Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
23 results
Danish Keywords: lygtemand
Når man ser lygtemanden, skal man vende sin kjol, så går han bort. J. Bircherod.
da.etk.DS_02_J_00004
Den gamle mand, a tjente, han kom hjem en aften og sagde: «Nu blæser a dig min sjæl et stykke, for nu er a hjemme.» Da var det lygtemanden, og i det samme slog han et gålm eller et blammer ad ham lige i gårdsleddet. Manden blev ræd alligevel i udenden. «Tu, det var daosært,» sagde han, da han kom ind. «Hvad var det?» — «A, det var lygtemanden.» Gården...
I den mark, der strækker sig fra Lars Hansens gård i Lumby ned til Lyndetse-rejen, har lygtemanden tit været set. En gang, mens Kristen Bæk tjente der, så han den. Han tillige med en karl var ude at sætte «klojte» til nat, og da så de, at lygtemanden spillede oppe på Stenlose mark. Den ene bandte og sagde, at han kunde gjærne komme og lyse for dem, så...
I har vel hørt snak om Lavst Skalle, han var spillemand og gik omkring og spillede for folk for at tjene en skilling, men så vilde han også gjærne gå og mede i Norre-å. En dag havde han været der nede på fiskeri og går så om aftenen op til Vestervelling. Der kommer lygtemanden efter ham, og han slipper i en torvegrav, te han er i én skoggerlogger over...
Hr. Linde, præsten i Vildbjærg, var en aften kjørt vild. Da" ser præsten noget lys, og så spørger han karlen, hvad det var. Så siger en pige, der var oppe at kjore med, te det var lygtemanden. «Lygtemanden, hvad vil det sige?» — «Det vil ikke sige andet end en kompi af Fanden.» Så gav præsten et negger med hans hoved, og „så kjørte de videre. Anders...
da.etk.DS_02_J_00034
Jager man efter lygtemanden, kommer han hen til én. Man må da passe at tage en kniv eller andet jærn op af lommen, for ellers springer den op på én. Nik. Chr.
da.etk.DS_02_J_00006
Sorte-Severin pralede også af, at han kunde vise lygtemanden væk. Han var ude til smedens i Rosenlund at kaste mergel, og så om aftenen, ;de kom hjem og havde spist, vilde smeden slå et væddemål med ham om det. Han sagde, at han kunde ikke gjøre det, men Severin sagde jo, og da de nu havde væddet, skulde de jo ud at se efter lygtemanden. Da havde smeden...
A har tit hort fortælle om lygtemanden, og a har også set ham. En gang gik a fra Hadsten om aftenen klokken 9 og kommer forbi Galten. Der ser a et lys, der flytter sig, og a tænker straks : «Det er lygtemanden.* Da a kommer ned ad en bakke, ser a, han rejser ud efter en gård, der ligger lige ved Skanderborg-landevejen, og da blinker han lige hvert...
da.etk.DS_02_J_00038
På Møen ved Fanefjord er en flad slette, som kaldes Måderne. Om sommeraftenerne ser man ofte et lysglimt fare derover, og det er lygtemanden eller landmåleren, som han også kaldes. Der siges, at en landmåler her gjorde uret, og nu må han gjøre det om om natten. En mand, som ikke vilde tro, at det var sandt, fandt for godt at forfølge landmåleren og se,...
En aften vilde a gå hen og låne en skovl og greb,. og da så a mange flammer, der slog op i retning efter Skovsgård. A lob ind igjen og sagde: «Mogens, kom ud, Skovsgård brænder!* Han løber ud og op på deres torvestak, men da var der ingen ting, og han sagde : «A, det var jo ikke andet end lygtemanden, ham har a tit set der nede i Langmosc.» Nogle år...
