Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
40 results
Danish Keywords: fylde
I Hodsager sogn ligger Yllebjærg og i Ikast sogn Linnebjærg. I dem boede to brødre. At han i Yllebjærg var rig, tvivlede ingen om; ti det var ikke sjælden, folk så bjærget glimre i solskinsvejr af de gyldne skatte, som blev udluftede på bjærgskråningen. Der fortælles også, at han var i besøg hos broderen i Linnebjærg og glemte der sin ene vante, og at...
Bylderup Kirke. Spiret blev ødelagt 1682 ved Lynnedslag og ikke igjen opbygget. Kirken er den ældste i Slags Herred. Den og Nabokirken i Burkal er bygget af to Kjæmper, som havde indgået en Væddestrid om, hvem der kunde blive først færdig. De havde begge kun én Øgse, som de brugte skiftevis, og efter Brugen kastede de den til hinanden. Da Kjæmpen i...
da.etk.DSnr_03_0_00047
Idet Avnslev Kirke blev bygget, var der en Kjælling, der søgte at ødelægge den. Hun gik ud til Stranden ad Nyborg til og fyldte en Pose med Sand. På Tilbagevejen gik der Hul på Posen, og så tabte hun først en stor Bunke, der blev til to store Klattinger eller Toppe, som med en fælles Benævnelse for begge Toppene kaldes Skalkbjærget. Hun gav sig nu til at...
da.etk.DSnr_03_0_00088
På Birkendegårds Mark ved Værslev Station ligger en meget stor Sten, der skal være kastet af en Trold efter Værslev Kirke. Men uagtet den har sigtet godt derefter, har den dog ikke nået så langt. På hver Side af Stenen sidder Aftryk af hans Hænder, og inde på Stenen er begge Håndfladerne med alle fem Fingre udstrakte. Han må have taget den og lagt den op...
da.etk.DSnr_03_0_00052
I Hodsager sogn ligger der en stor banke, kaldet Yllebjærg. Idenne banke boede engang en bjærgmand, som søgte meget ofte selskab med en anden bjærgmand i Lindbjærg i Sunds sogn. Engang var denne bjærgmand i selskab hos bjærgmanden i Yllebjærg, og ved bortgangen glemte han sin ene handske. Da bjærgmanden så den glemte handske, besluttede han at kaste den...
Æ Rønne Tap går langt ud fra Land og er tit overflødt af Vand, og så er der to Holme uden for igjen. Den er dannet af en Kjæmpe, der vilde lægge en Bro over til Salling. Han fyldte hans Vanter med Grus, og de to Holme er af, at han vilde ryste Gruset af Tommelfingeren til sidst. Mads Knudsen, Jegind. Jegindø, Refs H.
En kjæmpe besluttede at lægge en dæmning fra Sjællands odde til Sejrø. Fyldte sin vante o. s. v. Kun lidt tilbage i tommeltotten. Smed det. Hvor jorden var taget, blev en stor hule, som kaldes Klintsø, den er en mil i omkreds. Jorden, der cløb ud, blev til en lang bankerække, der for en del kaldes Asbankerne, de strækker sig lige fra Klintsø til...
Den bakke, som ovenfor er omtalt, bærer navnet Lindebjærg eller Linnebjærg. Her boede der en bjærgmand, og han var gode venner med bjærgmanden i Yllebjærg, som ligger i Hodsager, så de besøgte hinanden en gang imellem. En gang bjærgmanden i Lindebjærg havde været i Yllebjærg i besøg, havde han glemt en af sine vanter, og nu vilde bjærgmanden i Yllebjærg...
Det store stenrør, som ligger sammenkast nordvest hos Jættenryd i deres vang, siges, at en jætte skulle have boet der i Jættenryd, og det på en såre kort tid samlet og sammenkast, og mener de gamle, at Jættenryd skulle have sit navn af jætter. Til vidnesbyrd, at en jætte eller kjæmpe skulle det samlet, siges det at skulle boet tvende i forn. Jættenryd i...
