Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
376 results
Danish Keywords: trold
Manden, der skal have en Kirke bygget, siger til Trolden: Kjære Find og Svind, den Sten den satt' du vind. Niels Pedersen, Mejrup ved Holstebro.
da.etk.DSnr_03_0_00532
Da Søby kirke skulde bygges, var det først bestemt, at den skulde stå på Kirkebjerg, men hvad de kjørte til om dagen, bar troldene om natten hen på det sted, hvor den nu ligger, og derfor blev den bygget der. morten rosenkjær.
da.etk.DS_03_0_00932
Sejlstrup kirke skulde have været bygget midt i sognet, og materialierne var allerede samlede, men troldene bar det hen, hvor den nu står, i sognets udkant, grdm. andresen, ø-brønderslev.
da.etk.DS_03_0_00930
Fårevejle kirke i Ods herred begyndte man først at bygge på bankerne nærmere ved stranden, men troldene .... Et par okser for en vogn ... og på den sære plads, hvor de standsede, blev kirken så bygget. v. bennike.
da.etk.DS_03_0_00915
Finderup kirke skulde have stået på en banke ved Kulby, som hedder Tingbjærg, men alt blev revet ned af troldene, som ikke kunde være der, når kirkeklokkerne kom til at lyde så nær ved dem. jørgen pedersen.
da.etk.DS_03_0_00914
Tranbjærg kirke på Samsø skal være bygget af en trold, som havde sit ophold i en stor banke i nærheden af kirken. Trolden havde tinget med præsten om, hvad han skulde have for at opføre kirken, og de var blevne enige om, at hvis præsten ikke kunde sige troldens navn, forend han var færdig med arbejdet, skulde det koste hans liv. Præsten gik nu og var...
da.etk.DS_03_0_00967
Der ligger her i Byen en Bakke, som kaldes Thomsebakken. Kirken skulde fra først af have stået her, men Trolde forstyrrede den, så at den blev flyttet hen på en højere beliggende og længere inde fra Søen værende Bakke. Den skal oprindelig have været helliget St. Thomas. Af dette Trold skal endnu et Spøgelse under Navn af »gamle Ring« færdes i Byen, og...
Skjærum kirke skal være opført af en trold, der boede i en høj. En mand havde gjort akkord med ham om det. Når han skaffede hans navn at vide, så snart kirken var opført, skulde han intet give, ellers miste livet. Da den var næsten færdig, gik han sorgmodig hen til en høj og satte sig. Et barn græd der nede, og moderen sagde: >Ti stille, for i morgen...
Vrejlev kirke skulde have været bygget et par hundrede favne længere oster, end den nu står; men . . . revet ned . . . Det var nær ved tvende høje, som var beboede af troldfolk, og så mente de, at når de forstyrrede arbejdet, kunde de blive fri for den klemren. Så blev kirken flyttet hen på sin nuværende plads, og troldene måtte da flytte deres vej....
Da Marvede kirke skulde bygges, var det bestemmelsen, at den skulde have ligget lidt uden for Menstrup by, omtrent en fjerdingvej derfra, hvor den nu ligger; men troldene, som boede i en nærliggende bakke, kunde ikke lide det, og da man derfor begyndte at bygge, var disse straks på spil ... og førte stenene derhen, hvor nu kirken står. Tilsidst blev man...
Da Højslev kirke i Fjands herred skulde bygges, blev arbejdet forstyrret om natten . . . Trolden skulde have den første brud, der som ung pige kom til kirken. Han tog hende og fløj bort med hende. Så kom han til en gammel mand og vilde have ham til at tage brudesmykket af hende, men han vilde ikke. Så kom han til en lille hjordedreng og vilde have ham...
Vind det er sådant et ussel fattigt sogn, og de kunde ikke evne selv at bygge dem en kirke. Så blev præsten kjendt med en mand, der boede oppe i en høj, og gjorde den akkord med ham, at han skulde bygge kirken, og hvis han så kunde gjætte hans navn, inden den blev færdig, skulde trolden bygge den gratis, ellers skulde præsten betale kirken. Trolden havde...
da.etk.DS_03_0_00958
Under Tølløsegård bruges et Overdrev, Grøndted kaldet, der mest består af Bakker og Bjerge. Deri skal være sådan Vrimmel af Trolde, at Bønderne, når man anstiller sig at tro deres Fortællinger, ikke bliver trætte af at fortælle. Mest er også der Troldenes Pudserier rettede mod Fruentimmerne. Oldn. Ark. Løjtnant Winther.
da.etk.DSnr_01_0_00050
En mand skulde bygge en kirke i tre dage, ellers skulde han dø. Går ud. Gjør akkord med trolden Si eller bjærgmanden Ekvad. Jeg har selv set hullet i kirken. Det var Egvad kirke. n. c.
da.etk.DS_03_0_00965
Fra Vind kirke. "I morgen kommer Find,0 fader din, med menneskeblod at drikke." Han siger til trolden: "À, Find, slå mig den sten lidt længere ind." Så slår han til stenen, at der bliver en revne. Den er bag ved alteret og kan aldrig dækkes eller kalkes efter. skibelund.
da.etk.DS_03_0_00959
Da Rødding kirke skulde bygges, var det så belagt med trolde her omkring, at de ødelagde alt, hvad folkene byggede op. Så var der en klog kone, der gav dem det råd, at de skulde få to kuliendes sorte stude, te der var ikke et hvidt hår på, og lade dem gå . . . Derfor ligger kirken uden for byen. rødding.
da.etk.DS_03_0_00928
Historien om den første og sidste Brud, der blev lovet til Trolden, fortælles også fra Haderup. Han kunde ikke få gjort Bruden noget ondt, så længe hun havde Brudekrandsen på; men så kom han til en Mand og bad ham om at tage den af. Han tvivlte jo nok på, at det var ikke rigtig fat, og vilde ikke. Så kom han til en Dreng, og han tog den af, og så rev...
En gammel Kone, Ellen Pedersdatter, der boer på Norup Mark ved Hadsund, har hørt sine Bedsteforældre fortælle følgende: I Højen Højgård, Nørre-Vingc, nordøst for Viborg, boede der Trolde. Der blev så tænkt på at bygge en Kirke der, og der blev også begyndt på Arbejdet, men det kunde Troldene ikke lide, og hvad der så blev bygget op om Dagen, rev de ned...
På Marlofte Skolelod havde man tænkt på at bygge en Kirke, men hvad der blev bygget om Dagen, rev Troldene ned om Natten. Så læssede man nogle Kampesten på en Vogn, spændte to Stude for og lod dem gå, hvorhen de vilde. Næste Morgen fandtes de på Stubberup Bakke. Det var heldigt nok, for derfra er en udmærket smuk Udsigt. En forhenværende Lærer Strohberg...
Tikjøb Kirke skulde oprindelig have været bygget i Saunte tre Fjerdingvej nord for Tikjøb, men Trolde eller andet Skarnstøj forstyrrede Arbejdet. Man spændte da et Par unge Heste for et Læs Sten til Bygningen og lod dem gå, hvor de vilde. De standsede først nede ved Bakken, hvorpå Kirken nu står, og man antog det da for Guds Vilje, at den skulde stå der.
927