Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
41 results
Danish Keywords: bestille
Imellem Hugager og Abildholdt er en stor vold, der nu tildels er jævnet, og langs hen med den nordre side af volden er on stor grøft. Den skal æ Bussemand have lavet. En karl var kommen til at læse i Cyprianus og kalder den Slemme til sig. Han spørger, hvad han skal bestille, og så sætter karlen ham til det. Der kom nu to galte og vrædede diget op. Det...
da.etk.DS_06_0_00511
Den gang a var en ung klør, var a til en forsamling, hvor Anders Rose også var til stede. Han var en broder til Lars Rose og var én af deher troldkarle. A sad nu og gjorde nar ad dether troldskab, men så siger han, at dersom a vilde give ham to daler, så vilde han vise mig Fanden, a skulde ride med på den ene af hans heste til Voer kirke, og der skulde a...
Et andet sted var manden ikke hjemme, og det var en søndag midt under prækenen. Så fik folkene hold i Cyprianus, og dengangenstidde havde læst en krumme, kom der én og spurgte om, hvad han skulde bestille. I al deres forskrækkelse sagde de, to han skulde lægge en bro over fjorden, inden præsten kom af stolen. Men manden, der var i kirke, kunde fornemme,...
Min fader fortalte en gang noget om en mand i Sødring, der havde med Fanden at bestille. Denne kom en dag og spurgte, hvad han skulde bestille. Manden kunde ikke finde på noget i en hast og kom i stor knibe; men så havde de en gammel kone, der sad inde ved kakkelovnen, hun jog sin hånd op under sine skjorter og nappede et hår af sin krop, som hun lagde...
da.etk.DS_06_0_00283
En dreng oppe i Rosborg gik ved fårene, og da fandt han en bog, som han kom til at læse i. Det var en Cyprianus, men han kom til at læse det gale stykke, og da kom Fanden og spurgte, hvad han skulde bestille. Ja, han kunde samle stenene af agrene. De fløj til alle sider, og det var snart bestilt. Så kom han atter og spurgte om, hvad han nu skulda...
da.etk.DS_06_0_00275
I et sted ovre i Hørmested, de kalder Tørholmhuset, var en kone, de kaldte Kirsten Tørholm. Hun havde en søn, der hed Kristen, og en dag hun var fiaværende gået i byen, havde han fået fat i hendes bøger og vilde se i. Da kommer der én ind til ham og spørger efter, hvad han skal bestille. Ja, det vidste Kristen ikke af, han havde ikke haft bud efter...
I Hule mølle boede en mand, som havde Cyprianus. Så var manden og konen til alters, og pigen var ene hjemme. Hun fik fat i bogen, og så kom den Slemme. Han vilde have arbejde, men hun havde ikke noget til ham at bestille. Endelig gav bun ham redskab og sagde, at han kunde kaste en vej op gjennem Lund bakker, at de kunde komme til Nibe ad, og folk kunde...
Der var en pige, hendes husbond og madmoder vilde en søndag gå til kirke, og så sagde manden til hende, idet han gik, at hun skulde sprede det mog, der stod på marken. Hun tykte, at hun var led ved det, og så satte hun sig i det sted til at læse i Ceperånus, sådan for tidsfordriv. Hun vidste nemlig godt, hvor den var. Så kom Lucifer også ind og spurgte...
En mand havde gjort akkord med Fanden om, at han skulde skaffe ham arbejde i syv år. Så satte han ham først til at løse alle stenene af hans mark fra en ærts størrelse og op ad og tre alen ned i jorden. Det blev han så færdig med på knap et års tid. Så husker jeg ikke, hvad han så blev sat til, men det fik han også snart gjort. Nu var manden i knibe for...
da.etk.DS_06_0_00276
En gammel mand, Jørgen Iversen, fortæller, at da han var soldat, lå han ved en karl, der havde med Fanden at bestille. Han havde ingen penge, og når han gik ud og kom hjem om aftenen, havde han altid penge nok. En aften han var kommen i seng, stod han op igjen og gik ud. Så vilde Jørgen Iversen også op og se, hvor han gik hen. Han satte ned ad gaden og...
