436 datasets found
Place of Narration: Kværndrup Fyen Herning
Vi må aldrig kjøre rundt med hænderne på samme måde, som en garnvinde går. P. Jensen.
da.etk.JAT_03_0_00451
En præst kom en aften i tanker om, at kan havde glemt hans bog oppe på alteret i kirken. Det var ved midnatstid, og så går han ned og siger det til folkene, om ingen vilde gå op og hente den bog, men ingen turde. Så siger han til pigen, om hun ikke vilde hente den. Jo, det turde hun godt, endogså uden lys. En af karlene var hendes kjæreste, og han får i...
Omkring ved 1883 var min Svigerforældre komne til at bo i Fjendstrup, Maglebrænde Sogn. Min Svigerfader hedder Niels Peder Larsen. De kunde samle et Par Pund Smør om Ugen, som de solgte for en halv Krone Pundet. Da de havde boet et Par År der, blev det en Gang ud på Foråret umuligt for dem at få Smør. Konen kjærnede, og Fløden stod op af Kjærnen, men...
Herved tilsiges i den Herre Jesu Christi Nazaraei Navn, at alle de Orme, som der piner og plager dette Barn, fortaerer dets Kiød og drikker dets Blod, disse skal st(r)ax forsvinde, lige så sandt som Jomfru Marie var en reen Møe, skal disse Orme i denne Time døe — det skee så sandt som at Gud er almaegtig og ikke lyver i sit Ord. I Navn G. F.s, i Navn G....
da.etk.DSnr_06_0_00364
B. S. Ingemanns Fader var jo Præst i Torkildstrup på Falster og var bekjendt for at kunne mane. Ude i Sognet ligger en stor Gård, som hedder Skjørringe, og Fruen der lå for Døden. Hun havde gjort en stor Synd, så hun mente ikke at kunne dø i Fred, og der sad også en Ugle på hendes Seng. Der blev så sendt Bud efter Provst Ingemann, han skulde komme og...
da.etk.DSnr_06_0_00113
A var en Dreng på 10 År og gik der hjemme i Barde og passede Får. Der var en Høj på Marken, vi kaldte Siorehøj, og en Eftermiddag, det småregnede, da så a, lav a nu gik ved Fårene og så mig lidt omkring, te der stod en Hest henne ved Siden af Højen med sådan et sært højt Saddeltøj på, og ved Siden af stod Rytteren med et Tornister på Ryggen og i...
Anton Jensen fra Snejbjærg fortæller, at da han som Dreng var ved en Farbroder, der havde taget ham til sig — det var nede i Barde —; da så han en Dag en Rytter holde ved en Høj, der lå et lille Stykke fra Gården. Han så ham i flere Minutter, og så gik han ind og sagde det til Farbroderen. »Sikke Sludder, Dreng,« sagde han, men fulgte dog med ud. Men da...
da.etk.DSnr_05_0_01143
I Nørre Omme Fjalde har i ældre Tid været en Biskole, og der har jeg været Lærer. Der boede en Mand, som hed Kæseler, og Folk kaldte ham til daglig den gamle Tysker. Hans Tale var halv tysk og halv dansk, og så havde han en forfærdelig brummel Stemme. I sin Tid skulde han have været Slavefoged i Vestindien og have været forfærdelig grov til at bruge...
da.etk.DSnr_05_0_00606
Ved Marri-Bak i Gjellerup går der Spøgeri, og en Jomfru skal have sagt: Atten Alen fra denne Bakke har jeg begravet min Skat. Kristen Abildtrup fortæller, at der lidt nord for den lå en meget stor Sten. Han og flere havde som Drenge gravet ved den for at få den væltet, men de måtte lade den ligge. Ved den Sten skal Folk have hørt en Røst, der tydelig...
da.etk.DSnr_05_0_00556
Min Bedstemoder Maren Nielsdatter i Lille-Albæk gik i de senere År altid med en lille rå Kartoffel i Lommen. Hun troede, det var godt mod Gigt. Hun gik også meget tit med et Stykke sort Uldgarn om Håndleddet. Det var for en forsprængt Hånd, som hun en Gang havde fået. H. P. Hansen, Herning. Snejbjærg S., Hammerum H. Jeg har også set Folk gå med sort...
