526 datasets found
Danish Keywords: banken Place of Narration: Kværndrup Fyen
Henne mellem Krarup og Sofælde(\ Krarup sogn) findes en mark, som man kalder Lillefeldt, og nær ved Lillefeldt ligger en meget stor banke, hvor folk underti den har set sære ting. Man har fortalt mig, at Morten Stenhugger således en gang har set nogen kjore ud af banken i karet.
da.etk.DS_01_0_00134
Følger vi vejen, der går fra Bobjærg til Lunde, så kommer vi lidt uden for Bobjærg over en lille bæk, og derefter går vejen så at sige gjennem en grusgrav. Til venstre for vejen og ikke langt fra grusgraven er en lille banke, som kaldes Mobjærg. Denne banke har man før set stå på fire gloende pæle, og inde under banken kunde man så se bjærgmændene holde...
På Vestsiden af Komsø, der hvor Landingsstedet findes, har der neden for Banken ligget en Borg, som kaldtes Trolleborg. Der findes endnu Murlevninger af den. Det er efter denne gamle Borg, at Landingsstedet har sit Navn. Nord for Trolleborg, og kun få hundrede Alen derfra, findes Murlevninger af en anden gammel Borg; for få År siden stod der noget...
Den gang Rasmus Kristoffersens gård i Gislev brændte, lå den lige over for kroen på den anden side laudevejen, og ikke langt fra den vej, som her løber om efter kirken. Her lå ved denne vej et gammelt hus, som under branden var i stor fare, men så kom pastor Colding ridende i det samme, og han råbte til folkene, at de skulde gjøre plads, han vilde hjem...
da.etk.DS_06_0_01208
Der har for mange år tilbage i gårdejer Anders Pedersens skov i Volstruj) i en lille stærmose, ret ud for enden af den vej, der fører ind til Henrik Hansens gård, stået 7 krumpne elle på en »stabbe«, men de er nu ryddede. Her under disse elle var der begravet en del svenske krigsfolk (fra 1659), som var blevne slåede ihjel af beboerne i Volstrup på vejen...
Det var oprindelig bestemt, at Kværndrup kirke, som nu ligger midt i byen på en høj banke, skulde have været bygget på en lignende banke inde i Rubbjærgskoven (under Egeskov) ret inden for det østlige skovled. Banken her i skoven kaldes endnu Kirkebanken eller Flintebanken og ligger vest for Kværndrup by. Men bygningen her vilde ikke skride fremad, ti...
Øst for Kværndrup by ligger en banke på præstegårdens mark, tilplantet med gran, hvori der før har været trolde. Det var en gang for mange år siden, at nogle karle, som passede alle byens får, havde drevet disse sammen ved denne banke, og derpå lavet sig en ild at ligge ved om natten. Men inden de ser dem til, var der kommen en trold ud af banken og...
da.etk.DS_01_0_00958
Stejlebjærg kaldes en høj grusbanke øst for Kværndrup by. Her boede i gamle dage kongen over alle de fynske nisser. En gang om året var der storstads: Stejlebjærg stod på fire guldpæle, og underneden banken var en blændende belysning. Enkelte kunde se små væsener bevæge sig der inde og hore strængeleg. En nærliggende banke kaldes Flaebjcerg, den var...
da.etk.DS_01_0_00740
En Karl gik og pløjede på Måbjærgs-Bankerne på Høje Mark, Lunde Sogn, tæt ved Skjellet ind til Bobjærg Mark. Der kom da nogle Bjærgfolk ud af den ene Banke, den, der er længst mod Syd og længst fra Vejen, og bød ham noget at drikke. Han tog også mod det, men drak ikke og kastede Drikken ud bag over sig, men noget deraf ramte den ene Hest, da han jo havde...
da.etk.DSnr_01_0_00576
En kone i nærheden af Højbjærg havde støbt lys til højtiden, og hun vidste bestemt, hvor mange der var. Da hun så kom juleaften for at hente ét, var de borte næste alle sammen. Troldene i Højbjærg havde taget dem til festen i banken. Chr. R.
