Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
44 results
Danish Keywords: kirke
Da Skjelby Kirke blev bygget, boede der en Heks ovre på Lolland i Nærheden af Guldborgsund, og hun blev meget vred over Kirkens Bygning og vilde forpurre det, hvorfor hun tog en meget stor Sten og lagde i sit Flættelad og slog den efter Kirken, men kastede fejl, så Stenen kun nåede ind i Fiskebæk Skov og blev Overligger på en Høj, som kaldes Stenhøjen, i...
Den trold, der står indhugget på Holsted kirkes korgavl, kaldes Bjøvlund trold og har boet ude på Bjøvhind hede. n. j. termansen.
da.etk.DS_03_0_00113
Der var to Kjæmper, der byggede Års og Blære Kirker, den ene boede i Års og den anden i Blære. Men så kom de op at slås om de to Gårde i Svendstrup. Vores Kjæmpe vilde, at de skulde høre til Blære, og Kjæmpen i Års vilde, at de skulde høre til Års Sogn. Da han var den stærkeste og kunde stå sig, kom de to Gårde til at høre til Års, endskjøndt de ligger...
da.etk.DSnr_03_0_00030
Den Gang Daler og Emmerlev Kirker blev byggede, stod to Kjæmper og kastede Bold med store Kampesten til hinanden. Af Stenbunkerne i Daler blev Kirken i Daler bygget. På en stor Sten, der sidder i den nordlige Tårnmur lidt oven for Grunden, sees Aftryk af hans fem Fingre. En Kjæmpe på Røm har smidt en Sten efter Ballum Kirke. Den sidder i Muren, og der er...
da.etk.DSnr_03_0_00081
I Daler Kirkes nørre Tårnmur nede ved Jorden sidder en meget stor Kampesten, som en Kjæmpe har kastet fra Emmerlev Kirke, og man ser endnu Aftryk af alle hans Fingre i Stenen. Der sidder også i Muren en mindre Sten, hvori en Fod er aftrykt. Den Sten har han stået på med Foden, da han stod og kastede den anden Sten, og på den Måde er Aftrykket fremkommet....
da.etk.DSnr_03_0_00080
Tamdrup kirke var en af de første kirker, der blev bygget her på egnen, og da boede der en stor jættekvinde ovre i æ Bavnhøw (Ejersbavnehøj). Hun kunde ikke tåle at se kirken og gik derfor en dag op til det sted, hvor nu Ovsted kirke ligger, og tog en stor sten og kastede den efter Tamdrup kirke, men den ramte heldigvis ikke, den kom omtrent 600 alen for...
To Kjæmper byggede Tømmerby og Vust Kirker. Den første var så høj, at han lå på sine Knæ og satte Taget på. Da han i Vust så, at Tømmerby Kirke var den kjønneste, blev han arrig og kastede en stor Sten efter den, men den ramte ikke. Stenen ligger i* endnu østen for Kirkegårdsdiget, og der er 5 Huller i den, som er Mærker af hans Fingre. Lærer Sogård...
da.etk.DSnr_03_0_00062
To Jætter byggede på samme Tid Ris og Hjordkjær Kirker, og så kappedes de om, hvem der kunde blive først færdig. Men da han, der byggede Ris Kirke, mærkede, at han blev den sidste, blev han så vred, at han kastede Murskeen så voldsomt mod Tårnet af Hjordkjær Kirke, at det faldt om. Derfor fik Kirken hverken Tårn eller Spir. Anne Dorthea Mejlancl, Kassø....
da.etk.DSnr_03_0_00049
Burkal og Bylderup Kirker ligger en lille halv Mil fra hinanden. Den Gang de byggede dem, da havde Bygmestrene kun én Hammer, og den smed de fra den ene Kirke til den anden, eftersom de brugte den. Det var da et Tegn til, at der var Kraft i dem. Burkal og Bylderup Sogne, Tønder Nørre A. Mathias Pedersen, Ribe.
da.etk.DSnr_03_0_00048
I Fabjærg sogn ligger der en gård, som hedder Kvisgård, og lidt til nordvest for den en mark, som hedder Kvisgård f&lled. På denne mark ligger der en masse store sten, som menes at skulle være fra den tid, da kristendommen blev indført i Danmark. Rom kirke skal være en af de første kirker, som er blevne byggede her i landet, og herover skal Norges...
da.etk.DS_03_0_00155
Hornstrup og Hover kirker skal være af ældgammel oprindelse, så deres bygning endogså skal være begyndt i den tid, der var kjæmper til. De ligger hver på sin side af Grejsdalen, næsten lige overfor hinanden, og under bygningen smed kjæmperne hamrene, eftersom de skulde bruges, fra den ene kirke til den anden. e. t. k.