da.etk.DSnr_04_0_01180
Gamle Per Eriksen i Lund fortalte: Da a tjente i ) . . . . skulde a hver Søndag Morgen se i æ Kjæmmekam for Manden, men var der kun én Lus, måtte a ikke undlive den, for det var så godt for Hovedpine, sagde den gamle. Peter Fenger, Herning. Hammerum H.? ) Stednavnet er ikke husket.
da.etk.DSnr_04_0_01145
Ved en Auktion, som holdtes af Herredsfogden i Hammerum Herred Casper Møller på Højris, bød en Mand fra Rind på noget og fik det slået til. Da han nu nævnede sit Navn, og hvor han var fra, sagde Herredsfogden: »Nå, det er det Guds Får fra Rind.« Dertil svarer Manden: »Ja, a vel da hælder væær en Gus Foer i Rend end en Hælvedes Rallibok o Hywwris.«...
da.etk.DSnr_04_0_00664
Lige ved Gjødstrup Sø i Snejbjærg ligger et Voldsted af en gammel Borg, som kaldtes Tårnborg. Her boede en Gang en Ridder, som havde et sygt Barn, og det ønskede han døbt en Søndag. Men Præsten nægtede det, og da udslyngede Ridderen den Forbandelse, at der ikke mere skulde fødes Børn i Gjødstrup Præstegård, og hvis der kom Børn, skulde de fødes Idioter....
da.etk.DSnr_04_0_00560
Pastor Wellejus i Vorgod kunde ikke udtale Bogstavet 1. Når han skulde bede for Kongehuset, sagde han, at han også bad for Enkedronningen Karonine Amanie. Han var en meget tarvelig Præst og holdt meget af en stor Snaps. Han red stadig til Nørre-Vium til Tjeneste. En Dag mødte han på denne Tur Madsen på Skrumsager og beklagede sig over sit besværlige...
Der er en Ager på Gjellerup Byes Mark, der kaldes æ Drengs Ager. Der var en helt ung Mand kommen til at bo i den vesterste Gård i Gjellerup By, og han forstod sig ikke meget på Landvæsenet. Han spurgte da Naboerne til Råds om, hvad Tid han skulde gjøre det og det, og sådan hele Tiden. Sådan spurgte han også om, hvad Tid han skulde så Byg. De gik nu og...
da.etk.DSnr_03_0_01298
Her vesten for min Faders Gård i Gjellerup Kirkeby har været et stærkt Kildevæld, og der var en hel Dam ved dens Udløb. Vandet deri var så blankt som Sølv. Vældet frøs aldrig om Vinteren. Omkring Dammen var der Tørvejord, og jeg har gravet Klyne der, 4 Tørv tyk var der. Gamle Folk fortalte, at de kunde høre Vandet klukke i Gjellerup Bakke. Nu er Væld og...
da.etk.DSnr_03_0_01197
Holdtbjærg har fået Navn af, at Hovbønderne fra Lind gjorde Holdt der, når de var komne over Knude Mose og skulde til Herningsholm for at gjøre Hove. Der vilde de hvile sig, for den Gang var det yderst besværligt at komme over Mosen. Herning. P. Fenger, Herning.
Der har været en hellig Kilde på Knud Lindebjærgs Mark oppe på selve Bjærget. Der er fundet Skillinger i den, som de syge, der har besøgt den, har smidt derned.
da.etk.DSnr_03_0_00633
Der ligger en meget gammel Ligsten på Gjellerup Kirkegård. Der var en, der hed Peder Gjelde, som skal have bygget Gjellerup Kirke, og så faldt der en Sten ned og slog ham ihjel. Ligstenen er bleven lagt på hans Grav, men nu er den flyttet om på den anden Side af Kirken. Den skal for Resten være bleven flyttet én Gang før af nogle Folk i Bjødstrup, der...
Der var en Brandplads lige nord for Vejen fra Gjellerup Kirke og til Lund, og Stedet var lige nord for det gamle Væld, hvoraf Gjellerup vist. har Navn. Der var en Masse ildskjørnede Sten, og de lå til Dels ind under Vejen. Peter Fenger, Herning, 1909. Gjellerup s.. Hammerum H, C. Troldhøje.
da.etk.DSnr_03_0_00180