Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords

There are no Danish Keywords that match this search

Dutch Keywords
Show More Dutch Keywords
German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender
close
96 datasets found
Dutch Keywords: beeld
E: In n biebel steet toch ok wa in, dat de geestelikheid dee krig toch ok wa de macht um duwels oet te drievn, ja dee macht kriegt ze ok. Dochter: Ja en no ja, ik verget nooit, dat da'w n keer bie tante Hanna, dat oom Herman n keer zea, oons Hanna zöt der mangs oet, et is mangs heelmoal vot en toe, no ja, toe brein ik dat almoal an mekaar en doe deank ik,...
nl.verhalenbank.128617
Op it Fliet yn Ljouwert wenne earen in âlde boer mei dy syn frou. Myn wiif hat dêr arbeidster west. Op in kear fortelde dy frou har: Je ha soms nuvere dingen. Doe't ik noch faem wie wie 'k ris in kear mei myn kammeraetske by Lammert de Jong yn 'e herberch. Dêr wie doe in swarte spegel. Doe seinen se tsjin my: "As jo yn dy spegel sjogge, dan wurde jo de...
nl.verhalenbank.28472
Lange Wapper Zemme dor e koppel joare geleje ont Stien e gespieert stantbelt van ne lange moagere zwik mè twië zatlappeneirgeplavaait. Dië lange sjamfoeëter ieët Lange Wapper. Das nenieële schoeëne noam ver ne woatergieëst. Oa, ge wet ni wanatadis, ne woatergiest? Wel, da's e spoeëk in mengseklieëre da zen aaigen onzichtboar kan moake en daddin of oant...
nl.verhalenbank.19282
In de vijftiende eeuw stond langs de grote weg ter Aarle-Rixtel, een houten kruisbeeld, waarin een beeldje van Onze Lieve Vrouw geplaatst was. Op zekere dag, kwam een inwoner van het dorp langs het kruisbeeld. Maar in plaats van een kruisteken te maken, zoals men dat gewend is als men voorbij een kruisbeeld komt, nam hij het beeldje van Onze Lieve Vrouw...
nl.verhalenbank.128349
[16.49] SS: Zo heb je dus op een gegeven moment eh bepaalde hoekjes hier in de stad, ze worden overigens steeds minder, hè die eh een beetje donker zijn en waar vroeger bijvoorbeeld spoken werden gesignaleerd. RK: En wat is zo'n voorbeeld van zo'n hoekje? SS: Uhm, dat is de [onverstaanbaar door achtergrondgeluid] en de Visserstraat is dat. Nou, daar heb...
nl.verhalenbank.47088
Der wie us in hottentot. (In hottentot is in lyts keardeltsje, dat ûnder tsjinst is), dy koe de reis net mear dwaen nei Ljouwert ta. 't Wie al let op 'e joun, dat hy tochte, doe't er oan it Barrahûs ta wie: Hjir klopje ik oan. De boer sei: Jo kinne hjir fannacht wol bliuwe. Doe't se in skoft byelkoar sitten hienen, woarde der wer kloppe. Doe liet de boer...
nl.verhalenbank.16953
VG: "En ik heb zelf een keer een verhaal gehoord. Dat ging over 12 uur 's nachts, dan moet je een spiegel voor je en een spiegel achter je, en dan kan je vragen stellen ofzo... En dan... nee... Vragen hoe je toekomstige man eruit komt te zien. Als het goed is, dan zie je beelden waarschijnlijk in de spiegel. En als je klaar bent, dan moet je de spiegel...
nl.verhalenbank.18612
De stem des volks ...... Vroeger ergerden de inwoners van Kampen zich nog wel eens aan die verhaaltjes waarin ze als dommeriken werden afgeschilderd, omdat ze dachten dat andere mensen ze nog zouden geloven óók. Tegenwoordig weten ze wel beter en sterker nog, de "Kamper Uien" worden steeds meer als een soort attractie gezien. Nog niet zo héél lang...
nl.verhalenbank.43216
Da was een nieuwe kerk in Waalwijk. Daar was een vrouw uit Holland. Toen ging die mevrouw mee die kinderen naar de kerk. En de Lieve Vrouw die knikte, omdat de kinderen zo mooi gebid had. Dat verhaal ging zo snel rond, dat veel mensen daar gingen kijken.