da.etk.DS_01_0_00499
En Morgen tidlig bankede det på Vinduerne hos Smed Jørgen Larsen i Højerup. Smeden lå meget syg. Hans gamle Kone rejste sig, da hun troede, det var Rosengårds-Konen, der kom for at se til dem, men da hun nu lukkede Døren op, var der ingen. Lidt længere op på Formiddagen kom hun, og så fortalte Smedekonen om den Banken, hun havde hørt. Klokken 11 om...
da.etk.DSnr_02_H_00213
En Husmand i Asnæs, der boede lige oven for min Broders Lod, hans Lod gik lige ind til Bobjærg Banke, Manden blev da aldrig kaldt andet end Niels Bobjærg. Han var en Gang taget ind i Banken og var borte en 8 eller 14 Dage. De ledte om ham og vidste ikke, hvor han var bleven af. Endelig kom han igjen og var ikke noget rigtig siden. Karen Marie Jensdatter,...
da.etk.DSnr_01_0_00615
Der var en Banke ude på Klavses Lod i Skippinge, og der gik Børnene ved og legede. Så kunde de tydelig høre, at Troldene slog med Kistelågene nede i Banken, og da rendte de. Karen Marie Jensdatter, Vejleby.
da.etk.DSnr_01_0_00076
På Gråstensbanke er der spøgeri. Det kom til en mand fra Gammelby, just som han vilde kjøre ned ad den, og det snurrede vognen om, så han måtte kjøre baglænds ned ad banken. niels jonsen, bække.
da.etk.DS_05_0_01983
Der var bjærgfolk i Glenthøj i Lellinge, som gik ned i en gård lige ved siden af banken og lånte brød og andet. Der var rigtig en sti, som de gik ad fra gården og op dertil, og jeg har set stien. Hvad de lånte, betalte de godt nok igjen. Hans Nielsen, Todbjærg.
da.etk.DS_01_0_00465
Torup Kirke skulde have været bygget nede ved Tulsted på en Bakke, der kaldes Kappelbakket. Men det faldt ned om Natten. Så hit de på at spænde to Stude for en Sten, og hvor den blev liggende, vilde de bygge Kirken. Studene gik op på Banken, hvor Kirken nu står. Der har været Kirkegård anstillet ved Tulsted, og der er Murgrus på Pladsen. Søren Pedersen,...
da.etk.DSnr_03_0_00474
De begyndte at bygge Horup Kirke nede ved Stranden, men som de arbejdede på det, blev det revet ned om Natten. Så var der noget, der sagde sådan: Højere op. Det hørte Arbejderne, og så måtte de højere op med den. Sådan måtte de flytte 3 Gange, indtil de kom helt op på Banken med Kirken. Der kunde den blive stående, og derfor fik den Navnet Hørup Kirke.
da.etk.DSnr_03_0_00454
I Jedsled borte de sådan Tømren og Banken i Vestreenden af Byen nede ved Kongeåen. De troede jo da sikkert, der vilde ske noget på det Sted en Gang, og det er også sket, for der er nu blevet lagl en Bro over til Mejeriet østen for Vilslev. Lærer Kroghs Kone, Faster.
da.etk.DSnr_02_J_00181
Marsk Stig byggede et observationstårn på Obdrup banke, og derfra kunde han se fjendens ankomst. Der var kun to overgangssteder, nemlig enten fra Hoed eller fra Bjørnholm. Banken ligger nu inde i haven, og på pladsen findes en hel del murbrokker. søren hoec, homA.
Frå Gråbrødre kirke i Odense skal der have gået en løngang ind under åen til Nonnebanken, som munkene gik ad ud til nonnerne, der havde deres kloster på banken. Da kirken blev brækket ned, blev gangen kastet til. d. j.
da.etk.DS_03_0_01007