Organizations
Keywords

There are no Keywords that match this search

Danish Keywords
Show More Danish Keywords
Dutch Keywords

There are no Dutch Keywords that match this search

German Keywords

There are no German Keywords that match this search

Place Mentioned

There are no Place Mentioned that match this search

Place of Narration
Show More Place of Narration
Narrator Gender

There are no Narrator Gender that match this search

close
19 results
Danish Keywords: bæger
Til Astmp kirke knytter sig folgende sagn. I en høj ved Lutide var der forhen underjordiske. De holdt gilde om natten, og så længe det varede, holdt folk ikke af at komme for tæt hen til højen, der da var åben, så at man kunde se, hvordan troldtojet dandsede og drak. Det skete alligevel en enkelt gang, at der kom nogen forbi, og de kunde da se, at...
Eu bonde havde været ude at pløje, og da han tog hjem, skulde han forbi en høj, hvor nogle troldfolk råbte efter ham: Jeg ofrer jomfru Bogie.' Men bonden kastede sin hammel ind til dem og svarede: "Jeg ofrer jomfru Bogie med hammel og med hamle. • I det samme kom en lille mand frem og bod ham at drikke af sit guldbæger o. s. v. P. Olsen.
da.etk.DS_01_0_00822
Der er en gemen Sagn over Bornholm om én i denne Sogn, som hed Bonne-Vedde, hvilken der skulde være fød af en Havfrue, med hvilken Faderen havde Omgjængelse, den Tid han en Gang gik ved Stranden, hvilken Bonne-Vedde der var selv og det kunde se, som andre ikke, denne, den Tid Faderen var død, bekom Gården, gav sig i Ægteskab, og den Tid Hustruen blev...
da.etk.DSnr_01_0_00359
Lidt over en mil syd for Slagelse på venstre side af vejen mellem Skjørping og Flakkebjærg, på Skjørping byes mark var for nogle år siden en høj, der nu næsten er udjævnet, og den kaldes Barnet. Som en bonde fra Flaláebjærget en aften kom ridende hjem ad fra Slagelse og kom nær til Barnet, så han hele højen stå på fire gloende pæle, og da han kom...
da.etk.DS_01_0_00803
En karl, der tjente på Refsnæs, var en dag redet ud til Vildmosegård. Da han kom tilbage, var det aften, og just som han kommer til Kjcellingbjcerg, en stor bakke i Nørre-Kongerslev sogn, stod den på fire pæle, og troldfolket dandste lystig om der inde. Karlen holdt nu stille for at se, hvorledes slig en trolddands tog sig ud. Endelig bad han en af...
På Pedersborg Mark imellem Pedersborg og Bromme ligger en anselig Høj, Brøndhøj kaldet. Da en Aften en Mand vandrede her forbi, havde Troldfolket i Højen Lystighed, og en af dem trådte hen til Manden med et fyldt Sølvbæger og bød ham at drikke. Manden, der var snild, tog imod Bægeret, men kastede Drikken bag over Hovedet og ilede nu af alle Kræfter bort...
En aften red en mand fra Uggerlose mellem Ringsted og Holbæk, og vilde til stads. Da kom han forbi en høj, der stod på lire rode pæle, og højfolket dandsede inde i den, så det knagede. 1 det samme kom der en trold ud til ham og rakte ham et guldbæger, men han vilde ikke drikke deraf og kastede det bag over hesten. Hvor det havde rort deu, blev der en...
da.etk.DS_01_0_00823
På Frorap mark ved Nyborg er der en stor banke med en dyb hulvej igjennem. Da en mand en gang red her forbi, kom en trold ud af højen og bod ham en gang at drikke. Han tog også mod bægeret, men slængte drikken bag over sig, noget faldt dog på hesten og sved bårene af, men bægeret red han rask af sted med hen over en pløjet mark. Trolden forfulgte ham...
da.etk.DS_01_0_00816
I Boslunde kirke ved Korsør findes et bæger, som er kommet fra bjærgfolkene i Kanehøj. En karl red en gang der forbi og råbte : "Du Kanehøjs kjælling, skjænk mig, når jeg kommer tilbage!* Da han kom tilbage, stod kjælliugen uden for højen med et bæger vin og rakte ham, men han turde ikke drikke det, og hældte det over sin skulder, og red bort med bægeret...