da.etk.DS_06_0_00657
Rasmus Håning, der boede i Vindblæs, sagde til min svoger: »Det er Fanden tage mig din egen skyld, at du er fattig.« Han tykte ikke, han kunde forstå det, for han sled som et bæst og kunde ikke alligevel få det til at slå til. »Du skal gå hen og kjøbe en hvid kat, der er ingen sorte hår på, eller en sort kat, der er ingen hvide hår på, og gå avet omkring...
da.etk.DS_06_0_00656
En aften sad en snedker, der kaldtes Henrik Kokborg, og nogle andre i Sønder-mølle og læste i Cyprianus. Så kom Fanden ind, og nu gjaldt det om at give ham noget at bestille, imens de fik bud efter pastor Bøtcher i Sevel. Først hældte Henrik Kokborg en pose fjær ud for vinden, og så skulde han samle dem. Men det var han snart færdig med, og der var endnu...
Der var en gang en bonde, som forskrev sig til Fanden på den måde, at når han ikke kunde skaffe ham mere at bestille, så skulde han høre ham til. Bonden, som havde en reven gård og en dårlig lod fuld af sten, banker og dale, moser og kjær, mente, at Fanden skulde ikke komme til at mangle arbejde. Men da det gik strygende med arbejdet, så varede det ikke...
da.etk.DS_06_0_00284
Min fader tjente som færgekarl ved Vilsund, og han har fortalt om noget, som havde tildraget sig før hans tid. Færgemanden var en dag gået i kirke i Flade, og karlen var ikke til stede, så hans datter var ene hjemme. Så tager hun en bog, der stod henne på hylden, og læste i. Da hun havde læst lidt, kom der en stor mand ind, og han så noget grim ud, og...
Jeg trorat have mistet min lykke ude i Haderslev. Jeg havde nemlig en gang lånt nogle få skillinger af en mand der ude, og da jeg fik dem, sagde han, at jeg skulde bringe dem på deu og den dag, ellers mistede jeg min lykke. Jeg kom ikke med dem i rette tid, og besynderligt nok, fra den tid har jeg ingen lykke haft. Manden havde vist med Mester Erik at...
En karl, der tjente ovre i Ør ding på Mors havde det så underligt med en hund, og der er gået megen snak om det. Den kom og lagde sig på ladeloen ved ham, når han stod og tarsk, og når han lagde sig til sengs, kom den samme skikkelse og lagde sig på hans fødder om natten. Så var der ingen, der vilde ligge ved ham, og han beklager sig til manden. Ja, da...
En mand iVolstrup havde med Fanden at bestille. Han havde læst meget i Cyprianus, og det gjorde ham sær. Konen sagde, at der lå en sort hund ved siden af sengen om natten. Præsten i sognet den gang, hr. Weiss, var slem til at bide af folk, men den mand kunde komme til ham, hvad tid det skulde være, endog midt om natten. Manden hed Lars Bæk. Jens Jensen,...
da.etk.DS_06_0_00553
Lavst Thomsen var frimurer, de troede han havde med Fanden at bestille og skulde høre ham til, når han var død. Efter hans død var der også sådant spektakel i gården, at de aldrig havde rolighed. Så fik de en mand fra Tåning, de kaldte ham Lange-Saren, til at gå vagt der i gården og runden om med et ladt gevær, flan gik ellers som daglejer der den gang....
Her nede i den Gård vest for Kirken boede en Mand, som hed Morten Mogensen, og der hos ham var det slemt. Hans Kone kom aldrig til nogen og lå i et Værelse oppe for sig selv. Hun var en ældre Kvinde, og der blev sagt, at der gik et sort Får hos hende, for hvem der kunde se det, og der blev også fortalt, at de havde små Poser hængende omkring i Stuerne...
da.etk.DSnr_06_0_00127
Fanden havde givet sig i tjeneste hos en tækkemand, men han skulde ikke have kosten og ikke anden løu end tækkemandens sjæl, dersom han kunde tjene ham til pas i syv år. Fanden hængte i efter bedste evne, men kunde aldrig komme så vidt, at tækkemanden kunde sige, at han var tilfreds med ham. Da det dog var billig hjælp, beholdt han ham lige godt og...
da.etk.DS_06_0_00292
102