Borbjærg kirke skal være bygget af to kjæmper, der var så høje, at når de stod på jorden, kunde de række op og indsætte de to skjævvinklede sten, der sidder i kirkens Østre ende, den ene en halv alen over den anden. Bjærgmanden betingede sig ved opførelsen, efter et andet sagn, at der måtte blive en åbning, af hvilken han kunde fare ud og ind, i...
Ovre på Fyen boede der en Troldkvinde, som var meget vred over alle de Kirker, der blev bygget. Da hun en Gang så over imod Sundeved fik hun Øje på Broager Kirke, som den Gang blev bygget. Men da hun troede, at det var en Ridderborg, brød hun sig ikke derom. En Søndag kom hun så til at lytte til Klokkeringningen og hørte også Klokkerne i Broager Kirke....
Henne ved Brøndum Kirke ligger der en Sten med fem Huller i, og Tårnet hviler endog på en Kant af den. Min Moder har fortalt mig, at der var to Trolde, der byggede Brøndum og Hvidbjærg Kirker, og den Trold, der byggede Brøndum Kirke, var så stor, at han sad på hans Knæ og murede Tårnet. Så blev Tårnet for højt, og da Trolden i Hvidbjærg så det, så blev...
da.etk.DSnr_03_0_00045
På B&ksgård mark en fjerdingvej vest for Give er en meget stor sten, som kaldes Kjæmpestenen. Samtidig med at kirken i Give blev bygget, boede der i Skjærlund, Brande sogn, en arrig trold, der slet ikke kunde tåle, at der blev bygget kirker, og særlig var bygningen af en kirke i Give ham en torn i øjet. Da kirken nu var bygget, tog han stenen, der...
Høvdinggård ligger i Mern sogn og har forhen hørt til ryttergodset. I en af hovmarkernc der, som kaldes Hjortev&nget, lå for 50 år siden en lille høj, som var helt dækket med sten og kaldtes Djævlebjxrget. Der boede troldfolk, og da man byggede mange kirker, brugte man mange kampesten og tog af dem, der lå pa hø;en. Men så blev troldene vrede, og da...
da.etk.DS_03_0_00034
Maglesten o og den ene bortsprængte Tippelsten (Ljungby) er kastede efter Ahus kirkes spir af en troldkvinde, der stod på Ryssbjærget i Blekinge. john johnsson, kbh. Optegnet i Legeved.
da.etk.DS_03_0_00198
En trold slog med sten tårnene af to kirker, men da han vilde til at i lag med den tredje, det var Næsborg, tog han fejl, og stenen faldt i kjæret nord for Havgård, hvor den lå, til den for få år siden blev sprængt. Den kom syd fra. næsborg.
da.etk.DS_03_0_00192
Nede ved Issefjordens Bred ud for Stokkebjærg Skov ligger en stor Sten, som kaldes Lammestenen, og om den fortælles: Ovre på den modsatte Bred af Fjorden boede en mægtig Kjæmpe. Der blev i hans Tid bygget en Mængde Kirker, og det var en Plage for den gamle at høre på al den Klokkeringning. Da han en Dag fik at se, at der var bleven rejst en Kirke i...
da.etk.DSnr_03_0_00121
Odense Å løber igennem Nørrebroby. Ved dens højre bred ligger en stor sten nede i et hul. Det var jo sådan, at i gamle dage kunde store kæmper og trolde ikke lide kirkerne, og da Nørrebrobys kirke omtrent var færdig, var der en stor kæmpe, der stod oppe ved Værninge By og kastede denne store sten efter kirketårnet. Retningen, den var kastet i, var god...
142