Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
24 results
Danish Keywords: mur
Tranbjærg kirke på Samsø skal være bygget af en trold, som havde sit ophold i en stor banke i nærheden af kirken. Trolden havde tinget med præsten om, hvad han skulde have for at opføre kirken, og de var blevne enige om, at hvis præsten ikke kunde sige troldens navn, forend han var færdig med arbejdet, skulde det koste hans liv. Præsten gik nu og var...
da.etk.DS_03_0_00967
I Hellevad Kirke er der et Hul i Muren, som man ikke kan få en Sten til at sidde fast i. Man har også prøvet på at våge over den, men den faldt alligevel ud Natten efter, at den var sat ind. Hellevad S., Åbenrå A. Jeppe Madsen, Roost. (Bramming Efterskole).
da.etk.DSnr_03_0_00534
På Søren Ebbes mark i Viks?ices ligger Guldstubbehøj. En mand, der en aften kom ridende hjem fra Sakskjøbing, så trolde dandse.. . . Guldbægeret. Red ind på en kornmark. Men da han kom ud igjen, var trolden efter ham, indtil han kom til et højt gjærde med et led på, der hvor nu skolen er. Da råbte trolden: "Stat, gjelding (gilding)!" men manden råbte :...
da.etk.DS_01_0_00810
På Næsby mark ligger to høje med troldfolk i. En aften, da trolden i den ene høj havde gilde, cg den stod på ildstøtter, kom en karl ridende der forbi, og da han så, at troldene dandsede, gik han ind og dandsede med til langt ud på natten. Næste aften kom han atter ridende der forbi, og da de sad og drak der inde, bad han om at få noget at drikke med....
Lidt over en mil syd for Slagelse på venstre side af vejen mellem Skjørping og Flakkebjærg, på Skjørping byes mark var for nogle år siden en høj, der nu næsten er udjævnet, og den kaldes Barnet. Som en bonde fra Flaláebjærget en aften kom ridende hjem ad fra Slagelse og kom nær til Barnet, så han hele højen stå på fire gloende pæle, og da han kom...
da.etk.DS_01_0_00803
I Sønderjylland i Nørre-Hostrup sogn findes en kirke, der siges at være bygget af trolden. En bygmester, som havde påtaget sig at bygge Nørre-Hostrup sogns beboere en kirke, der skulde ligge lidt ost for byen på heden, gik om aftningen ærgerlig hjem, da det nu gik op for ham, at han ikke kunde opføre kirken til den af ham forhen antagne pris. Som han gik...
Til Hellevad Kirke knytter sig mange Sagn. Et af disse Sagn lyder således: Da Kirken skulde bygges, blev der Sten kørt hen på det Sted, hvor man vilde have, at den skulde ligge. Men hvad man kørte hen om Dagen, blev nedrevet og bortført om Natten. Mesteren, som havde påtaget sig at bygge Kirken færdig til en bestemt Tid, var meget kjed af, at han ikke...
da.etk.DSnr_03_0_00535
Der skulde bygges en ny kirke sønderpå. Men bygmesteren forakkorderede sig. Så kom han til en mand i en grå kjole, og han lovede at opføre kirken, hvis bygmesteren vilde give ham hans mindste barn. Så gik det rask med arbejdet. Konen gik en dag ude og flyttede kreaturerne, og da græd det nede i højen. "Ti du kun stille, sønlille", sagde det, "nu kommer...
da.etk.DS_03_0_00960
En Bjærgmand havde taget sig på at bygge Hellevad Lillekirke, og hvis de kunde gjætte hans Navn, vilde han ingen Penge have for sit Arbejde. Den Mand, der først havde taget sig på at bygge den, kunde ikke gjætte Navnet, og gik så meget bedrøvet ud den sidste Dag og lagde sig ved en Høj. Da hørte han et Barn græde nede i Bjærget og en Kone sige: »Græd...
da.etk.DSnr_03_0_00536
Her sønder på er en kirke, det var den første, der byggedes i den egn. Sognemændene gjorde akkord med bygmesteren om arbejdet, og den gik ud på, at hvis han ikke kunde blive færdig til en vis tid, skulde han af med hans liv. Så begyndte han, men blev snart klog på, at han ikke kunde blive færdig. Som han nu helt harmslagen gik ude om natten, kom der en...