nl.verhalenbank.126798
De soldaet fan it Barrahûs. Der wienen in boer en boerinne, dy wennen op it Barrahûs. Op in joun kom dêr in soldaet op in hynder, dy woe graech ynkertiering ha. Hy mocht binnenkomme. It hynder woarde op 'e stâl set. Even letter kom der in frommes by de doar. Dy frege ek of se dêr de nacht bliuwe koe. "Kom der mar yn", sei de boer. It frommes gong ek yn 't...
nl.verhalenbank.22776
Rovers: In mijn jonge tijd werd eens in Helden-Dorp en Panningen een Vastenavond-optocht georganiseerd, waarover nog lang daarna gesproken werd. Het is niet nodig, alle dwaasheid op te halen, die tentoon werd gesteld. Eén daarvan was het in beeld brengen van de ter dood veroordeling en ophanging van een roverhoofdman, die – om een mij onbekende reden –...
nl.verhalenbank.69373
RK: Hoe is het ontstaan met ... Heksje Hasje? AH: Ja, hoe is het onstaan. Ik dacht eigenlijk van, Assen die heeft een Bartje en meer steden hebben van alles, Sellingen moet eigenlijk ook wat hebben. [...] Ja, dat is '92 denk ik, in die buurt. Toen hadden we dus een expositieruimte, en daar verkochten we alles en deden we alles en daar moesten we ook, ja...
nl.verhalenbank.44382
b. Verhalen over de Fraeylemaborg (ben secretaris van de Vrienden van het Landgoed Fraeylemaborg): over het Florabeeld, De Dikke boom of De Kinderboom uit het slochterbos, Het spook van Fraeylema, De aankondiging van de Tweede Wereldoorlog op de borg enz.. Het verhaal van de Juffertorens (Schildwolde, Holwierde en Onstwedde).
nl.verhalenbank.45895
In de Martinitoren staan nog twee beelden aan de buitenkant. In de tijd van de beeldenstorm hebben ze die twee beelden willen verwijderen. Maar ze staan er nog. De mensen die ze wilden verwijderen, kregen een ongeluk.
nl.verhalenbank.23084
Yn 'e swarte spegel krige men it beeld to sjen fan it frommes, dêr't men letter mei trouwe soe. Troude men net, dan forskynde der in deakiste yn 'e spegel.
nl.verhalenbank.27252
D'r was een boer an 't ploegen. Eerst had ie z'n land omgeploegd. Toen gezaaid. Als 't vlas tot rijpheid was gekomen, dan zou hij uit dankbaarheid een kapel bouwen. Er verscheen een vrouw bij hem op 't land. Hij had dorst en die vrouw bracht hem water. Nog nooit had ie zulk lekker water gedronken. Het vlas was in drie dagen rijp. Toen is de kapel gebouwd....
nl.verhalenbank.126851
Van 't Huis met de Hoofden Mijnheer, zeer aangenaam was ik verrast door U[w] beleefd schrijven. Gaarne voldoe ik aan U[w] verzoek om wat ik weet omtrent het huis met de hoofden mede te deelen. [...] Ik zal dus zoo goed mogelijk maar beginnen met hetgeen ik mij herinner van 't verhaal dat onze grootmoeder deed van 't huis met de hoofden. Er was eens een...
nl.verhalenbank.13054
Marijke Westra wie in nicht fan mem. Hja wenne yn 'e Westerein. Hja hat ris in kear yn 'e swarte spegel sjoen. Doe seach se in deakiste foar har kommen. Ridlik gau dêrnei is se stoarn. Hja is sahwat twintich jier âld woarn.
nl.verhalenbank.34629
It Barrahûs is in boereplaets, tichte by Ljouwert. Dêr kom ris op in joun in frou by de doar. "Kin ik hjir ek oernachtsje?" frege se. "Jawol", sei de boer. In skoft letter kaem der in soldaet by de doar. Dy frege ek of er dêr sliepe koe. "Jawol", sei de boer. Doe sieten se by elkoar. De soldaet seach ris nei dat frommes en doe tocht er sa: "Dû bist in...
nl.verhalenbank.38588
Op een tocht van Monnikendam naar Marken op een botter liet een visscher mij een spiering zien. Neemt men het dier in de hand met den rug naar boven, dan kan men tusschen de oogen door het doorzichtige kraakbeen een geleiachtige massa opmerken. Dat is het beeld van een Marker visscher: de hoed, [het] gezicht, het buis, de pofbroek. Dit is zoo, omdat de...
nl.verhalenbank.39640
35