430 datasets found
Place of Narration: Kværndrup Fyen Brudager Sortebro ved Svendborg
Drømmer man om natten om æg. da har man en sygdom i vente. Vest-Sjællaud. Martin 1)., V. .1.
da.etk.JAT_03_0_01473
Ser man storken flyvende, skal man forlade sin plads, Men stående, får man lov at blive. Vestgjæll. Mart. D.
da.etk.JAT_03_0_01211
Ser man storken flyvende, bliver man tung tilfods, gående, så let til fods i det år. Ser man den stående, bliver man stående alle vegne. Horer man den knebrende, vil man blive slem til at slå i stykker. Sydfyen.
da.etk.JAT_03_0_01210
På Svindinge Mark ved Nyborg har ligget en Gård, som hed Skramgården. Nu er den brudt ned, og det skete nok, fordi Skuloret voldte så megen Ufred der i Gården. Han viste sig for dem i mange Skikkelser, snart som en lille Mand med en stor, grå Hat på Hovedet og en stribet Trøje på, snart som Hund, So, Rotte eller Får. Han havde ellers sin egen Rolig i en...
da.etk.DSnr_05_0_00884
En mand, som har tjent i Voermark, har fortalt mig følgende: "Da jeg tjente der, havde vi altid uheld med vore kalve; når de var vokset noget til, så lå de gjærne om morgenen og var døde i båsene. Vi hentede den kloge mand fra Frørup; han kom en aften, da det var et forfærdeligt mørke og regnvejr. Jeg tilbød ham at følge ham ud omkring med en lygte, han...
da.etk.DS_07_0_01180
En mand på Gudme mark havde en ko, der var så god til at malke; men pludselig tabte den næsten al mælken. Manden gik så hen på Frørup mark til den kloge mand for at få noget til sin ko. Da han kom derhen og kom med ham ind i stuen, gik den kloge mand ind i en anden stue. Lidt efter sagde han: »Du kan jo ikke se over hele din mark.« Herover blev manden...
da.etk.DS_07_0_01096
En kone, som har tjent på en gård i nærheden af Odense, der héd Kamgård, har fortalt følgende: »Da jeg tjente derpå gården, var der en gartner, som rejste til Odense og solgte frugt og andre ting fra haven; men han bedrog sin herre for en del af pengene, som lian stak i hans egen lomme. Da han en gang kom hjem fra byen, var han syg og måtte gå i seng...
På Julskov ved Nyborg hændtes en aften følgende: Herskabet var ude at kjøre, hvorfor staldkarlen og husholdersken som sædvanlig måtte sidde oppe og vente efter dem. De var i én stue, hun sad foran bcrdet med sit arbejde, og han lå på bænken bag ved bordet. Pludselig hørte de en vogn komme igjennem porten, op over gården og holde for trappen. Karlen, som...
En frugtsommelig kone må vogte sig for at drikke af en kop, som der er skår i, da barnet, hvis det sker, vil få hareskår i munden. Martin Dyrholm. Brudager.
da.etk.DS_04_0_02322
Man skal vogte sig for at kaste noget på en frugtsommelig kone. Hvis man gjordet, og hun bliver bange, så vil barnet få et mærke på sin krop, som ligner det, hvormed dets moder blev ramt. Jeg kjender en mand, som har et mærke på den ene kind, der ligner en mus, og der siges, at hans moder[under sit svangerskab blev slået med en mus på kinden. Hvis en...
da.etk.DS_04_0_02306
På Forlev mark nærved Slagelse ligger en bakke, som i daglig tale kaldes Møllebakken. Et hundrede alen derfra er et stort, dybt vandhul, som kaldes Jet bundløse hul, hvorigjennem der for indtil en halv snes år siden lob en å, en gren af Vårby å, men som nu ved åens regulering er ledet en anden vej. Om møllebakken og det bundløse hul er følgende sagn : På...
I Mads Hansens gård i Albjærg brænder der et lys, som stundom viser sig i dagligstuen eller én af de andre stuer; men til andre tider viser det sig ude omkring i udhusene. Mads Hansen har selv fortalt, at han har set det mange gange. Det har eu flamme på omtr. en halv alen, og kan oplyse en stue stærkere end en lampe; men når han har provet på at gå ind...
Frants Kristensen i Vore fortæller: I min ungdom havde jeg en aften været i Gudme efter noget toj, og red hjem ad på vejen til Lundeborg; men pludselig blev hesten stående, den pustede og fnysede, og det var umuligt for mig at tvinge den fremad. Lidt efter kom en ridende på et stort og klodset dyr, som lignede mere en elefant end en hest. Jeg mærkede, at...
da.etk.DS_02_H_00235
På Julskov ved Nyborg var en gang en tjener, som en dag, da han vilde gå op ad trapperne til sit værelse, modte en mus. Han forsøgte at sparke den ihjel med sine stovler, men kunde ikke ramme den, hvor megen umage han end gjorde sig. Da han kom op på sit værelse, blev han syg og måtte gå i seng. Natten efter hørte han et rabalder nede i gården, som om...
da.etk.DS_02_H_00225
For en del år siden var en aften en mand og huns karl fra Egebjærg ved Svendborg ovre i Kirkelig hos karlens forældre til pølsegilde. Da de om aftenen gik hjem, gik de igjennem en gyde i Kirkeby, som kaldes Blegggden. Allerbedst de gik, kom der eu skikkelse og modte dem, den lignede en stcr broget kalv. Da de kom lige ud for skikkelsen, greb manden...
da.etk.DS_02_H_00174
En mørk aften var en herremand ude at kjøre; han havde kusk og tjener med. Deres vej laldt igjennem en landsby. Da de var kommen ud for kirkegården, hørte ue råb og stoj der inde, og hestene blev så bange, at kusken ikke kunde tvinge dem frem ad. Da befalede herremanden sin tjener at stå af og gå ind på kirkegården for at se, hvad der var på færde....
Lider nogen af mareridt, da kan han slippe det således. Når han går i sin seng om aftenen, sætter han sine træsko med næserne fra sengen. Kommer så maren, skal hun træde i træskoene først. Eller også tager han en spand og sætter den forved sengen med en barberkniv med eggeu op ad oven over. Den, der fortalte mig det råd, tilføjede : «Jeg har selv prøvet...
da.etk.DS_02_F_00056
En treds-årig kone bar af sin moster hort i sin barndom, at en fugl, som kaldes Slattenpatte, bliver forfulgt af Natravnen. Hun har været en jomfru, og denne en mand, som er bleven forvandlede, fordi de begge har øvet en ond gjærniug. Martin Dyrholm.
Den sorte so i skoven gik, to grise kun fik, to rode, to døde, to åd kun, og to bar hun hjem med sig. Hvor mange hk hun så? To. p. Jensen.
da.etk.JAT_06_0_00842
I et gildeslag blev der fortalt og snakket en hel de* om spøgeri og .spøgelser, og der var da en mand tilstede, som pralede af, at han i mørke turde gå op på kirkegården og slå et søm i et gravkors, for så kunde de da se, han havde været der. Han gik også godt nok ene op på kirkegården, men i mørket kom han til at slå sømmet igjennem sin frakkeflig og...