da.etk.DS_01_0_00801
Der er en gemen sagn over Bornholm om én i denne sogn, som hed Bonnevedde, hvilken der skulde være fød af en havfrue, med hvilken faderen havde omgjængelse, den tid han en gang gik ved stranden, hvilken Bondevedde der var synsk, og det kunde se, som andre ikke. Denne, den tid faderen var dod, bekom gården, gav sig i ægteskab, og den tid hustruen blev...
På Lille-T år nby Mark lå Kishøj, hvorpå Tryggevælde Runestenen oprindelig stod. Her boede Kishøj-Trolden, og han bad en Karl, som pløjede på Marken tæt ved, om at ride til Skurhøj ved Vallø By og overrække Skurhøj-Kj ællingen et Bæger med en stærk Drik, som han skulde få hende til at drikke. Til Belønning måtte Karlen så beholde det tomme Bæger, der var...
da.etk.DSnr_01_0_00965
En Mand fra Ulkestrup red en Hellig-tre-Kongers Aften til Ondløse Kirke. På Vejen kom han om ved Lejsbjærg i Ondløse, og da kom der en Pige fra Bjærget ud til ham og rakte ham et Bæger Vin. Han turde dog ikke drikke det og smed det bag over sig og red nu alt hvad han kunde. Men da kom Troldene bag efter ham. Der var netop Uenighed imellem dem i Isbjærg...
da.etk.DSnr_01_0_00594
En Karl fra Lellinge var redet til Kjøge for sin Husbond. Da han red hjem om Aftenen silde, kom han forbi en Troldhøj, og han kunde se, der var helt oplyst der henne ved. I det han nu red forbi, kom der en lille grå Skabning ud, og den rakte ham et Bæger med Vin at drikke. Han tog også imod Bægeret, men hældte Vinen ned over Ryggen af Hesten, og så...
da.etk.DSnr_01_0_00588
På en Herregård (Lyngby) i Skåne er en Fløjte og et Horn. Det havde en Karl taget sig på at skaffe til Veje, og flere havde forsøgt det; men allesammen havde de drukket af Bægeret, og så var de blevne fortroldede. Denher Karl drak ikke, og smed Drikken bag over sig. Så forlangte han at se Fløjten også. Da han fik den i Hånden, red han derfra og satte...
da.etk.DSnr_01_0_00575
Det var her nede på Sejbæk Hede, der kom en Mand ridende en Aften, og da kommer han om ved en Troldkone, og der var flere i Følge med hende. Da han kom nær til hende, så kunde han se, at hun gik med et Krus i Hånden. Så siger han til hende, om han måtte ikke bede hende om lidt at drikke. Jo, og hun rækker ham Kruset. Men nu kunde han se, at det var for...
da.etk.DSnr_01_0_00564
En karl fra Boslunde red en aften silde fra Skjelskør. Da han kom til Dyrehavsbakken, så han, at den stød på fire pæle, og at troldene havde travlt med at dandse. Han blev holdende for at se på løjerne; men da kom der nogle af troldene ud og bød ham en drik i et guldbæger. Karlen tog imod bægeret, men drikken kastede han bag sig og hesten, og dermed...
da.etk.DS_01_0_00818
På Næsby mark ligger to høje med troldfolk i. En aften, da trolden i den ene høj havde gilde, cg den stod på ildstøtter, kom en karl ridende der forbi, og da han så, at troldene dandsede, gik han ind og dandsede med til langt ud på natten. Næste aften kom han atter ridende der forbi, og da de sad og drak der inde, bad han om at få noget at drikke med....
Ovre ved Flakkebjærg Station er en lille Skov, de kalder Halkevad Skov, og der er en meget stor Sten. En Juleaftensdag red en Mand fra Flakkebjærg til Slagelse, og han kom tilbage i Mørkningen. Så kom han forbi Bavnehøj mellem Skoven og Skjørpinge, og den var der Trolde i. De holdt Julegilde og dandsede, og Højen var sat op på Pæle. Han holdt så en Tur...
da.etk.DSnr_01_0_00595
Tæt øst for Gudbjærg Byes Tofte lige tæt ved Åen lå en stor Høj, Folk kaldte Gillehøj. Nu er den ikke mere at se, da Folk vovede at tage Stenene af den, den Gang den store Stenbro blev sat over Åen for en fyrretyve År siden. Men i gamle Dage kunde Folk gå på Gudbjærg Gade og se Højen blive lettet på fire røde Støtter, og så var Lystigheden i fuld Gang...
46