474 datasets found
Danish Keywords: amt Place of Narration: Kværndrup Fyen
Ved Almind, Vejle amt, er et sted, som kaldes Almind hule. Her har man ved midnatstide set en mand ride på en sort hest med sit hoved under armen. p. jensen. Kortalt nf Johanne Jørgens i Stubdrup, barnefødt i Almind.
da.etk.DS_05_0_00196
Ved Baltinggård i Ringe sogn (Svendborg amt) er der en eng, som endnu hedder Huggens Mae", hvilket navn den har fået deraf, at en forvalter eller ladefoged der blev hugget ihjel. Hovfolkene gik nemlig og slog græs der, og han havde da pint og plaget dem så længe, at de nu blev helt rasende og hug ham ihjel med leerne der i engen. P. Jensen, Kværndrup.
da.etk.JAH_02_0_00169
I den tid, da man endnu gjorde hoveri i Ojestelev, Svendborg amt, var der en ging et kvindfolk, som var meget frygtet for sine heksekunster. Mødte karlene hende om morgenen, når de skulde til hove, var de helt ulykkelige den dag, for så kunde de ikke bestille andet end vælte med vognene. Men den lille trolddreng, som de kaldte en mand derhenne, han var...
Pastor Strcjberg, der skal have været præst i SønderBrobg (Svendborg amt) i begyndelsen af dette århundrede, var en klog mand på mange ting, men man siger, at han for resten førte et liderligt levnet. Det var en gang, lige i begyndelsen af århundredet, at jordemoderen der i sognet blev skudt af en karl for kjæresteries skyld, og blandt andre, som ved den...
I Stenstrup by og sogn, Svendborg amt, levede for en del år tilbage en mand, som for betaling skaffede karleue, som skulde på session, et frilod. Han tog gjerne 5 daler for hver. Når en karl havde sådan et falsk lod i hånden, når han på sessionen skulde trække det sædvanlige nr., var det ham umuligt at få noget andet lod i hånden end det, han havde. En...
da.etk.DS_06_0_00742
Herregården Lykkesholin i Ellested sogn, Svendborg amt, har sit spøgeri såvelsom alle andre gamle herresæder. Husmand Chr. Rasmussen i Gulev Sølt har fortalt mig, at 0der er en port ind til borggården, som aldrig kan være lukket. Årsagen dertil kjender han ikke, men nogen natlig færd er det nok, som er skyld deri. Inde i borggården hører man dæ også...
Der gror en lind i min faders gård, den vokser så ret som en lilje, tilsammen gror rod, tilsammen gror top, tilsammen gror begge deres vilje, N". N.s hjærte brænder så hårdt, slet ingen kan det udslukke, undtagen N". N., ihvor han (hun) går, Gud råder for begge deres lykke. Til lykke med den unge mand, som Gud dig har beskjæret, jeg véd, han er af ærlig...
da.etk.JAT_04_0_00197
Ved de fleste kirker går der sådan et elier andet dyr og spøger og varsler i sognet for dem, som snart skal dø, det kommer da og henter dem, det vil sige, kommer og vender uden for doren og går så igjen. Disse gjenfærd af dyr er kommen deraf, at man har indmuret et levende dyr i eller under kirkemurene, da kirkerne blev byggede. Kværndrup og Gislev...
da.etk.DS_02_H_00030
Elbo herred, Vejlby sogn, Trolle by. Beboerne er arbejdsomme, men meget stridsindet og påstående, dog ej, som i fordum dage, da de tog ligskjorten med, når de gik til bryllup eller begravelse. Beskrivelse af Vejle amt. H. de Hoffmann. 1780.
da.etk.JAT_06_0_00082
Når et barn slår sine forældre, vokser dets hånd op over graven, når det er død. H. V. R. Barnedåb og kirkegang.
da.etk.JAT_03_0_00830
Vil man vænne børn fra brystet, skal man smøre vorten med sod. H. Th. Nybo, V.-Assels.
da.etk.JAT_03_0_00785
Når man har sat brødet i ovnen, skal man skynde sig at vaske bordet, ellers bliver brødet ikke godt bagt. K.M.R.
da.etk.JAT_03_0_00152
Iiævens skind duer ikke, for den bar slæbt sin hale på rugstubberne. Haderslev amt. I .ærer Bech.
da.etk.JAT_01_0_01365
Under Brande Kirke i Vejle Amt skal ligge en Lindorm, som en Gang vil vælte den, når Kirken er rigtig fuld af Folk. Samme Sagn om Gjellerup Kirke.
da.etk.DSnr_02_E_00032
Da Oster-Nykirke i Vejle amt for flere hundrede år siden blev bygget, lod bygmesteren de ord falde: "Alle mine håndlangere er store mænd så nær som lille Otto; han er kun atten alen til knæene." c. h. møller.
da.etk.DS_03_0_00111
Imellem de tre landsbyer Slangerup, Manderup, og Kvinderup i Frederiksborg amt, siger man, at Paradis har ligget. Gustav Bang, Bækbølling.
da.etk.DS_02_G_00012
En stadsmusikanter Schiitz barde musikken over hele Ribe amt og boede i Ribe. Min oldefader og hans broder kom ud til ham og skulde være i lære i seks år, for når de lærte i kjøbstaden, kunde de blive fri for kondens tjeneste. Niels Hansen, Hillfirup.
da.etk.JAT_05_0_00012
Kyndelmisse dag lægger man lidt bo på møddingen. Blæser det sa meget, at det kan blæse bort, bliver det et godt høår. Ensted, Åbenrå amt. 599 og 600. F. L. G.
En sognefoged i Sinding, der hed Peder Nielsen, og nylig var kommen til bestillingen, kunde ikke læse amtmandens navn. Han skrev udenpå et brev til ham: „Hr. Høj Hans Høønree". Måske havde han set på et brev, at der stod: Højvelbårne Hr. Schønheider. J. P. Åbo. Engesvang.
da.etk.JAH_06_0_00075
Lemming er en af de største landsbyer i Viborg amt. Under svenskekrigen blev beboerne nodt til at forlade alt, hvad de ejede, og grave dem ned i bakkerne nordost for byen, hvor der endnu er spor af deres ophold. Alle deres kreaturer drev de ind i Allingskovgårds skov. j. J., Refsh.