843 datasets found
Danish Keywords: mur smide
En gammel smed i Hillerup, Betidix Olesen var meget kunstfærdig. Han lavede en gang en hest, som han vilde have at ride på til hans fødeegn (han var nemlig fra Ålborg). Efter at have arbejdet på hesten i mangfoldig tid blev han endelig færdig, og så begyndte han sin rejse. Det gik godt, til han kom et stykke norden for Vilslev over i mosen. Der gik...
Den Gang Daler og Emmerlev Kirker blev byggede, stod to Kjæmper og kastede Bold med store Kampesten til hinanden. Af Stenbunkerne i Daler blev Kirken i Daler bygget. På en stor Sten, der sidder i den nordlige Tårnmur lidt oven for Grunden, sees Aftryk af hans fem Fingre. En Kjæmpe på Røm har smidt en Sten efter Ballum Kirke. Den sidder i Muren, og der er...
da.etk.DSnr_03_0_00081
De marmorbilleder, der står i Hunderup kirkes mur, er lavede i Florenz. De lå først i kirkegulvet i koret lige foran alteret over en åben begravelse; men da folk anså dem for anstødelige, blev de smidt ned i begravelsen og slået i stykker. Nu er de atter efter ministeriers befaling satte sammen og indsatte i kirkemuren. p. chr. pedersen, frøsicgård. Da...
da.etk.DS_03_0_00617
Snejbjærg Kirke blev bygget for tre Kattekillinger. De sidder udhuggede på Muren. Snejbjærg S., Hammerum H.
da.etk.DSnr_03_0_00231
Visse karle tager hugormetunger i munden og kysser en pige, for at hun skal løbe efter dem. Martin Smidt, Ovstrup.
da.etk.DS_07_0_00934
Den Onde kunde tage træskoviskerne og gå med, når der ikke var spyttet på dem, efter at de var smidt. Mors. Skallerup. H. Th. Nybo.
da.etk.DS_06_0_00374
Lige øst for Hvidbjærg kirke på Tyholm er Benkjær, der har sit navn af, at alle de ben, der blev gravede op på kirkegården, blev smidt ud der. Det har stået under vand indtil for en 50, 60 år siden. m. nielsen. hvidbjærg.
da.etk.DS_03_0_01807
I Volshøj i Velling er en stor skat. En bjærgmand ejede den. Folk fra Kovsirup vilde grave den ud. Så traf de på en stor jærnkiste, og fik fat på den. Men da så de Kovstrup brænde. De blev så smidt ud af højen. Vinding højskole.
da.etk.DS_01_0_01198
Der sidder 23 hovedskaller indmurede i Vejle kirkemur. Det er Kosakkerpander, og de var sørøvere, der blev overmandet i Vejle Og slået ihjel. Povl Madsen, Gadbjærg.
da.etk.DS_04_0_01279
I Dybsig-bakkeme lige sønden for Koldkjær skole skal der have ligget en kirke, og de gamle har fundet rester og mursten af den. grecers kr. andresen, hov.
da.etk.DS_03_0_00660
En kone fortieller, at hun juleaften 1839 så et hvidt lam gå heu ad en mur. Hun gik ind og kaldte på sin fader, som også gik ud for at se efter det, men han så intet lam, heller ikke så konen lammet, da hun igjen var kommen ud. Men dagen efter døde hendes moder. Marie Buhl.
da.etk.DS_02_H_00067
Der blev sat et væddemål med en pige, om hun turde gá op i benhuset og hente et ben der en aften. En karl, der havde bort væddemålet, listede sig i forvejen og kravlede over i benhuset. Da hun nu kummer, og hun tog fat i et ben, sa hviskede han sa stille: “Det er mit”. Men ('iircn 11nLT benet hen i den retning, hvorfra lyden kom, og sagde: “Da kan du...
da.etk.JAH_06_0_00372
En Kræmmer kom ind i en Gård i Ørdrup, hvor der var Værtshus. Manden hed Bjørholm, og det var Jakob Bjørholms Oldefader. Det var en af de Kræmmere, der handlede med Uldtøj, og det viste sig nu, at han havde Penge ved sig. Så kommer han til at spille Kort med Manden, og da det var bleven Sengetid, og han var kommen i Seng, så går Manden op og slår ham...
da.etk.DSnr_04_0_00868
I 1864 var min Bedstemoder rejst bort for at besøge en Søn, som boede i Idum, hun opholdt sig ellers hos en Søn i Tvis, og det var altså min Fader. Så hen på Aftenen hørte min Moder, der sad inde i Stuen tillige med Karlen og Pigen, ligesom nogle Jærnlænker blive smidt op mod Stuehusets Mur der uden for Vinduerne, og kort efter hørte de alle tre én komme...
da.etk.DSnr_02_H_00273
Ved en reparation der nede i Tåning kirke fandt de et stort sølvbæger og 11 sølvskeer og et sølvbælte, samt en svær stor sølvkjæde, der var stukket ind ved en bjælke tæt ved den løngang, der er oppe ved alteret gjennem muren. Nogle af skeerne lå nede i løngangen mellem smul og grus. Man mente, at dusinet skulde have blevet fuldt, men de fandt ikke flere....
da.etk.DS_04_0_00381
1785 blev begravelsen renset her ved Gadbjærg kirke. Der var 32 lig, store og små, i den, og de blev smidt ud i en firkantet kule på kirkegården, som bønderne var blevne bojede til at kaste. De blev smidt ned imellem hverandt, og der blev hverken sunget eller læst over dem. Siden blev begravelsen brugt til sten og kalk og materialier. For en snes år...
Er Povl god så bliver Per ogsa. men er Povl vred. sa bliver Per værre. Jes Smidt, Favrvrå. Sønderjyll.
da.etk.JAT_01_0_00592
»Du skal ikke kaste det efter mig, du véd ikke, hvad jeg er med.« Siges spøgende til den, der smider noget hen på en. Sigter til
da.etk.DSnr_04_0_01209
Der ligger efter Fortælling en Krigskasse begravet i Havet uden for Bolk, den er bleven smidt over Bord en Gang i gammel Tid. Den kan endnu sees i stille Vejr på Havbunden. Der har været flere Krigsskibe der og haft Kjættinger om den, for at få den op, der har været nogle Dykkere til at lægge dem om, men alle springer de. når Folkene vil trække den op...
da.etk.DSnr_03_0_01365
Da Djævlene blev smidt ud af Himmelen, blev nogle til Hyldfolk Og nogle til Bjærgfolk. Sønderjylland.
da.etk.DSnr_01_0_00003