Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
50 results
Danish Keywords: væg
Der var en Mand, som boede i Kjørup, der hed Podebusk, og han vilde bygge en Kirke. Men så havde han sværget sig Djævelen i Vold for at få Penge til at bygge Kirken for. Den første Gang der var Præken i Kirken, da var han jo bange, og så siger han til Tjeneren, at han skulde gå udenfor, om han kunde se noget. Tjeneren kom ind igjen og sagde, at han så en...
da.etk.DSnr_06_0_00062
Der har også været en herremand på Søby Søgård, som var bleven enig med den Slemme om, at han skulde føje ham en vis tid, og derfor skulde han så have ham med hud og hår. Da nu tiden nærmede sig, at Djævelen skulde hente ham, vidste han aldrig sit levende råd for at slippe fri. Endelig fandt han på at lade sine værelser beklæde med dyner overalt. Som nu...
da.etk.DS_06_0_00144
En Herremand på Sæbyholm, der hed Bukar Rud, står udhugget i Sten i Halsted Kirke. Han er afbildet der med en Hestefod, for han havde forsvoret sig til Fanden. Han red på et Årsføl, da han skulde have Marken indhegnet. Da Fanden så kom og vilde have ham, blev der Pletter af hans Blod både på Gulv og Vægge. Det er inde i et Værelse med Flisegulv, og det...
da.etk.DSnr_06_0_00178
Borke Rud har boet på Sæbijholm, og han stod i Ledtog med den Slemme. Omkring Sæbyholm Skov er en Vold, og den skal være kastet op lige så hurtig, som han kunde ride om Skoven på sin Hest. Det er en meget høj Vold. Til sidst kom Fanden og tog ham og rev ham ihjel på Værelset. Der var Blodstænk på Væggene, og dem har de ikke kunnet få væk, om også de...
En af de Rosenkrandser, der ejede Sæby holm, skal have solgt sig til Fanden. Da Dagen så kom, han skulde hente ham, stod der en svær Kamp imellem dem på det røde Hus, sådan kaldtes Hovedbygningen på Gården, og der flød Blod af Herren, som plettede Gulv og Vægge. De Blodpletter kunde aldrig slettes ud. Den gamle Jens Ladefoged, der i sin Tid var Ladefoged...
De havde sådant et uheld med deres kreaturer på Baggesvogn, og så tog Ungers kone hjærtet ud af en stud og vilde brænde det. Hun tog to kvinder til sig, og de satte ild på og stegte det bjærte ved. Så havde hun også nogle bøger og læste Fanden til sig, men hun kunde nok ikke læse ham fra sig igjen. Anden dags morgen, da folkene kom der ind, da sad de to...
da.etk.DS_06_0_00169
Om oberst Fineckes død på Dallund 1729 fortælles, at et par store hundeskikkelser kom løbende og rev døren op ind til ham på hans kammer og kastede ham så. længe imod væggen, til han døde. Han havde nok ventet, at det sådan skulde komme, og sat sin tjener Anders Magnus på vagt uden for døren med dragen sabel, men han faldt i søvn, og de foer så forbi...
da.etk.DS_06_0_00143
En herre på Tjele, der hed Pind han havde også været så slem, og ham tog Fanden levende. Han lå i et kammer og var syg og skidt tilpas, og der måtte ingen være hos ham. Han sagde, at der kom en skiveise, og folk paste jo på ham, men i et ubevogtet øjeblik kom han alligevel og tog ham, og der blev ikke andet af ham end noget blod på væggene. Anders...
da.etk.DS_06_0_00142
Hans Hjulmand har oplevet følgende: I et af Karlekamrene i Jørgen Mortensens Gård var noget Spøgeri. Han var den Gang konfirmeret og tjente i den Gård som Dreng. Mads Thorsen var Karl der, og Drengen lå ved ham om Natten. Nu var Mads slem til at gå i By om Aftenen, og så en Aften kom han hjem, og da var det helt lyst i Kammeret, og der var endda ingen...
da.etk.DSnr_06_0_00129
På Skovsbo i Fyen huserer spøgelserne værst af alle steder. Fanden har taget to herrer dér. Den ene gik den dag, da »manden« skulde hente ham, op på et tårnkammer og tog en tjener med. Da de havde siddet noget der inde, sendte herren sin tjener ud for at se, om der var noget at se på himlen. Han kom tilbage med den besked, at der var en lille sort sky....
da.etk.DS_06_0_00149
Når en frimurer fortryder, at han er kommen ind i laget, og vil ud af det, går de andre frimurere hen og stikker et hul med en] knappenål i hans billede, som de har hængende på væggen. Så er han død. Rytter - Niels, Hørning.
