Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
45 results
Danish Keywords: trold
Jeg har hørt et gammelt Rim fra min Hjemegn, der lyder således: Døstrup Duer, Vinum Fluer, Gasse Troild kan prygl dem olld. De tre Byer, Døstrup, Vinum og Gasse ligger i lige Retning af hinanden. Duerne og Fluerne og Troldene kunde aldrig enes. En Dag kastede en af Troldene en Sten efter Duerne i Døstrup, der vejede over 400 Pund. Den Sten faldt ned lige...
da.etk.DSnr_03_0_00039
Daler Kirke. En stor Kvadersten på Nordsiden af Tårnet bærer Mærker, der ligner en vældig Menneskehånd. Dette har givet Anledning til et Sagn om, at Trolde fra Emmerlev og Daler har kastet Sten efter hverandre, og at man af disse Stenhobe har bygget Kirkerne i Daler og Emmerlev. Martin Chr. Sørensen, Daler Mølle. Daler og Emmerlev Sogne, Tønder Nørre A.
Der boede en Troldkvinde ude på Hjælmen, og én inde på Hels. De to blev uenige, og så tog hun på Hjælmen en stor Sten og bandt sit Strømpebånd om og smed så Stenen ind til Arnakke. Men Stenen dumpede i Vandet udenfor, og den ligger endnu i Vandet noget ude. Den kaldes Blakke. Det højeste Sted der kaldes Jærnhatten, og det er Troldens Hat. Hun sank nemlig...
da.etk.DSnr_03_0_00033
En af Bakkerne ude ved Bulbjærg bærer Navnet Troldeting, og der siges, at Troldene har holdt Ting der i gamle Dage, men Tingstedet blev forstyrret, fordi to af de værste Trolde kom op at slås, og de tildængede hinanden med store Sten, som endnu ligger på Stedet uden nogen som helst Orden. I nogle af dem kan man godt se Mærker af Troldenes Fingre. Man har...
da.etk.DSnr_03_0_00026
Der ligger en bakke i Haraldslund skov, som kaldes Fandens bakke, og derved boede en trold. Lige over for på Hår mark på den anden side af åen boede også en trold, og disse to kunde ikke komme til rette om fiskeriet i åen. De vilde da kaste sten efter hinanden for at slå hinanden ihjel. Men stenene nåede ikke så langt, at nogen af dem blev dræbte. Hvor...
En meget stor Sten, som ligger i Nærheden af Landsbyen Rude, skal for meget lang Tid siden have ligget på Lillehøv, Venslev Mark, men da Troldeborg (nu Holsteinsborg) Kirke byggedes, kastede Troldene Stenen efter den. I Stedet for at knuse Kirken faldt den på Stedet, hvor den endnu ligger. Holsteinborg S., V. Flakkebjærg H. Johan Jensen, Oreby v....
da.etk.DSnr_03_0_00055
To Trolde kastede med Sten efter hinanden. Den ene stod på Hjorlsballe Bavnehøj, den anden på Harbohøj. Den førstes Sten faldt i Gjedsø Hule, den andens ved Lovdal på Søren Overgårds Hedebakker. Stenen ved Lovdal er kløvet i to Dele, og den største Del rager godt tre Alen over Jorden, den anden og mindre Del ligger ved Siden af. Om begge Sten hedder det...
da.etk.DSnr_03_0_00035
Nogle få 100 alen nord for Terslose by på marken ligger et par meget store sten nær op til hinanden. Midt på den ene sten er der rundt om den en fordybning, i den anden er der fem huller, der ser ud, som om de kunde være fremkommet ved et tryk af fem kjæmpefingre. Om disse sten fortæller de gamle der på egnen: For mange år siden boede der en trold i...
Da Ovrø Kirke var bleven bygget, og Klokken begyndte at ringe, forstyrrede det Trolden, som boede i Bakken, hvor nu Hyllinge Kirke i Horns Herred ligger, og han tog en stor Sten og kastede efter den. Retningen var også god nok, men den nåede ikke rigtig så langt, som Meningen var, idet den faldt ned i Præstemarken sønden for Kirken. At Trolden har været...
