Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
10 results
Danish Keywords: skrive
I Tæbring er en lille toft, som kaldes Kjæmpetoft. Der var en gang to kjæmper, der sloges på denne toft. Den ene tog en guldbeslagen pibe fra den anden og kastede ud i en dam der i nærheden, som kaldes Gulddam. mads skriver, mollerup.
da.etk.DS_03_0_00090
På det nordvestre hjørne af Mors fandtes ved siden af fjorden en mængde store sten, der kaldtes Klingersten. Disse skulde efter et gammelt sagn være slyngede her over fra kjæmperne i Ty, der stredes mod kjæmperne i Mors. De sidste stod på Tiisbjær^ bakke i god behold, medens stenene faldt neden for bakken pa det oven for betegnede sted. mads skriver.
Udi den søndre vang findes Oddehøj, der som Odde Magus (?) vist uden tvivl ligger begraven. Med tegn er det i vor tid bevist, som videre i fremtiden kan skrives. espo, væbmandhøjes k. Præsteindb. til O. YV.
Omtrent et bøsseskud i sydvest for Ørndrup er en kjæmpegrav. Nu traf det sig, at folkene i Ørndrup var samlede Inærheden af graven for at slå hø. Ligesom de sad allerbedst og spiste deres meldmad, var der en af pigerne, som råbte: "Se, se!" — "Hvad skal vi se?" sagde de andre folk, "vi ser ingen ting." — "Kunde Iikke se, at der kom en op af graven?" —...
Imellem Frøslev og Mollerup er en vej, som hedder Staghøj vej. Der har altså været en høj i nærheden, som hed Staghøj, men der er ingen nu og har ikke været i mands minde. Det er længe siden, højen var der, men den udmærkede sig ved at være beboet og ved hverken at være sammenkjørt eller udkjørt, for den er forsvunden af sig selv. I denne høj boede en...
Et par bøsseskud fra Toksværd kirke er to store høje, den ene kaldes Låddenbanke, og den anden Addebanke. Disse høje har i gamle dage været beboelsessteder for nogle frygtelige troldfolk, farfader kaldte dem jætter. Om aftenen så man bestandig lys ved højene, men folk var bange og gik langt uden om. De var små og hæslige at se til. Stundom gik de til...
Gadelamsgilder. Dertil bytter nogle af karlene byens ungdom, så hver af karlene får en pige: “gadelam”. Det blev skrevet op på en seddel, som blev slået op på smedjedøren, så hver kunde se, hvem den skulde have. Og den dag. det var så bestemt, gik hver karl hen og hentede sin pige. og der fik de smørrebrød og kaffe og suppe og kjød, hvorpå de gik med...
da.etk.JAH_04_0_00007
Vises der at have været adskillige herregårde, som er: Osten ved Lundsby haver været en, hvorpå haver boet fru Mette (som der menes), der havde trætte med Gråsvend om en guldstol, som hun lod sætte i kirken. Ved A/W haver en anden herregård været, hvorpå Tule Vognsen skulde have boet, og endnu er cn liden mose, hvor der graves torv og kaldes endnu Tulcs...
Det til en af Grevskabet Gyldenstens og segs af dets Husmænd fra Hårslev By udlagte Jordebjærg, der vel skrives Hjortebjærg, men af Almuen med én Mund kaldes Jordebjærg, der ligger et Par Bøsseskud inden for Hårslev Sogns nordlige Grændse mod Skovby til, er kj endelig ved Kunst af delt i tvende Banker, en større sydlig og mindre nordlig. Den mindre har...
Et andet brudstykke af en Cyprianus. At læse for tyve. Læs disse ord en Torsdagmorgen i din dør eller i din gårdsled før solens opgang: Jesusgik eengaug ud påen heede. Der mødteham en mand. flvor vil du gå hen? sagde Jesus Christus. Jegskal gåe hen og stjæle fra N.N. og giøre ild. Jesus sagde: Nej, det skal du ikke giøre. Jeg mauer dig i dine been, dine...
da.etk.DS_06_0_00209
21