Den gang A/sø kirke skulde bygges, havde bygmesteren forpligtet sig til at gjøre den færdig til en vis tid, ellers skulde han give en masse penge. Men ligesom han havde fået grunden sat og skulde til at mure, fandtes denne styrtet ned på vejen, som fører forbi pladsen og går efter Grenå. Han måtte til at begynde igjen, og tiden nærmede sig, da han skulde...
da.etk.DS_03_0_00952
De vilde til at bygge en kirke ovre i Bræsten sogn, og det var den første kirke her i landet, så gammel er den. Men muren faldt ned om natten, og de kunde ikke komme nogen vegne med det; troldene heksede det vel ned . . . spænde to nybær køer for en tønde. Nu kunde de jo gå til hvad side, de vilde, og på den måde kom kirken til at ligge på sin nuværende...
da.etk.DS_03_0_00869
Egvad Kirke. En Bygmester havde lovet at opføre Kirken til en bestemt Tid, men havde mange Uheld ved Arbejdet og så sig ikke i Stand til at holde sit Løfte. Da han en Aften gik og klagede sig for, hvordan han skulde bære sig ad, kom han til en lille grå Mand, som tiltalte ham og blev enig med ham om at udføre Arbejdet på den Betingelse, at hvis han kunde...
da.etk.DSnr_03_0_00541
Den gang A/so kirke på Djursland blev bygget, gjorde mureren, som skulde bygge kirken, akkord med en nisse om at bygge den for ham. Nissen skulde ikke have andet for sit arbejde, end at mureren skulde gjætte hans navn. I modsat tilfælde skulde mureren give ham solen og månen eller kristen mands hjærte. Da nu kirken begyndte at nærme sig sin fuldendelse,...
da.etk.DS_03_0_00951
Til Astmp kirke knytter sig folgende sagn. I en høj ved Lutide var der forhen underjordiske. De holdt gilde om natten, og så længe det varede, holdt folk ikke af at komme for tæt hen til højen, der da var åben, så at man kunde se, hvordan troldtojet dandsede og drak. Det skete alligevel en enkelt gang, at der kom nogen forbi, og de kunde da se, at...
På Frorap mark ved Nyborg er der en stor banke med en dyb hulvej igjennem. Da en mand en gang red her forbi, kom en trold ud af højen og bod ham en gang at drikke. Han tog også mod bægeret, men slængte drikken bag over sig, noget faldt dog på hesten og sved bårene af, men bægeret red han rask af sted med hen over en pløjet mark. Trolden forfulgte ham...
da.etk.DS_01_0_00816
Tæt øst for Gudbjærg Byes Tofte lige tæt ved Åen lå en stor Høj, Folk kaldte Gillehøj. Nu er den ikke mere at se, da Folk vovede at tage Stenene af den, den Gang den store Stenbro blev sat over Åen for en fyrretyve År siden. Men i gamle Dage kunde Folk gå på Gudbjærg Gade og se Højen blive lettet på fire røde Støtter, og så var Lystigheden i fuld Gang...
Da Ovre kirke var bygget, fortrød en trold, at den var bygt, og han gik op og satte ryggen mod kirken og vilde skyde den om, men han kunde ikke, endskjøndt det endnu skal være kjendt i muren, hvor han satte ryggen til. n. j.
da.etk.DS_03_0_00121
En halvanden Mil herfra ligger Egvad Kirke (Hellevad lille Kirke), og på Sydsiden af Kirkemuren er der et Hul oppe ved Siden af Våbenhuset under Taget, det kan aldrig blive tilmuret og er der den Dag i Dag. Den Gang Kirken skulde bygges, var der en Murmester, der havde taget det an, og han var gået ind på, at den skulde være færdig til en vis Tid. Men...
Da Beboerne i Egvad havde dannet en egen Menighed, ønskede de også at bygge sig en Kirke. De fandt en Bygmester, der var villig til at tage sig Arbejdet på, og der blev fastsat en Dag, da Kirken skulde være færdig, og den Bestemmelse blev taget, at hvis den så ikke kunde være færdig, skulde Mesteren lade sit Liv. Værket skred også i Førstningen rask...
65