Et lidet stykke vej udenfor Skjørpinge by ligger ved det såkaldte Halkevad vad en kjæmpestor sten, der, som det fortælles fra gammel tid, skal være kastet af en trold efter Skjørpinge kirke, og den bærer endnu mærker af troldens styrke; ti hele hånden kjendes tydelig midt på den. For et par år siden rejstes den til en bavtasten for kong Frederik den...
da.etk.DS_03_0_00133
Indtil for få år siden lå der en stor sten i Nørre-Lem hede, som kaldtes Simons-stenen og sagdes at være kastet derhen af en trold på Tylandssiden, som vilde have slået Rødding kirke ned, men den var ham for tung og faldt ude i heden. Folk kløvede efterhånden stykker af den og bortførte disse, og da Bustrup lade for få år siden afbrændte ved lynild,...
Da Mariager Klosterkirke blev bygget, stod Trolden og så ned på den. Han opdagede da, at der langt ude i Øst var bleven bygget en anden Kirke, og det blev han meget ærgerlig over. Det var Vindblæs Kirke, som ligger meget højt. Han greb da en Sten for at knuse Kirken med og vilde smide den derover, men den nåede kun en fem Fjerdingvej, og der er dog...
Bjerringhøj ligger i Skjellet mellem Bjerring og Mammen Sogne. Der har boet en Trold i den Høj, og da Vejrum Kirke blev bygget, da slyngede han en Sten der over for at ville ramme Tårnet. Men så var der en Nisse i Hemmestrup, han vilde ikke have Tårnet slået ned, og så tog han en Bøg og slyngede imod Stenen, og derved fik den en fejl Retning, og så faldt...
da.etk.DSnr_03_0_00069
Henne ved Brøndum Kirke ligger der en Sten med fem Huller i, og Tårnet hviler endog på en Kant af den. Min Moder har fortalt mig, at der var to Trolde, der byggede Brøndum og Hvidbjærg Kirker, og den Trold, der byggede Brøndum Kirke, var så stor, at han sad på hans Knæ og murede Tårnet. Så blev Tårnet for højt, og da Trolden i Hvidbjærg så det, så blev...
da.etk.DSnr_03_0_00045
Høvdinggård ligger i Mern sogn og har forhen hørt til ryttergodset. I en af hovmarkernc der, som kaldes Hjortev&nget, lå for 50 år siden en lille høj, som var helt dækket med sten og kaldtes Djævlebjxrget. Der boede troldfolk, og da man byggede mange kirker, brugte man mange kampesten og tog af dem, der lå pa hø;en. Men så blev troldene vrede, og da...
da.etk.DS_03_0_00034
Tæt ved Tolne kirke på Østergårds mark ligger en uhyre stor kjæmpehøj, der næppe har sin lige i hele landet; den kaldes Bjærget. Der boede jættefolk, som var skrækkelig store og rådede over alle de små bjærgfolk. Folkene vilde bygge en kirke tæt ved, hvor nu Stenhøjen (en samling af omtrent 40 store bavtasten af 3, 4 alens højde, der står i en langstrakt...
Trold i Store-Fuglede kastede sten efter Tømmerup kirke, men Tømmerup-trolden sparkede til den, da han stod oppe på Bøgebjerg, så den fløj tilbage og kom til at ligge på Ubberup mark. jørgen hansen.
da.etk.DS_03_0_00184
Odense Å løber igennem Nørrebroby. Ved dens højre bred ligger en stor sten nede i et hul. Det var jo sådan, at i gamle dage kunde store kæmper og trolde ikke lide kirkerne, og da Nørrebrobys kirke omtrent var færdig, var der en stor kæmpe, der stod oppe ved Værninge By og kastede denne store sten efter kirketårnet. Retningen, den var kastet i, var god...
Ude på Rønhøj i Ovdrup hede stod en gang en kjæmpe og vilde med en stor sten slå tårnene af Ovdrup, Salling og Næsborg kirker. De to sydligste kirker, Ovdrup og Salling, slog han tårnene af; men stenen gik osten om Næsborg og ligger ude i Næsborg kjær, og kjæmpens fingre sidder kjendt i stenen. Dette sagn fortælles også noget anderledes: Én gang boede...
da.etk.DS_03_0_00211
Der var en Færgemand ved Hvalpsund, han havde sådan en pæn Datter. En Trold ovre på Fur vilde gjærne have hende til Kone og bejlede til hende ved Faderen. Ja, hvis han kunde lægge en fast Bro af Jord over ved Hvalpsund, så skulde han få hende. Så gik Trolden op til Ærtbølle Bakke, lagde der hans Vante og skrabte Jord i den. Da han fik den fyldt, rejste...
da.etk.DSnr_03_0_00133
135