625 datasets found
Danish Keywords: sen Place of Narration: Kværndrup Fyen
En ko malkes sen, uår man malker den på jorden således, at mælkestrålen træffer iraellem dens bageste klove. Til andre tider må der ikke malkes på jorden. p. Jensen.
Der er en gård i Søfelde, som nu tilhører Jens Hansen, hvor man især tidligere har mærket en hel del til spøgeri og sådan noget. Det gjorde støj der i gården på mange måder, men især har man ofte hørt nogen kjøre i gården, så det buldrede efter. For resten har det aldrig nogen sinde gjort folkene i gården noget. p. jensen.
En mollerkarl sad en gang inde i møllen skrævs over en bjælke, og han så da godt, at der i det samme kom en gammel kjælling forbi på vejen. Pludselig sprang den bjælke, hvorpå han sad, ud af møllen og ned foran den gamle. Karlen som straks forsted, det var en heks, var nu ikke sen, men slog hende i næse og mund, så blodet løb af hende. Hun greb...
Det er nu godt og vel 30 år siden, at Kristen Rasmussen i Frørup (ved Nyborg) kjorte hjem fra Nyborg, og da bymændene samme aften skulde samles, og han kom forbi stedet, gik han derind, før han kjørte hjem. da han ellers frygtede for at komme for sildig. Da han kom ud til vognen igjen, var begge hans hestedækkener imidlertid blevue borte, og da han jo...
I O stev-Hæsinge, Sydfyen, bor en mand, Hans Eriksen, som havde bryllup for nogle år siden, og ved den lejlighed havde han ikke indbudt en mindre velset enøjet husmand, Hans Olsen, hvorover denne var fortrydelig. Bryllupsaftenen var Hans Olsen tillige med flere saralede på kroen eller et lignende sted, hvor de fik noget at drikke, og han siger da, som de...
I Stenstrup (Sunds H. Svendborg A.) ligger Kirken ikke langt fra Præstegården og Kroen. Her på Kroen havde en gammel Handelsmand for en Snes År siden (altså i 60erne) taget Ophold en Nat, men han fik kun lidt Hvile og mindre Søvn, ti om Natten mellem Kl. 1 og 2 hørte han Kirkeklokkerne ringe, og da det forekom ham noget underligt, stod han op og kaldte...
I en af de nordligste gårde i Volstrup, Ringe sogn, har der fra gammel tid været talt om, at der var noget, der ikke var rigtigt. En beboer af gården, Anders Pedersen (bedstefader til den sidste ejer af samme navn) blev uenig med sin kone og en søn om et føl, der var så usselt, at han mente, det helst måtte dræbes - skydes i en torvegrav - men de vilde...
Til Astmp kirke knytter sig folgende sagn. I en høj ved Lutide var der forhen underjordiske. De holdt gilde om natten, og så længe det varede, holdt folk ikke af at komme for tæt hen til højen, der da var åben, så at man kunde se, hvordan troldtojet dandsede og drak. Det skete alligevel en enkelt gang, at der kom nogen forbi, og de kunde da se, at...
Vor Frue nat hærer tranen lys til senes (da skal man gå i sene fed dagslyset). Nik. Chr,
da.etk.JAT_01_0_00718
Vorherre ned ad bjærget red, hans foles fod han vred, nu at trå sen' til sen' og brusk til brusk, så snart som a min hånd til jorden ta'r, så skal du få liu. I navnet G. F. . . . Hans Rasmussen, Ring mark.
da.etk.DS_07_0_01661
I Stervbogården i Trunclerup, der nu ejes af Niels Knudsen, boede i begyndelsen af dette århundrede en mand, som hed Peder Jakobsen. Han blev gift som ung mand, imens han endnu havde en tolvårig halvsøster hjemme: Maren Jakobsdatter (fodt 31/s 1798). Denne pige blev nu pludselig overfalden af — som man den gang troede — et dobbelt onde, idet hun fik både...
da.etk.DS_07_0_01337
Stiller banen sig på rygningen og galer, vil gården snart brænde. H. V. R.
da.etk.JAT_03_0_01231
Det sidste mål mælk, en ko giver, inden den bliver sen, det giver a altid katten. Uglbolle.
da.etk.JAT_01_0_01051
Man skal malke koen sidste gang en sondag, hvis man ønsker, at den skal få kalv ved dag. Man skal tillige malke den sidste mælk på jorden, for at koen kan blive rigtig sen. Karl Timmermann.
da.etk.JAT_01_0_01049
Når man malker en ko sen på en sondag eller en torsdag morgen, så får den altid kalv om dagen. Gestrup.
da.etk.JAT_01_0_01046
Kuer skal malkes sene tirsdasr eller torsdag.
da.etk.JAT_01_0_01045
Povls nojj gor hø/est i sko; mon stikker dyyvest i dø;'. Hans Aoder sen, Sinding.
da.etk.JAT_01_0_00590
Fra Brandstrup, Vindum Sogn. (Se også J. F. IV S. 402.) Jesus op på Bjærget red, hans ene Fod af Leddet vred, så bad han til Vorherre, det måtte komme i Led og i Lav', Led i Led og Sen' i Sen'. Vindum S., Middelsom H.
da.etk.DSnr_06_0_00778
Her ovre i Holing ved Peder Blåbjærgs var der et Logab, de aldrig kunde have lukket om Natten. Den forrige Mand havde båret sig skidt ad og skrevet en anden Mand for noget, og da det kom op, og han skulde have været i Hullet, så gik han hen og hængte sig inde i den Lade, som Logabet var. Han hed Peder Thomsen, den Mand. Niels Kristian Larsen, Grødderis....
da.etk.DSnr_05_0_00147
Der er lykke ved, om piger ligner faderen og drenge moderen. Dalby. F. L. Gr.
da.etk.JAT_03_0_00746