463 datasets found
Place of Narration: Kværndrup Fyen Åkjær Fly ved Skive
De andrikker, vi tager ud til tillægsæuder, må vi passe bar deres to krøllede fjer i halen, ellers duer de ikko. Kaldes også andrikkeriimper. P. Jensen.
da.etk.JAT_01_0_01179
Da kong Christian d. 8de og dronning Karoline Amalie i fyrrerne drog omkring i landet, kom de også til Dagbjærg. Her samledes en stor menneskemasse om dem. og det var selvfølgelig mest bønder. Iblandt andet henvendte dronningen sig til mængden med det spørgsmål: “Hvad lever I af, her ude på landet?” En gammel bonde ved navn Palle Søvsig tog nu ordet og...
Bittemarked, der afholdes i Skive i juli måned er særlig besøgt af forældre, der tager deres horn med. Ballemarked i september, novembersmarked, Gravers dags marked og pintsemarked er for unge mennesker, rugmarked for hornene. Jeppe Jensen, Åkjær.
da.etk.JAT_05_0_00032
At gjækkes af kukmanden har til følge, at man ikke får godt held med sig. Jeppe Jensen.
da.etk.JAT_01_0_01441
Den gamle mand fra Ballegården i Kolind kunde huske ulvene. Et sygt får skulde de aldrig tage, derimod bed de det i balsen og lod det gå straks. Sæ havde folk den tro, at fåret kom sig. per Rytter, Testrup.
da.etk.JAT_01_0_01305
Beboerne her på oen måtte næsten spise det tørre brod, da kvæget dode. og var da især glade ved at få et stykke gås til det. Erik Bertelsen.
da.etk.JAT_01_0_01266
Regner det 1ste maj. vil det ikke regne mere i den måned. Jeppe .Tensen.
da.etk.JAT_01_0_00738
En gladder løverdag giver en skrummele søndag.
da.etk.JAT_01_0_00545
Hvis det regner, og det da blanker op i sydvest, så skal det snart give tørvejr, selv om himmelen ellers er overtrukken med regnskyer. jeppe Jensen.
da.etk.JAT_01_0_00354
Når vildgjæssene kommer om foråret, siger man her. at de kommer med æ mældmæ å æ stondthueser å tae æ træsko. Jeppe Jensen.
da.etk.JAT_01_0_00148
Når lusene sidder på forkroppen af æ torvbassier, skal man tidlig så byg det forår. Jeppe Jensen.
da.etk.JAT_01_0_00120
Hvad som bliver sået udi nyet, det vokser op i vejrel som kål og andre urter, men hvad som såes udi neden, det vokser i roden, som roer, rødder, log etc.
da.etk.JAT_01_0_00111
Kort efter jul 1848 udbredte det rygte sig, at Rendsborgs slaver var blevne losladte af den tyske regjering for at plyndre Danmark. Rygtet stammede nok fra nogle rejsende håndværkssvende, der havde fortalt det i Silkeborgegnen, og da det kom provsten for øre, skrev han øjeblikkelig til amtmanden, og denne videre, og snart løb det over hele Jylland. Især...
da.etk.JAH_06_0_00950
Flæskesøndag (fastelavns søndag) må man ikke undlade at give sine folk flæsk at spise, ellers er der fare for, at de løber af tjenesten. Jeppe Jensen, Fly.
da.etk.JAH_04_0_00434
Nytårsaften samles karlene af byen efter at have spist deres nytårsaftensnadver, hver forsynet med en del potteskår, og nu går man omkring og slår nytår ind. Så kommer folkene ud. og griber gjerningsmændene, hvis det er dem muligt, og forer dem ind i stuen, hvor de bliver trakterede med småkager og brændevin, samt får lommen fuld af pebernødder. Nu går...
da.etk.JAH_04_0_00372
Om den slette Wolmer Lykke på Grinderslev Kloster hørte jeg forleden denne Historie: Hans Lig stod i åben Begravelse under en af Kirkehvælvingerne, hvor alle havde Adgang til det. En Dag gik da en Karl fra Gården, der sagtens havde hørt om alle Bondeplagerens Bedrifter, ind i Rummet til Liget, løftede Kistelåget op og gav Herremandens Lig et Ørefigen, så...
Forhen var det Skik, når Storken første Gang viste sig på Huset, at Husmoderen gik ud og bød den et hjærteligt Velkommen, onskede, at den måtte finde sig godt tilpas med Opholdet hos dem O. S. V. Jeppe Åkjær.
da.etk.DSnr_02_G_00035
En mand skulde lære en anden at signe. »Du kan jo sige sådan: Et sort får og en sort bede, når de er lige fede, er de lige gode at æde, så skal det nok hjælpe.« Dette vers brugte vedkommende i mange år som signeremse og belbredede mange dermed, indtil han endelig også blev kaldt op til den mand, der havde lært ham verset, for at helbrede noget, hvad det...
da.etk.DS_07_0_01516
Kan man fange en levende svale og skjære dens tunge af og så med svaletungen i sin mund vil gå hen og kysse en pige, da vil hun blive så wånt efter at få den karl, at hun løber bag efter ham, ihvor han går, og vil ingen ro lade ham have, inden han gifter sig med hende. Jeppe Jensen.
Når en gjenstand er bleven én frastjålen, og man vil vide, hvem der er tyven, skal man tage en uldsaks og fæste i krandsen af et sold. Derpå stiller to sig lige overfor hinanden, og idet de lader saksen hvile på fingrene, siger den ene: (Rasmus Jensen) har taget den. Den anden siger: Det er løgn, og således bliver de ved at opramse en del personers...