440
Stammerige Harm hat my wol jild to lien oanbean. Mar ik woe syn jild net ha. Hy hong jouns in lege ponge oan 'e doar, de nachts die de duvel der jild yn.
nl.verhalenbank.22693
Stammerige Harm hie èk in wisseldaelder. Dy hied er ek fan 'e duvel, seinen se. Der waerd ek wol biweard dat Harm tsjoene koe, mar ik haw der gjin ûnderfining fan.
Op in kear wie Jehannes by de hellingbaes op 'e helling. Dêr liet er de hellingbaes syn hinnen samar boven oer 't skûthûs hinne fleane, mei de hoanne yn 'e midden.
nl.verhalenbank.37957
Mei bihelp fan klaverboer kinne guon in flesse drank komme litte. Klaverboer, dêr sit de duvel yn, wurdt der sein.
Tsjoensters foroarje har yn katten, is 't sizzen altyd. As in houn spoekgûlt komt der in sterfgefal. Dat leauwe gâns lju. Frijmitselders ha har oan 'e duvel forkocht.
35. Een paar stumpuutmakers harre op een kier zon kanes van een stomp ien 't gat ligge, dat ze um der niet uut konne kriege. Ze zeie tege Dorus: "Aj 'm könt beure dan mag ie um hemme". "Alle duvels uut de hel help mien", zei Dorus. En toe konne de stomp zo wegnemme. De stömpuutmakers viel van ings de pet af, toe ze dat horen en zagge.
Het geloof aan den duivel en zijne groote macht ten kwade speelt de hoofdrol bij alle volksbijgeloof. Dat menschen met hulp van den booze allerlei bovennatuurlijke dingen kunnen uitvoeren, dat men daarvoor een verbond met den duivel moet sluiten waarbij men zijne ziel aan hem verpandt, werd vroeger algemeen aangenomen, en dit geloof is nog niet...
nl.verhalenbank.57946
Broeder Albert was een goed vriend van den paus. Eens spelevaarden zij, door slechts weinige dienaren vergezeld. Toen zeven welbewapende schepen met krijgsvolk van Manfred snel nader voeren en de pauselijke bark omsingelden. De paus en allen die met hem waren stonden doodsangsten uit, behalve broeder Albert, die kalm bleef zitten. "Geef je over", riepen...
Er hebben drie rooverbenden van dezen naam [bokkenrijders] bestaan in het zuiden van Staats-Limburg en het aangrenzende Kleefsche, Luiksche en Oostenrijksche gebied. De eerste bende bestond van 1734-1756; de tweede, de meest beruchte, van 1762-1776, de derde van 1790-1798. De tweede bende is te vuur en te zwaard uitgeroeid. 500 à 600 personen zijn, als...
nl.verhalenbank.46463
100