Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
12 results
Danish Keywords: kirke
Ordrup og Skarpsalling kirker er begge to kullede, men de har en gang haft tårn. Der var en trold i Ars og en i Næsborg, og de var kommen i strid med hinanden. Så vilde trolden i Ars slå Næsborg kirketårn ned for at hævne sig, men han var så uheldig eller heldig, hvad man nu vil kalde det, at han ramte både Ovdrup og Salling tårne og slog dem ned, og så...
Høvdinggård ligger i Mern sogn og har forhen hørt til ryttergodset. I en af hovmarkernc der, som kaldes Hjortev&nget, lå for 50 år siden en lille høj, som var helt dækket med sten og kaldtes Djævlebjxrget. Der boede troldfolk, og da man byggede mange kirker, brugte man mange kampesten og tog af dem, der lå pa hø;en. Men så blev troldene vrede, og da...
da.etk.DS_03_0_00034
Maglesten o og den ene bortsprængte Tippelsten (Ljungby) er kastede efter Ahus kirkes spir af en troldkvinde, der stod på Ryssbjærget i Blekinge. john johnsson, kbh. Optegnet i Legeved.
da.etk.DS_03_0_00198
Den trold, der står indhugget på Holsted kirkes korgavl, kaldes Bjøvlund trold og har boet ude på Bjøvhind hede. n. j. termansen.
da.etk.DS_03_0_00113
Ovre på Fyen boede der en Troldkvinde, som var meget vred over alle de Kirker, der blev bygget. Da hun en Gang så over imod Sundeved fik hun Øje på Broager Kirke, som den Gang blev bygget. Men da hun troede, at det var en Ridderborg, brød hun sig ikke derom. En Søndag kom hun så til at lytte til Klokkeringningen og hørte også Klokkerne i Broager Kirke....
Omtrent midt vejs imellem Slagelse og Kalundborg ligger en lille by, som hedder Bækkendrup. Den eneste mærkværdighed, der er ved byen, er den, at kirketårnet vender mod øst, derfor er der også adskillige, som tror, at byen hedder Bagvendrup. Det er dog ikke tilfældet. Der er et sagn, som forklarer det hele. I meget gamle tider lå der et slot i udkanten...
Ude på Rønhøj i Ovdrup hede stod en gang en kjæmpe og vilde med en stor sten slå tårnene af Ovdrup, Salling og Næsborg kirker. De to sydligste kirker, Ovdrup og Salling, slog han tårnene af; men stenen gik osten om Næsborg og ligger ude i Næsborg kjær, og kjæmpens fingre sidder kjendt i stenen. Dette sagn fortælles også noget anderledes: Én gang boede...
da.etk.DS_03_0_00211
En gammel mand i Vejen, der nu er død, fortalte, at der østerst i Vejen by boede to troldkjællinger. Så havde de en præst i Vejen, der hed N. J. Bitxou, det var min bedstefaders bedstefader, og han var gået ind til dem og vilde have omvendt dem, men de fik magt over ham, så da han næste søndag kom på prækestolen, så blev han rørt på mælet og måtte gå ned...
da.etk.JAH_06_0_00834
Da Sæby Kirke skulde bygges, boede der en Trold i en Høj lidt derfra, og han blev meget vred over, at der skulde sættes en Kirke på hans Område. Hvad der så blev muret op om Dagen, det rev han ned om Natten, men for at kunne overkomme Arbejdet gik han i Kompagni med en Trold på Ørnebjærg og en på Langemark. Til sidst måtte Håndværkerne gå til den Sæby...
da.etk.DSnr_03_0_00103
Den Tid de byggede Broager Kirke i Sundeved, og Fynboerne så, at der blev to Tårne på den, så blev de misundelige over det, for de havde ingen Kirker med to Tårne. En Troldkvinde især blev så forbitret, og så tog hun hendes Hosebånd og tog en stor Sten i og slyngede efter Tårnene. Den Sten faldt ned i en Kløvermark imellem Broager og Dybbøl, dog nærmest...
da.etk.DSnr_03_0_00095
Vest for Vejen imellem Tårs og Ugilt Kirker ligger Langhøj. En Dreng fra Karmisholt i Tårs gik en Dag på denne Høj og uttede Får. Som han lå der allerbedst, hørte han en Røst i Højen sige: »Lad mig få en Hat, at jeg kan komme til Brylluppet i Stoksted.« Således kaldes en Gård, som ligger lidt nordøst for Tårs Kirke. Nu hørte han flere sige lige sådan, og...
For mange år siden boede i Norhalne en husmand, der kaldtes Kristen Burmand. Han var en rigtig trold. Folk troede fuldt og fast, at han kunde forvaudle sig til en ulv og i en sådan skikkelse udøve de samme gjerninger som en virkelig ulv. Folkene i Norhalne, der var hans næste naboer, levede han tilsyneladende i venskab med, men de måtte dog flere gange...
da.etk.DS_02_F_00041
41