Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
21 results
Danish Keywords: fylde
Lidt syd for Skjørpinge har der været en Høj, som beboedes af Trolde. Disse havde Gilde en Sommeraften, drak Vin og Mjød og dandsede og var meget lystige. En Ungkarl kom ridende forbi Højen og bad om at få noget at drikke, da han var tørstig efter den lange Rejse. En af Troldene gav ham et Guldbæger fyldt med Vin at drikke af, men han fattede Mistanke...
På en Høj ved Vejstrup gik en Mand og pløjede. Med et stødte han på en Sten, og en lille Troldmand kom op og sagde: »Jeg véd meget godt, at din Kone snart skal gjøre Barsel, og så vil jeg bede dig, om jeg må stå Fadder og komme med til Barselgildet. Du kan sende din Dreng at hente Faddergaven, og han behøver bare at banke på Stenen, så skal jeg nok...
da.etk.DSnr_01_0_00925
Der var en Færgemand ved Hvalpsund, han havde sådan en pæn Datter. En Trold ovre på Fur vilde gjærne have hende til Kone og bejlede til hende ved Faderen. Ja, hvis han kunde lægge en fast Bro af Jord over ved Hvalpsund, så skulde han få hende. Så gik Trolden op til Ærtbølle Bakke, lagde der hans Vante og skrabte Jord i den. Da han fik den fyldt, rejste...
da.etk.DSnr_03_0_00133
Højen Råb/ærg er det højeste punkt i Gudum. Lidt vest for ligger Lille-Råbjærg. En trold, der boede et sted i Gudum, var kommen i strid med nogle trolde ovre i Ty, gik så en dag ud i Kloster hede og fyldte sin ene luffe med jord. Der blev nu en stor lavning, som kaldes Porskjær og ligger lidt syd for adelvejen (imellem Lemvig og Holstebro), en gammel...
da.etk.DS_03_0_00249
IGuæum sogn ved Lemvig ligger mange kjæmpehøje, deriblandt er to, der hedder Store- og Lille-Råbjerg, som ved første øjekast ser ud som de andre; men ved nærmere eftersyn har det vist sig, at de to bestod kun af sand, og er begroet med lyng, medens de andre høje er af muldjord, der ligger i lag, og der gror græs på. Sagnet siger også, at disse to ikke er...
da.etk.DS_03_0_00246
En Trold var bleven vred på St. Peders Kloster i Næstved. Så fyldte han en Pose med Sand, og hvor han tog det, dannedes Præstø Fjord. Så marserede han ad Næstved til. Men en Ellekvinde snittede Hul på Posen med sin Pennekniv. Sandet dryssede nu ud, og deraf blev en hel Bakkerække. Men der sees alt imellem en Tværdal, idet Trolden gjorde et lille Hop, og...
da.etk.DSnr_03_0_00125
På Gadstrup mark ligger der en høj, hvori der i gamle dage har boet en trold. En tidligere ejer vilde tage nogen jord fra højen til at fylde i en dal. Det gik længe godt, men så træffer de en dag på en flad sten, der syntes at dække for en åbning, som gik ind i højen, og i samme øjeblik, som de begyndte at vælte stenen bort, så de, at mandens gård stod i...
Ved vejen imellem Kristrup og Stånum, den nuværende vej til Klavsholm, ligger en høj, kaldet Klownhøj, der nu er ubetydelig, men i gamle dage var meget større, og om hvilken der fortælles folgende sagn. Ejeren at Stånumgård, en farbroder til den nuværende, kom ved midnatstid ridende fra Randers, og da så han højen stå på fire gloende pæle, og en mængde...
Tornved bjærg ved Jyderup er en meget ejendommelig bakke, der meget brat fra alle sider hæver sig op fra sletten. Om dens oprindelse fortælles, at Thor en gang havde fyldt en pose med sand ved Tis sø, til hvad brug fortælles ikke, men da han kom til dette sted, gik der hul på posen, og det hele faldt ud og dannede Tornved bjærg. Denne banke er stundom...
da.etk.DS_03_0_00265
Trolden Lars Krands vilde lægge en dæmning fra Odden til Sejrø og fyldte sin handske med sand. Han kom dog ikke ret langt, før han mærkede, at han havde tabt det meste af sandet, og derved fremkom den tre fjerdingvej lange Asebakke. Der var dog endnu lidt tilbage i enden af hver finger, men i sin ærgrelse over det mislykkede forsøg rystede han også dette...