Jørgen Kiel, der havde været Bedstekarl på Selstrup i mange År, han blev også ved at gå der, da han blev gammel, og så gik han og hjalp til med et og andet. Så havde de Murer, og han skulde være Håndlanger. Murerne skulde til at mure en Væg op, der var falden ned, og så siger han til Mureren: Det kan ikke hjælpe, du murer den Væg op, for den er nede...
da.etk.DSnr_06_0_00126
Kusken Tyge på Engelsholm var meget fordrukken. En Gang skulde han kjøre for Generalen, men var fuld, og så vilde Generalen ikke have ham til det og kommanderede en anden til at spænde for. Men de kunde så ikke få Hesten til at gå for Vognen, og Enden på det blev, te de måtte have Bud efter Tyge. Så snart han satte sig på Bukken, vilde Hestene gå, og så...
da.etk.DSnr_06_0_00070
Sæbygård, der ligger nærmest ved Nakskov, er bygget af en mand, de kalder Barke Rad. Han sluttede akkord med Fanden om, at hvis ban vilde indhegne hans mark med et stort jorddige på én nat, så vilde han hore ham til. Natten efter kom en mand gående hen ad laudevejen, som forer til Nakskov, og blev meget forbavset ved at se et stort jorddige eller vold...
da.etk.DS_06_0_00506
De mistede en stor del stude på Baggesvogn, og så troede fruen, dede skidt folk havde skyld i det og havde forhekset dem. Så fik hun et par kvindfolk sanket sammen, der skulde hjælpe hende at brænde deher hekse. Det skulde nu sådan gå til, at de vilde stege hjærterne af tre stude og så samtidig læse i Cyprianus. De satte dem nu inde i et værelse og gav...
da.etk.DS_06_0_00172
Der var kvægsyge på Baggesvogn, og deres stude døde. Det var jo skidt folk, der var skyld i det. Så fik fruen det råd af en klog mand, at hun skulde gå til kirken om natten. Hun forsøgte det også og fik en fattig fæstekone med sig, som just ikke var lysten i det, men hun kunde ikke godt andet, da fruen bad hende om det. Min oldemoder kjendte konen....
Der boede en grev Feer på Baggesvogn, og han og hans kone er begravede på Sindal kirkegård. De havde stude på gården, og så en vinter døde der 50 stude for dem. Så troede de jo, det var lede folk, der var skyld i det. Fruen låner nu nogle kloge bøger af Bragholdt-kjællingen, og så fik hun to andre fruentimmer til sig, der skulde hjælpe hende med det her....
Der var en justitsrådinde på Baggesvogn, og hun vilde lære at hekse. Så havde hun fået tokjællinger tilhjælp, og de havde fået fat i Ceperånus. De fik så stilt et bål ild an, og der stegte de et kalvehjærte på og læste i bogen. Men så havde de vel båret dem galt ad. for de havde da fået Fanden læst til dem og kunde ikke få ham væk igjen. Så turede han...
da.etk.DS_06_0_00166
Fru Mette på Katholm havde forskrevet sig til den Slemme. Der var en trappe, som gik fra spisestuen og ned i kjælderen, men nu er muret efter, og så en dag, da Fanden skulde komme og hente hende, da sendte hun datteren ned i kjælderen for at tappe en kande vin. Da hun kommer derned, ligger der en stor sort hund på ankeret, men den gjorde hende ingenting....
På herregården Skovsbo boede en herremand, der stod i ledtog med Fanden. En søndag morgen, mens fruen var i kirke, bød han sin tjener gå ud og se, om der ikke nærmede sig en lille sort sky på himlen. Tjeneren gik, men kom tilbage og mældte, at der slet ingen skyer var at se. Kort efter bød herremanden ham gå igjen, og denne gang mældte tjeneren, at der...
131