Harre vig kaldes i daglig tale Bredevig. En halvø skyder sig ud fra Vile land og en anden går ud fra Hjerk land. Fra hver især strækker sig en lang hale ud, så de næsten mødes, og når det er lavvande på det sted, kan man vade over. På spidsen af den søndre hale ligger en stor knot. En kjæmpe i Vile høje var bleven vred på Hjerkboerne og vilde have dem...
da.etk.DS_03_0_00235
Det fortælles, at kirkerne i He, Rindum og Gammelsogn blev byggede samtidig af tre kjæmper, og de havde væddet om, hvem der først kunde blive færdig med arbejdet. Kæmpen i He var forøvrigt en farlig stor karl, hvad man endnu kan se af de to hoveder, udhugne i granit på He kirketårns vestlige side, hvormed hans og hustrues højde angives; men han blev dog...
da.etk.DS_03_0_00178
Lindebjærg Bjærgmand var en Gang ovre i Besøg hos Yllebjærg Bjærgmand. Men da han så drog tilbage, fik han hans Vanter forbyttet, og da han så kom hjem og kunde se, det var YllebjærgMandens, han havde fået byttet, tog han og fyldte dem med Jord og kylte dem så tilbage, og det samme gjorde så Yllebjærgmanden med dem, han havde fået. Så rystede de begge to...
da.etk.DSnr_03_0_00183
Ved Siden af Borgvold i Viborg var endnu en anden Forhøjning, som var noget mindre og kaldtes Lille Borgvold, men den er bleven jævnet ud for at fylde op i den Lavning, hvor nu Pavillonen ligger, og så i Strøget ud imod den gamle Vase. Borgvold ejedes forhen af en Brændevinsbrænders Enke, men hun skjænkede den til Byen. Lille Borgvold lå derimod på Byens...
da.etk.DSnr_03_0_00160
En Trold boede ude i Kloster Hede og havde hans Kjæreste i Ty. Nu var han så kjed af at vade gjennem det Vand, hver Gang han skulde over at besøge hende, og så tog han og fyldte en Vante med Jord ude i Heden. Da han kom næsten til Fjorden, sprak Vanten, og der blev 5 Høje, som kaldes Trabjærg Høje. Den femte ligger lidt ved Siden af de andre. Frederik...
da.etk.DSnr_03_0_00136
Der var to Dæwle, den ene boede på Furland og den anden i Lovns, og de vilde have en fast Dæmning over Hvalpsund, og så fyldte de en Lufvante med Jord og hev den over Sundet. Men der gik Hul på Vanten omme ved æ Rotteholme, og der blev så Jorden af Fingeren liggende. Resten fik de lagt nede ved Sundet, og der blev så den Odde ud af det, som vi kalder æ...
da.etk.DSnr_03_0_00135
Der var en Færgemand ved Hvalpsund, han havde sådan en pæn Datter. En Trold ovre på Fur vilde gjærne have hende til Kone og bejlede til hende ved Faderen. Ja, hvis han kunde lægge en fast Bro af Jord over ved Hvalpsund, så skulde han få hende. Så gik Trolden op til Ærtbølle Bakke, lagde der hans Vante og skrabte Jord i den. Da han fik den fyldt, rejste...
da.etk.DSnr_03_0_00133
Stodderstubben er på den mark i Kalvehave, som er syd for landevejen tæt vest for byen. Der har før været et offersted samt en stor mængde sten, hvoraf de fleste nu er bortførte. For nogle år siden var stubben større, men i følge et gammelt sagn må den ej fyldes rent op, for så vil ejeren have uheld med sine kreaturer. Der er også et andet sagn angående...
I Vilstrup sogn nærved landsbyen Skovsgàrd findes en stor høj, som synes at være gjort ved menneskehænder og var fordum omgiven af en med vand fyldt grav. Om denne høj fortælles, at to unge mennesker, Andreas Johansen og Mathias Bærteisen, prøvede i året 1634 at udgrave den, for at udforske, hvad der var i den, og de traf på en mur, som de anstrengte sig...
da.etk.DS_03_0_00332
Tornved bjærg ved Jyderup er en meget ejendommelig bakke, der meget brat fra alle sider hæver sig op fra sletten. Om dens oprindelse fortælles, at Thor en gang havde fyldt en pose med sand ved Tis sø, til hvad brug fortælles ikke, men da han kom til dette sted, gik der hul på posen, og det hele faldt ud og dannede Tornved bjærg. Denne banke er stundom...
da.etk.DS_03_0_00265
En gang vilde Navrbjærg-kjællingen fylde Regnemarks sø, hvorfor hun gik ud ved Kjøge bugt og fyldte en pose med sand. Da hun nu gik over markerne med den, dryssede sandet ud af nogle huller, alt som hun gik, og deraf dannedes de mange høje, som tilsammen kaldes Ølby As. Da hun kom til mosen ved Regnemark, kastede hun den håndfuld sand, hun endnu havde...
da.etk.DS_03_0_00264
125