En Gårdmand i Tårs ved Navn Thomas Led vilde holde et stort Barselgilde. Han gik da omkring til Naboer og Venner for at indbyde dem. Da han var færdig, kom hans Karl, som havde tjent ham i mange År og var som et Medlem af Familien, ind til ham og sagde, om han ikke måtte indbyde Trolden, som boede i Bodilshøjen ikke svar langt fra Gården. Det syntes...
da.etk.DSnr_01_0_00919
Til Astmp kirke knytter sig folgende sagn. I en høj ved Lutide var der forhen underjordiske. De holdt gilde om natten, og så længe det varede, holdt folk ikke af at komme for tæt hen til højen, der da var åben, så at man kunde se, hvordan troldtojet dandsede og drak. Det skete alligevel en enkelt gang, at der kom nogen forbi, og de kunde da se, at...
På Pedersborg Mark imellem Pedersborg og Bromme ligger en anselig Høj, Brøndhøj kaldet. Da en Aften en Mand vandrede her forbi, havde Troldfolket i Højen Lystighed, og en af dem trådte hen til Manden med et fyldt Sølvbæger og bød ham at drikke. Manden, der var snild, tog imod Bægeret, men kastede Drikken bag over Hovedet og ilede nu af alle Kræfter bort...
Hvem, som har været ved Næstved, har sagtens sét de store sandbanker, der er ude på den østre side af byen. Om disse fortælles, at der var en gang en trold, som var bleven vred på en kjøbmand i Næstved, og derfor gik han ned til stranden og fyldte en forfærdelig stor sæk med sand, som han vilde dølge byen med. Men da han så kom noget ud ad vejen til, så...
da.etk.DS_03_0_00261
Min Bedstefaders Fader var Kusk for Generalen på Merringgård, og så var der en Pige på Gården, som han blev Kjæreste med, og han blev også gift med hende. Der var de så, til min Bedstefader var 5 År, men han blev sat i Pleje i Korning, ved hans Gudmoder. Der havde han det ikke godt, og han længtes sådan efter hans Forældre. Når Manden gik ude i Marken og...
da.etk.DSnr_01_0_00655
En Trold boede ude i Kloster Hede og havde hans Kjæreste i Ty. Nu var han så kjed af at vade gjennem det Vand, hver Gang han skulde over at besøge hende, og så tog han og fyldte en Vante med Jord ude i Heden. Da han kom næsten til Fjorden, sprak Vanten, og der blev 5 Høje, som kaldes Trabjærg Høje. Den femte ligger lidt ved Siden af de andre. Frederik...
da.etk.DSnr_03_0_00136
Der er to store høje her i Gudum: Store- og Lille-Råbjærg. Der var en trold her, som vilde over at besøge Tyboerne, men han kunde ikke tage det i ét trin. Så fyldte han hans lufvante der ovre i Kloster hede, og der er endnu et rundt kegleformigt hul midt på den store flade hede, de kalder æ Sætte, og så går han med jorden. Men da han kom til det sted,...
da.etk.DS_03_0_00248
I Varde-egnen boede i en høj en bjærgmand, som manden, på hvis ejendom han boede, bar respekt for. Da han skulde have sit ældste barn døbt, var han meget rådvild, om han skulde byde trolden til barsel eller ej. Han tænkte : "Byder jeg ham, så vil jo intet menneske betræde mit hus, mens han er der, byder jeg ham ikke, er der fare for, at han skal tage det...
Der går en Bakkerad fra Kjøge til Ringsted, der kaldes Åsen. En Gang boede der en Troldkjælling i Ringsted, og da de manglede Sand der i Byen, så gik hun ud til Kjøge Bugt og vilde hente noget i sit Forklæde, for der var jo Sand nok. Men da hun havde fyldt det og begyndte at gå tilbage, gik der Hul på Forklædet, og Sandet begyndte at løbe ud. En Gang...
da.etk.DSnr_03_0_00126
På Birkendegårds Mark ved Værslev Station ligger en meget stor Sten, der skal være kastet af en Trold efter Værslev Kirke. Men uagtet den har sigtet godt derefter, har den dog ikke nået så langt. På hver Side af Stenen sidder Aftryk af hans Hænder, og inde på Stenen er begge Håndfladerne med alle fem Fingre udstrakte. Han må have taget den og lagt den op...
da.etk.DSnr_03_0_00052
56