I den ostlige side af Ry sogn fra Langebakkerne til Hejnæs går der en lygtemand, der skal være slem til at vise folk vild i mørke. To koner fra sognet gik en aften denne vej, og allerbedst som de gik og tænkte på ingen ting, kom han efter dem og sSgte at få dem vild, men da dette ikke lykkedes, forfulgte han dem også i hælene lige til Hejnæs. Den ene af...
da.etk.DS_02_J_00042
En aften, a kjørte fra Svingelbjærg og til Farsø, så vi lygtemanden lige så hoj. A sagde: «Hvad, vil han sådan lyse for os i aften ?» Manden, der kjørte for os, begyndte at tysse og gjøre kors for sig. «Det betyder ikke noget,» sagde a, og så satte a ham væk fra mig, idet a tog min vante og vendte avet og svingede den tre gange rundt lige imod ham, og så...
A kjorte en gang med jordemoder og vilde hjem, og det var tåget og mørkt i vejret. Da kom lygtemanden og gik ved siden af mig. Det blev ved så meget som fjerdeparten af en fjerdingvej, og det var lige så sort for mig som en bagerovns-munde. Bæsterne var slet ikke rædde for det. A var heller ikke ræd, for a havde hørt så meget om denher lygtemand. Niels...
For mange år siden gik en mand en aften på Glud gade. Ligesom han nu bedst går og tænker ingen ting på, får han et lys at se ved den ene side af ham, og det blev ved at følges med ham. «Da vil a ikke have ham at følges med,» tænkte manden, og så vender han sig lige om til det og siger: «Gå væk, dit svin!» Det første han havde sagt det, så var lygtemanden...
da.etk.DS_02_J_00023
En gang var både Per Tælling og flere ude på fjorden på is ved deres heltgarn. Nå, så står lygtemanden et sted der på land, og så vilde Per Tælling jo til at flytte ham, og så flyttede han ham over på Vordebjcerg. Det lystrede ham godt nok. Så flyttede ban ham over til Lynderupgård. «Stræb nu og lys op for mig, te a kan se ogrede mit ned, te Dævlen skal...
En pige gik en morgen klokken 2 til hove at rense. På vejen traf hun en lygtemand, hvorfor hun åbnede siu kniv på halvt og vendte den imod ham. Men aldrig så snart havde hun gjort det, for lygtemanden foer ind på hende og kastede hende til jorden. Dagen efter fandt man hende halv dod, og hun blev aldrig rigtig rask, så længe hun levede. Ubberup. F. L....
da.etk.DS_02_J_00014
En mand kjorte en aften, da det var meget morkt, fra Karup mulle efter sit hjem ude på Alheden. På vejen så han en lygtemand. Så siger han sådan for lojer: «Kom én af jer karle og lys mig hjem, så vanker der en drikkeskilling.! Så kom også en lygtemand og hoppede foran vognen lige til mandens hjem. Da de kom der, kunde han ikke komme af med den. Så gik...
da.etk.DS_02_J_00012
Lige kjormisaften så a et lys på Per Amands mark, det gik op og ned, frem og tilbage; somme tider gik det lige i vejret langt op, og da sluktes det. Da a kom til gården, kom det fra Gåsdam og satte lige op efter gården, og så blev det stående på vejen. Da gik a hen og vilde se det, for a troede, det var én, der gik med en lygte, og a kom også så nær, a...
En kone i Vantinge har fortalt, at da hun var lille pige, fulgtes hun en aften med sin moder hjem fra besøg i Findinge i Espe sogn, og da kom lygtemanden til dem og fulgte dem lige i hælene. Men da vejen bojede til siden, stillede den sig lige for dem tværs over vejen, og det så for deres ojne ud ligesom en stor længe hus, der brændte hojt i vejret. De...
Der var en mand, han vilde ikke tro, at der var lygtemænd til, skjondt hans tjenestekarle tit havde set dem i en mose uden for gården. En aften kommer én af karlene ind og siger til manden, at nu kunde hu få syn foi sagen; ti nu gik lygtemanden ude i mosen igjen. Manden gik ud, og han så da også et lys bevæge sig dernede, men endda sagde han, at det...
65